Arméfördelning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Natosymbolen för en arméfördelning eller en division.

Arméfördelning eller fördelning var under 1900-talet inom svenska armén beteckning på ett större militärförband, omfattande två eller flera brigader, ett artilleriregemente, en ingenjörbataljon, en luftvärnsbataljon, en sambandsbataljon och en transportbataljon.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Sveriges arméfördelningsområden 1908.

En arméfördelning motsvarar division i många länders arméer, och det har varit vanligt att även på svenska använda ordet "division" när man avser utländska snarare än svenska förband. De sista fördelningarna utgick ur krigsorganisationen genom försvarsbeslutet 2000 och ersattes mellan åren 2000–2004 som en övergångsperiod av 1. mekaniserade divisionen.

Begreppet arméfördelning (ursprungligen endast fördelning) började användas efter 1800-talets början, och infördes 1889 som benämning även i fredstida organisation.[1] Arméfördelningarna ersatte den fredstida indelningen i militärdistrikt som användes åren 1833–1888. Åren 1889–1892 benämndes arméfördelningens territoriala område för militärdistrikt, men detta slopades från och med 1893 då en arméfördelnings territoriala område fick benämningen arméfördelningsområde.[2]

Svenska arméfördelningar[redigera | redigera wikitext]

Genom 1942 års försvarsbeslut kom I.–IV. militärområdena att mobilisera två fördelningar vardera, medan V. och VI. militärområdena mobiliserade varsin arméfördelning. Den 1 oktober 1966 ändrades det romerska tecknet i beteckningen på arméfördelningarna till arabiska tecken. Genom försvarsbeslutet 1977 reducerades arméfördelningarna med två staber. Genom försvarsutredning 1988 reducerades arméfördelningarna med två staber. Genom försvarsbeslutet 1996 reducerades arméfördelningarna med tre staber, då de tre militärområdena skulle mobilisera varsin arméfördelning. Genom försvarsbeslutet 2000 upplöstes de tre sista arméfördelningarna, och ersattes av 1. mekaniserade divisionen.[3]

1893–1927[redigera | redigera wikitext]

Arméfördelning Fredstida stabsort Aktiv
I. arméfördelningen Helsingborgs garnison 1893–1927
II. arméfördelningen Linköpings garnison 1893–1927
III. arméfördelningen Skövde garnison 1893–1927
IV. arméfördelningen Stockholms garnison 1893–1927
V. arméfördelningen Stockholms garnison 1893–1927
VI. arméfördelningen Östersunds garnison 1893–1927
Gotlands militärområde Visby garnison 1937–1941

1928–1937[redigera | redigera wikitext]

Arméfördelning Fredstida stabsort Aktiv
Övre Norrlands militärområde Bodens garnison 1928–1937
Norra arméfördelningen Östersunds garnison 1928–1937
Östra arméfördelningen Stockholms garnison 1928–1937
Östra brigaden Linköpings garnison 1928–1937
Västra arméfördelningen Skövde garnison 1928–1937
Södra arméfördelningen Helsingborgs garnison 1928–1937
Gotlands militärområde Visby garnison 1928–1937

1937–1942[redigera | redigera wikitext]

Arméfördelning Fredstida stabsort Aktiv
I. arméfördelningen Helsingborgs garnison 1937–1942
II. arméfördelningen Östersunds garnison 1937–1942
III. arméfördelningen Skövde garnison 1937–1942
IV. arméfördelningen Stockholms garnison 1937–1942
Övre Norrlands trupper Bodens garnison 1937–1942
Gotlands trupper Visby garnison 1937–1942

1942–1966[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Arméfördelning Militärområde Fredstida stabsort Aktiv
I. förd I. arméfördelningen I. militärområdet Kristianstads garnison 1942–1966
II. förd II. arméfördelningen II. militärområdet Östersunds garnison 1942–1966
III. förd III. arméfördelningen Södra militärområdet Skövde garnison 1942–1966
IV. förd IV. arméfördelningen IV. militärområdet Strängnäs garnison 1942–1966
XI. förd XI. arméfördelningen I. militärområdet Ystads garnison 1942–1966
XII. förd XII. arméfördelningen II. militärområdet Östersunds garnison 1942–1966
XIII. förd XIII. arméfördelningen I. militärområdet Kristianstads garnison 1942–1966
XIV. förd XIV. arméfördelningen IV. militärområdet Linköpings garnison 1942–1966
XV. förd XV. arméfördelningen VI. militärområdet Bodens garnison 1942–1966
XVI. förd XVI. arméfördelningen V. militärområdet Karlstads garnison 1942–1966

1966–2000[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Arméfördelning Heraldiskt vapen Militärområde Fredstida stabsort Aktiv
1. förd 1. arméfördelningen Södra militärområdet Kristianstads garnison 1966–1991
2. förd 2. arméfördelningen Nedre Norrlands militärområde Östersunds garnison 1966–1978
2. förd Nedre norra arméfördelningen Nedre norra arméfördelningen vapen.svg Norra militärområdet Östersunds garnison 1994–1997
3. förd Västra arméfördelningen Västra arméfördelningen vapen.svg Södra militärområdet Skövde garnison 1966–1997
4. förd Östra arméfördelningen Östra arméfördelningen vapen.svg Mellersta militärområdet Strängnäs garnison 1966–2000
6. förd Övre norra arméfördelningen Övre norra arméfördelningen vapen.svg Norra militärområdet Bodens garnison 1994–1997
6. förd Norra arméfördelningen Övre norra arméfördelningen vapen.svg Norra militärområdet Bodens garnison 1998–2000
11. förd 11. arméfördelningen Södra militärområdet Ystads garnison 1966–1991
12. förd 12. arméfördelningen Nedre Norrlands militärområde Östersunds garnison 1978–1994
13. förd Södra arméfördelningen Södra arméfördelningen vapen.svg Södra militärområdet Kristianstads garnison 1966–2000
14. förd Mellersta arméfördelningen Mellersta arméfördelningen vapen.svg Mellersta militärområdet Linköpings garnison 1966–1997
15. förd 15. arméfördelningen Övre Norrlands militärområde Bodens garnison 1966–1994
16. förd 16. arméfördelningen Bergslagens militärområde Karlstads garnison 1966–1978

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Arméfördelning i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904)
  2. ^ Militärdistrikt i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1913)
  3. ^ Braunstein (2003), s. 301-302

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]