Södra skånska brigaden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Södra skånska brigaden
(MekB 7)
Södra skånska regementet vapen.svg
Vapen för Södra skånska brigaden tolkat efter dess blasonering.
Officiellt namnSödra skånska brigaden
Datum1943–2000
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypPansartrupperna
RollKrigsförband
StorlekMekaniserad brigad [a]
EfterföljareSödra skånska regementet [b]
Del avSödra militärområdet [c]
HögkvarterRevinge garnison
FörläggningsortRevinge
ÖvningsplatsRevingehed
SmeknamnSödra Skåningarna
Valspråk"Slå snabbt - slå hårt"
FärgerGult och rött          
Marsch"Souvenir-Marsch" (F. Zikoff) [d]
MaskotDubbeleken
Befälhavare
BrigadchefLeif Nilsson [e]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1963AM.005037.jpg
Förbandstecken m/1960AM.090977-P 7 (02).jpg
TilläggsteckenMILI.009802.jpg

Södra skånska brigaden (MekB 7), var en mekaniserad brigad inom svenska armén som verkade i olika former åren 1943–2000. Förbandsledningen var förlagd i Revinge garnison, Revingehed.[2][3]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Södra skånska brigaden sattes upp 1943, under namnet 7. motorbrigaden (7. motorbrig). Genom försvarsbeslutet 1948 kom brigaden att omorganiseras till en pansarbrigad, då Sveriges samtliga brigader och fältregementen omorganiserades till en ny brigadmodell. Med den nya brigadorganisationen antogs namnet Malmöbrigaden (PB 7).[4]

År 1963 blev överfördes Södra skånska infanteriregementet (I 7) från infanteriet till pansartrupperna, och antog då namnet Södra skånska regementet (P 7). Brigadens namn kvarstod oförändrat.[2]

Inför försvarsbeslutet 1992 föreslog regeringen att krigsorganisationen skulle spegla fredsorganisationen. Därmed föreslogs att brigaden vid Södra skånska regementet skulle avskiljas, och bilda ett självständigt kaderorganiserat krigsförband. Den 1 juli 1994 avskildes brigaden från regementet, och blev ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S). Brigaden antog med det namnet Södra skånska brigaden (MekB 7).[2]

Inför försvarsbeslutet 1996 föreslog regeringen till riksdagen att antalet försvarsområdesstaber skulle reduceras, detta med bland annat hänvisning till den då pågående översynen av länsindelningarna. Där bland annat Malmöhus län och Kristianstads län den 1 januari 1998 bildade Skåne län. För försvarsområdesstaben vid Södra skånska regementet (P 7/Fo 11) innebar förslaget att den skulle avvecklas senast den 31 december 1997. Från den 1 januari 1998 kom regementet att uppgå i Södra skånska brigaden (MekB 7), vilken då antog det nya namnet Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7).[5]

Inför försvarsbeslutet 2000 hade regeringen vägt Skånska dragonregementet (P 2/Fo 14) och Skånska dragonbrigaden (MekB 8) mot Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7). Regeringen gjorde bedömningen att MekB 7 hade mekaniserad kapacitet och tillgång till goda övnings- och skjutfält. Vidare ansågs MekB 7 vara en av de enheter som hade de bästa förutsättningarna att genomföra manöverstrid med mekaniserade förband på eget övningsfält. Gällande MekB 8 bedömde regeringen att det fanns en mekaniserad kapacitet och en bra infrastruktur, men att brigaden samtidigt hade begränsningar avseende det egna övningsfältets kapacitet och möjligheter till manöverstrid. Och då Wendes artilleriregemente skulle avvecklas och inte utgöra huvudenhet inom artilleriet, så fanns det inte heller någon möjlighet till garnisonssamordning i Hässleholm. Regeringen bedömde i sin proposition att MekB 7 hade bättre långsiktiga förutsättningar för utbildning av mekaniserade förband. Och att Skånska dragonregementet (P 2/Fo 14) och Skånska dragonbrigaden (MekB 8) skulle avvecklas.[6] Genom försvarsbeslutet 2000 kom Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7) från den 1 juli 2000 att anta namnet Södra skånska regementet (P 7).[7]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

När brigaden åren 1949–1951 omorganiserades till en pansarbrigad, organiserades den efter typförbandet Pansarbrigad 49. År 1958 gick den i Pansarbrigad 58. Under åren 1949–1963 kom brigaden pansarförband att utbildas av Skånska dragonregementet (P 2), medan Södra skånska infanteriregementet (I 7) stod för utbildningen av pansarinfanteri till Malmöbrigaden. Under de åren stod även Södra skånska infanteriregementet för pansarinfanteri även till Göingebrigaden (PB 8). År 1963 gick brigaden in i Pansarbrigad 63, vilket bland annat medförde att Södra skånska regementet stod för hela utbildningen av brigaden.

Från utbildningsåret 1964/1965 kom hela brigaden att utbildas vid regementet. Brigadens olika delar kom dock att fördelas mellan två orter, Ystad och Revingehed. I Ystad, där även regementsstaben var förlagd, utbildades de hjulfordonsbaserade förbanden. Och i Revingehed stridsfordonsförbanden. I Revingehed bestod utbildningsorganisationen i regel av två pansarskyttekompanier, ett stridsfordonskompani och delar av pansartrosskompaniet. I Ystad bestod utbildningsorganisationen av Livkompaniet (befälsutbildningskompani), pansarvärnskompaniet, pansarbataljonsstabskompaniet, och delar av pansartrosskompaniet.[8]

I samband med att brigaden avskiljdes från regementet, blev den stora skillnaden att chefen för brigaden nu var helt ansvarig för utbildningen och produktion av förband till brigaden. Från utbildningsåret 1994/1995 kom brigaden att organiseras som en mekaniserad brigad. Den stora skillnaden låg i att en pansarbrigad bestod av 72 stridsvagnar, medan en mekaniserad brigad bestod av 60 stridsvagnar. Brigadens huvudsystem var Stridsvagn 121 (Strv 121) och Pansarbandvagn 302 (Pbv 302).

Efter att brigaden upplöstes och avvecklades genom försvarsbeslutet 2000, kom brigadens mekaniserade bataljoner ingå åren 2000–2005 i 1. mekaniserade divisionen

Bataljoner[redigera | redigera wikitext]

 • 7. brigadstaben
  • 7. brigadledningskomapniet
  • 7. mekaniserade spaningskompaniet
 • 71. mekaniserade bataljonen
 • 72. mekaniserade bataljonen
 • 73. mekaniserade bataljonen
 • 7. mekaniserade pansarvärnsbataljonen
 • 7. mekaniserade luftvärnsbataljonen
 • 7. mekaniserade underhållsbataljonen
 • 7. mekaniserade pionjärbataljonen
 • 7. mekaniserade haubitsbataljonen

Internationell verksamhet[redigera | redigera wikitext]

År 1995 bidrog brigaden med ett 7. pansarskyttekompaniet till BA 04, vilken brigaden även leddes av Södra skånska brigaden. BA 04 var den fjärde bataljonen av de så kallade bosnienbataljonenerna. Våren och sommaren 2000 kom brigaden även att ansvara för rekrytering och utbildning till KS 03, vilken var den tredje svenska bataljonen i Kosovo. Dock kom ansvaret för bataljonen att ledas av Södra skånska regementet, då brigaden upplöstes den 30 juni 2000.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

En kort period under början av 1950-talet hade brigaden en systerbrigad, Skånebrigaden (IB 37). Brigaden överfördes i mitten av 1950-talet till Norra skånska infanteriregementet (I 6). Genom försvarsbeslutet 1996 upplöstes och avvecklades Skånska luftvärnskåren (Lv 4), och dess traditioner kom från den 1 januari 1998 att föras över och förvaltas av Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden.[9] Brigaden och Södra skånska regementet delade fana, och då Södra skånska regementet avvecklades övertogs fanan av brigaden.

Vid regementet instiftades 1913 Södra skånska regementets (P 7) förtjänstmedalj i guld/silver/brons (SSkånregGM/SM/BM), vilken mellan åren 1976–1987 benämndes Södra skånska regementets och Malmö försvarsområdes förtjänstmedalj i guld, och åren 1987–1999 för Södra skånska regementets och Södra skånska brigadens förtjänstmedalj.[10][11][12]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Brigadchefer åren 1949–2000.[3]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
7. motorbrigaden 1943-??-?? 1949-09-30
Malmöbrigaden 1949-10-01 1994-06-30
Södra skånska brigaden 1994-07-01 1997-12-31
Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden 1998-01-01 2000-06-30
Beteckningar
7. motorbrig 1943-??-?? 1949-09-30
PB 7 1949-10-01 1994-06-30
MekB 7 1994-07-01 2000-06-30
Förläggningsorter och övningsfält
Ystads garnison (F) 1943-??-?? 1982-05-26
Revinge garnison (F) 1982-06-10 2000-06-30
Revingeheds skjutfält (Ö) 1943-??-?? 2000-06-30
Kabusa skjutfält (Ö) 1943-??-?? 2000-06-30

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1949–1994 var brigaden organiserad som en pansarbrigad
 2. ^ År 2000 antog brigaden namnet Södra skånska regementet
 3. ^ Åren 1949–1963 var brigaden en del av Södra skånska infanteriregementet, och åren 1963–1994 en del av Södra skånska regementet
 4. ^ Förbandsmarschen antogs 1994, fastställdes den 13 juni 1996.[1]
 5. ^ Nilsson blev sista chefen för brigaden.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 84
 2. ^ [a b c] Braunstein (2003), s. 329
 3. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 317
 4. ^ ”Armens Brigader efter 1948 års försvarsbeslut med kort historik”. Brigadmuseum.se. Arkiverad från originalet den 27 december 2016. https://web.archive.org/web/20161227060602/http://www.brigadmuseum.se/uploads/files/content/Armens-_brigader-_1948.pdf. Läst 27 maj 2017. 
 5. ^ ”Regeringens proposition 1996/97:4”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse---etapp-2_GK034. Läst 27 maj 2017. 
 6. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 3 juli 2018. 
 7. ^ Braunstein (2003), s. 167-170
 8. ^ Kjellander (1992), s. 420
 9. ^ ”MekB 7 Historia”. web.archive.org. Arkiverad från originalet den 5 juni 2000. https://web.archive.org/web/20000605213702/http://www.mekb7.mil.se/. Läst 27 maj 2017. 
 10. ^ ”SSkånregGM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={58569ACD-9413-4C52-A708-67A77AB4D123}&listmode=0&medal={B1E5F6FE-B2A9-4C37-BCB2-85D0561A250E}. Läst 27 maj 2017. 
 11. ^ ”SSkånregSM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={58569ACD-9413-4C52-A708-67A77AB4D123}&listmode=0&medal={B14FBF58-1A36-455C-AEBB-B6B8BE278B56}. Läst 27 maj 2017. 
 12. ^ ”SSkånregBM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={58569ACD-9413-4C52-A708-67A77AB4D123}&listmode=0&medal={DCA83019-4DAD-4464-8305-3193233A667B}. Läst 27 maj 2017. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Nilsson, Gert; Jacobsson, Sven; Norrman, Inger, red (1999). Södra skåningarna 1811-2000. D. 1. Södra Sandby: Södra skåningarnas kamratfören. Libris 7454131. ISBN 91-630-8549-6 
 • Nilsson, Gert; Jacobsson, Sven; Norrman, Inger, red (1999). Södra skåningarna 1811-2000. D. 2. Södra Sandby: Södra skåningarnas kamratfören. Libris 7454132. ISBN 91-630-8549-6 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]