Sätra varv

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Sätra varv (även Sättra varf) var mellan 1878 och 1935 ett fartygs- och reparationsvarv för “större och mindre segelfartyg och pråmar”[1] vid Fiskarfjärden i Mälaren i nuvarande stadsdel Sätra, södra Stockholm. Av den ursprungliga bebyggelsen finns flera av arbetarbostäderna kvar på höjden, medan det enbart återstår fundamentrester efter varvsbyggnaderna vid stranden. Området ingår i dag i Sätraskogens naturreservat.

Sätra varv på 1920-talet:1 Pråmbyggnadsskjul och stapelbädd, 2 Sliprar, 3 Såg och ångmaskin, 4 Bostadshus för varvsarbetare, 5 Bostadshus, 6 Tvättstuga, 7 Mangelbod.
Sätra varv på 1920-talet:
1 Pråmbyggnadsskjul och stapelbädd, 2 Sliprar, 3 Såg och ångmaskin, 4 Bostadshus för varvsarbetare, 5 Bostadshus, 6 Tvättstuga, 7 Mangelbod.


Första ägare till varvet var tegelhandlaren Johan Land som började verksamheten 1878. Han efterträddes 1889 av ett transportbolag ägd av bröderna Berggren. 1911 övertog Stockholms Transport- och Bogseringsaktiebolag (T&B) deras pråmflotta för sand- och tegeltransporter på Mälaren. T&B var ett av Sveriges största bogseringsbolag genom tiderna.[2]

Sätra varv kring 1920.
Sjösättning av S/S Thebe 1918.

Rekordåren 1918-1919 uppgick flottan till över 300 enheter. Samtidigt nådde Sätra varv sin högsta arbetsstyrka med över 40 man. 1919 färdigställdes bogserbåtsbygget S/S Tebe som utfördes i samverkan med Ekensbergs varv. Som mest fanns ett 20-tal byggnader på varvsområdet bland dem arbetrarbostäderna "Bergsbo I-III", byggmästarbostad, kontor, virkesskjul, beckhus, verkstadsbyggnad, mangelbod och smedstorp. Idag finns några arbetarbostäder kvar samt fundamentrester av stapelbädd och vinschar.

Numera används själva varvsområdet som småbåtshamn och uppläggningsplats för Sätra Båtsällskap. I det så kallade Varvsarbetarhuset (Bergsbo II) har konstnärer sina ateljéer. Ibland arrangerar man konstkurser och workshops. I västra delen av det gamla varvsområdet finns ytterligare en byggnad bevarad; torpet Råstock från 1600-talets början, som var fram till omkring sekelskiftet 1900 bostad för varvsbyggmästaren, Nils Nilsson. Följer man stigen längs Mälarens strand cirka 300 meter österut kommer man till resterna av Arboga kök som brann ner 1967. Arboga kök var liksom Rostock en krog.

Sättra Varfs Intresseföreing SVI, ägs av båtklubbarna Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens båtklubb. På varvet, som ligger i anslutning till Sätra Båtsällskaps hamn, förvaras vintertid ca 500 båtar. SVI administrerar med helt ideella insatser upptagningen och sjösättningen av samtliga båtar. Verksamheten har fortgått här på samma plats sedan mitten på 1960-talet.

Enligt pågående planering (2011) kommer en arbetstunnel för bygget av Förbifart Stockholm att mynna vid Sätra varv.

Nutida bilder[redigera | redigera wikitext]

Förbifart Stockholm[redigera | redigera wikitext]

Provisoriska hamnen vid Sätra varv för borttransport av sprängsten från Förbifart Stockholms tunnel, november 2017.

I samband med byggandet av Förbifart Stockholm, den nästan två mil långa tunneln som skall förbinda E4/E20 vid Kungens kurva med Häggvik, Sollentuna kommun, kommer en arbetstunnel och en provisorisk hamn att anläggas strax väster om Sätra varv. Via den tillfälliga hamnen skall bergmassor fraktas bort och byggmaterial lossas.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Enligt en tidningsannons från 1892
  2. ^ Stockholms Transport- och Bogseringsaktiebolag av Bengt Westin
  3. ^ "Södra Sidan", 15 – 21 december 2012, s. 4-5.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]