Hoppa till innehållet

Lista över prefix i svenskan

Från Wikipedia
Uppslagsordet ”Astro” leder hit. För sydkoreanska pojkbandet, se Astro (musikgrupp).

Denna sida är en lista över prefix i det svenska språket.

Prefix Betydelse Exempel Ursprung
A-, an- Utan, inte Anormal, anaerob
Ab-, abs- Borta, från, skilt Absens
Ad-, af-, ak- Till, mot Addition
Ante- Före Antebellum Från latin ante (“före”)
Anti- Mot Antibyråkratisk, antioxidant
Astro- Stjärna Astronomi
Auto- Själv Autodidakt
Bi- Två Binär, bipolär
Bio- Liv Biodynamik
De-, des- Av, ur, från, bort Destruktion
Deka- Tio Dekagon
Deci- Tiondel Decimeter
Di- Två Dipol
Dia- Genom, mellan Dialog
Dis-, des- Inte, isär, åtskils Disharmoni
Dys- Dålig Dystopi, dyslexi
Ego- Jag Egocentrisk
Epi- efter Epigon
Euro- syftar på Europa eller Europeiska unionen
Ex-, e- Ur, bort, ut Exstirpation
Ex- Före detta Expresident
Exo- Utanpå, yttre, utifrån, utåt Exodus, exoterm
Eu- Gott, väl Eudemonism, eutanasi
Geo- Jord Geologi
Giga- Miljard Gigabyte Från grekiskans γίγας ("jätte")
Hemi- Halv Hemisfär
Hetero- Olika Heterodox
Hexa- Siffran sex Hexagon
Homo- Lika Homogen
Hypo- Under Hypokondri
Hyper- Över Hyperaktiv, hyperrymden
Icke- Negation Icke-linjär
Ill-, im-, in-, irr- Inte, in Illegal, impotens, inaktiv, irrelevant
Infra- Nedanför, under Infraljud
Inter- Mellan, bland Internet
Intra- Innanför Intramuskulär, intranät
Koll-, kom-, kon-, korr- Med, samman Kombinatorik
Kontra- Mot, emot Kontraspionage, kontrapunkt
Kron- Tid Kronisk, kronologisk
Kvasi- Nästan Kvasiintellektuell, kvasidiskussion Från latin quasi (“nästan”)
Makro- Stor Makrokosmos
Mal- Dålig, elak, felaktig Malign, malplacerad
Mega- Miljon, stor Megabyte
Mikro- Liten, miljondel Mikrometer
Mobil- Rörlig Mobiltelefon
Mono- En, ensam Monogami
Multi- Flera, många Multimeter, multinationell
O- Negation Otydlig
Ob-, op- Mot, över Observatorium
Omni- Som omfattar allt, alla, varje Omnibus, omnipotens
Para- I strid med Parasit
Pass-, pat- Lidande Passion, patetisk
Penta- Fem Pentagon
Per- Genom Periskop Från grekisk per (“genom”)
Poly- Fler, många Polygrip
Popul- Folk Populism
Post- Efter Postmodernism Från latin post (“efter”)
Pre- Före Preventivmedel
Pro- Före (i tiden), framför, framåt Provokation
Pseudo- Falsk Pseudoaltruism, pseodovetenskap
Re- Åter, tillbaka Rehabilitering
Real- Verklig Realism
Retro- Tillbaka, åter Retrospektiv
Semi- Halv Semifinal, semikolon
Steno- Trång, smal, knapp Stenografi Ursprungligen från grekiskans stenos
Sub- Under Sublimation
Super- Över Superlativ från latinet som betyder "över", "ovanpå", "ovanför", "ytterligare" etc.[1]
Supra- Ovanför, över Supranormal
Sym-, syn- Med, tillsammans Symbios
Tele- Fjärran Telefon
Tera- Biljon Terabyte
Tetra- Fyra Tetraeder
Tra-, trans- Över, bortom, att gå bortom Transistor Från latinets transire, "gå över". Som preposition över, gå över, bortom, det förmodliga ursprunget är från trare-, som betyder att korsa (se igenom).[2]
Tri- Tre Triangel, Triplett
Ultra- Mer än, utöver Ultraviolett
Uni- En Uniform

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Språkportalen – portalen för språk på svenskspråkiga Wikipedia.