Råstasjön

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Råstasjön
Insjö
Råstasjön
Råstasjön
Geografiskt läge
LandSverige Sverige
LänStockholms län
KommunSolna kommun
LandskapUppland
SockenSolna socken
Koordinater 
  WGS 8459°22′19″N 17°59′19″E / 59.37207°N 17.98853°Ö / 59.37207; 17.98853 (Råstasjön)
  SWEREF 99 TM6585296, 669805
Mått
Areal0,158 km² [1]
Höjd2 m ö.h. [2]
Strandlinje1,86 km [2]
Maxdjup4,3 m [1]
Volym408 000 m³ [källa behövs]
Flöden
Huvudavrinnings­områdeÅkerström-Norrströms kustområde (60061)
Övrigt
SjöID658548-162439
Vattenytans ID (VYID)658552-162412
VattendistriktVattenmyndigheten Norra Östersjön (SE3)
Limnisk ekoregionSydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjöns avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID)658558-162475
NamnRinner mot Brunnsviken
Areal17,67 km²
Ackumulerad areal uppströms17,67 km²
Biflödesordning0
UtflödeHavet
VattendragsID (VDRID)640999-104353
Avstånd till havet0 km
Medelhöjd14 m ö.h.
Område nedströms658507-162696
Källor[3][4][5]

Råstasjön är en insjö i Solna kommun i Stockholms län. Sjön utgör Solna kommuns enda insjö, utöver Mälaren. Råstasjön omges av Råsunda i söder, Hagalunds bangård i norr, Arenastaden i öster och stadsdelen Ör (i Sundbybergs kommun) i väster. Råstasjön avvattnas genom ett uträtat dike till Brunnsviken. Sjön har ett inlopp med vatten från den västerut belägna Lötsjön.

Sjön ligger i Råstasjöns naturreservat.

Delavrinningsområde[redigera | redigera wikitext]

Råstasjön ingår i delavrinningsområde (658558-162475) som SMHI kallar för Rinner mot Brunnsviken. Medelhöjden är 14 meter över havet och ytan är 17,67 kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Avrinningsområdets utflöde mynnar i havet, utan att ha någon enskild mynningsplats.[5]. Bebyggelsen i området täcker en yta av 17 kvadratkilometer eller 96 % av avrinningsområdet.[4]

Naturvärden[redigera | redigera wikitext]

Råstasjön är en känd fågelsjö[6], som är näringsrik med hög produktion av biomassa. Efter norra stranden växer alsumpskog. Här finns ett varierat buskskikt med arter som hagtorn, svarta vinbär, nypon, olvon, måbär och druvfläder.[7] Sjön och strandpartierna bildar Råstasjöns naturreservat.

Längre norr om sjön finns hällmarkstallskog med högt bevarande värden, vilket visats in en naturvärdesinventering som utfördes 2015.[8] Bland fågelarterna som rastar och söker föda i området har noterats sju rödlistade arter (NT = nära hotad). Det är duvhök, gröngöling, mindre hackspett, spillkråka, sånglärka, ängspiplärka och buskskvätta. Busksångare har också setts i området.[9] Näktergal häckar ovanligt revirtätt i området, tillsammans med grönsångare och trädgårdssångare.[7]

Norra Råstabäcken, även kallas Madbäcken, som är sjöns största tillflöde, är starkt förorenad vilket påverkar sjön negativt. Av rödlistade arter förekommer både alm och ask i området, liksom gråmalva, backklöver, blek jordrök och tallticka.[9]

Sju fladdermusarter har observerats i områdena runt Råstasjön, vilket är artirikt även på nationell nivå. Troligen häckar kolonier i alskogen på den norra sidan.[9][7]

Provfiskningar 1994 och 1996 påvisade att mört och abborre är dominerande fiskarter, men det finns också gädda, sutare och ruda i sjön. Både sutare och ruda är mycket tåliga mot föroreningar och dåliga syreförhållanden.[9]

Kommunikationer[redigera | redigera wikitext]

Runt sjön leder en 2 117 meter[10] lång promenadväg som är en del av den fem kilometer långa Hälsans stig, som även går runt den intilliggande Lötsjön i grannkommunen Sundbyberg. Närmaste tunnelbanestation är Näckrosen, som ligger en halv kilometer från sjön. Pendeltågsstation Solna ligger cirka 1 km från sjön. Från 2014 passerar även Tvärbanan Solna station, och banan kommer dessutom att ha en station vid Solna centrum, ca 1 km från området.

Befintlig bebyggelse[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Svanen 1

Vid Sjövägen 20 ligger fastigheten Svanen 1 som är en villa i medelhavsinspirerande drag. Villan uppfördes 1932-1933 efter ritningar av arkitekt Carl Åkerblad för Råsundabolagets verkställande direktör Helge Werner. Svanen 1 är blåmärkt av kommunen och har tillmätts ett extra högt kulturhistoriskt värde som "omistlig". Idag disponeras byggnaden av tandkliniken "Willa Tandhälsan". Eftersom kommunal "färgmärkning" idag saknar betydelse har kommunen kulturskyddat området genom detaljplan 0184-P13/5, detta eftersom området inte uppfyller varken tidigare eller nuvarande krav på byggnadsminnesförklaring liksom att kommunen genom den nya detaljplanen upphävde det expropriationsskydd som förelåg inom tidigare detaljplan.

Inom området finns 17 hus som ritades av byggnadsingenjör Elis T. Pålskog, däribland sin egen villa i kvarteret Fjället. Pålskogs byggverksamhet utövades enbart i Solna, där Pålskog satt i byggnadsnämnden och dennes verksamhet har i hög grad präglat området och bidragit till dess enkla arkitektur. Både Åkerblad och Pålskog, var anställda vid Råsundabolaget. Ursprungligen fanns det några fler villor vid Råstasjön men Råsunda Förstadsaktiebolag hävde deras arrenden på 1920-talet för omstrukturering av bebyggelsen och senare revs några villor av Solna stad efter att lokalkänd liberal spårvägs politiker bosatt i en av villorna opponerat sig rättsligt mot "för många" kommunala detaljplaneförslag. Den delen av det tidigare villaområdet är idag en återvinningsstation.

Vid östra sidan om sjön ligger Friends Arena som invigdes år 2012.

Bebyggelseplaner[redigera | redigera wikitext]

Området kring Råstasjön har sedan tidigt 1900-tal varit föremål för åtskilliga kanal-, spårvägs-, järnvägs- och vägplaner. Bland de historiska infrastrukturplanerna fanns två huvudteman, spårvägs-, järnvägs- och motorvägsbyggen längs Råstasjöns östra sida och spårvägs- eller vägbyggnation längs Råstasjöns södra sida, antingen till Sundbyberg eller till nuvarande Enköpingsvägen. De främsta anledningarna till att infrastrukturplanerna aldrig realiserades är dels att järnvägen låg i vägen och dels att järnvägen redan upptagit den mest lämpliga marken, samt även att Råsundabolaget och Stockholms nya spårvägar byggt infrastruktur, bostadsområden och genomfört tomträttsupplåtelser "i vägen" för konkurrerande verksamheter.

Äganderätten till de större delarna av området kring Råstasjön har sedan tidigt 1900-tal förflyttats mellan staten, två frälsesäterier, Stockholms stad genom Råsunda Förstadsaktiebolag, statens järnvägsintressen, Solna kommun genom Råsunda muncipal efter gåva från Råsunda Förstadsaktiebolag och staten återigen efter krav på mark för utbyggnad av Hagalunds bangård. Över tid har frälsesäteriet, Råsunda Förstadsaktiebolag, Solna kommun och statens järnvägar utfört avsöndringar av mindre fastigheter i området med Arenastaden som det senaste exemplet.

Det omfattande planerandet av infrastruktur kring Råstasjön har medfört att debatten vanligtvis pendlar från total avstängning av vägar till nästa stora infrastrukturprojekt. Planer på bostadsområden kring Råstasjön har tidigare inte varit aktuellt eftersom området förkastades av Råsundabolaget och Solna Generalplan 1956 som bebyggelseolämpligt med anledning av de olämpliga markförhållandena. Ny teknik har senare gjort det möjligt att bygga på sådan mark varför delar av Arenastaden kunde byggas.

Kommunfullmäktige antog den 16 juni 2014 en detaljplan för Råstasjöns östra hörn för att där bygga 600-700 nya bostäder. Den nya bebyggelsen avsåg endast nordöstra och östra hörnet, nedanför Friends Arena.[11] Detaljplanen överklagades i flera instanser och den 22 februari 2016 upphävde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen.[12] Solna kommun gavs möjlighet att överklaga domen men valde att avstå. Ett antal Solnapolitiker antydde i pressen att Mark- och miljööverdomstolen påverkats av regeringsmakten.

Den 18 december 2017 beslutade fullmäktige att förklara delar av området som naturreservat jämlikt miljöbalkens sjunde kapitels fjärde paragraf. Sådana naturreservat hindrar inte framtida detaljplaner, vägplaner eller järnvägsplaner från att vinna laga kraft, ifall det finns synnerliga eller särskilda skäl eller annars finns skälig anledning till att naturreservatet skall upphöra. Detta innebär i praktiken att naturreservatet saknar betydelse ifall staten på genomförandenivå skulle anse eller instrueras att något infrastrukturprojekt utgjorde ett reellt allmänintresse emedan Kommunernas rätt att formulera allmänintressen för infrastruktur inskränkts till naturreservatets upphörande.

Efter naturreservatsförklaringen av Råstasjön har tre nya projekt föreslagits i områdets närhet, en sopstation har föreslagits nordväst om Råstasjön av Sundbybergs kommun, en omlastningscentral för gods till eldriven trafik har föreslagits norr om Råstasjön av Solna kommun och senast har Solna kommun återupptagit planer från 1908 på att anlägga ett reningsverk för Råsunda och Frösundaområdet sydöst om Råstasjön. Det nuvarande förslaget är dock väldigt nedskuret och ska enligt planerna främst avse rening av dagvatten från Råsunda.

Idrott[redigera | redigera wikitext]

SM-finalen i bandy 1912 spelades på Råstasjöns naturis.[13] En sedan 1960-talet årligen återkommande löptävling arrangerad av Sundbybergs IK, Två sjöar runt, har sin bana kring Råstasjön och den närbelägna Lötsjön.

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Sjölyftet” (Microsoft Excel). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11384!Sjolista.xls. Läst 10 december 2012. 
 2. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Vattenytor (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.31148!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Vy_y_2012_2c.zip. Läst 7 oktober 2012. 
 3. ^ ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Ackumulerade delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.22092!svaro_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
 4. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20768!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
 5. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Delavrinningsområden (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.24469!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2012_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
 6. ^ Max Lind. ”HEMNyheterEtt paradis för fåglar – och fotografer”. Mitt i Stockholm. https://mitti.se/nyheter/ett-paradis-for-faglar-och-fotografer/. Läst 23 mars 2017. 
 7. ^ [a b c] Hebert, M, Lundberg, J, Koffman, A (2 februari 2014). Naturvärdesinventering i skog och strand kring Råstasjön; Underlag till planering av ny bebyggelse. Calluna AB. https://www.solna.se/Global/Utbildning%20och%20test/Arenastaden/NVI_R%C3%A5stasj%C3%B6n_slutversion140206.pdf. Läst 23 mars 2017 
 8. ^ Calluna AB (8 januari 2015). Naturvärdesinventering (NVI) och översiktlig ekologisk utredning Hallonbergen-Ör. https://www.sundbyberg.se/download/18.26ea96ec1530d9f2ad3954d/1456244752617/l-samrad-klocks-Naturvardesinventering-oversiktlig-ekologisk-utredning.pdf. Läst 23 mars 2017 
 9. ^ [a b c d] NATURVÄRDEN VID NORRA RÅSTABÄCKEN I SUNDBYBERG. Friman Ekologikonsult AB. https://www.sundbyberg.se/download/18.61377ae51556ea6fcb9167d2/1466492612884/Naturv%C3%A4rden+vid+Norra+R%C3%A5stab%C3%A4cken+20151007+(1).PDF. Läst 23 mars 2017  Arkiverad 24 mars 2017 hämtat från the Wayback Machine.
 10. ^ Mätt av en av friidrottsförbundets officiella banmätare
 11. ^ Solna stad Arkiverad 29 november 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 12. ^ ”Detaljplan för bostäder vid Arenastaden i Solna kommun upphävd”. Pressmeddelande. Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. 22 februari 2016. Arkiverad från originalet den 11 april 2016. https://web.archive.org/web/20160411171443/http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter--pressmeddelanden/Detaljplan-for-bostader-vid-Arenastaden-i-Solna-kommun-upphavd/. Läst 24 mars 2016. 
 13. ^ Svenska Bandyförbundet 31 mars 2011 - Finalhistorien började i Gävle Arkiverad 10 april 2011 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]