Serie (matematik)

Från Wikipedia

En serie eller talserie är en kumulativt summerad talföljd, det vill säga ett successivt summerat uppräkneligt antal termer. Serien kan vara ändlig eller oändlig.[förtydliga] Om termerna närmar sig noll tillräckligt fort kan summan av en oändlig serie vara ändlig, trots att antalet termer är oändligt. Man säger då att den konvergerar.

Formell definition[redigera | redigera wikitext]

Formellt definierar man en oändlig serie som en talföljd av delsummor till en given talföljd där . Om har ett gränsvärde säger man att serien är konvergent. Saknas gränsvärde säger man att serien är divergent. Existerar ett gränsvärde kallas detta för seriens summa och brukar skrivas med vanligt summatecken, med skillnaden att ett oändlighetstecken skrivs där man normalt skriver den övre gränsen. Man gör alltså följande definition:

Ofta används även detta skrivsätt när talföljden saknar gränsvärde, och man säger då att serien är divergent.

Dock kan serier som är divergenta i den vanliga meningen ändå tilldelas en summa med hjälp av andra, svagare, definitioner av en series summa. Bland dessa kan nämnas Cesàrosummering, Abelsummering och Borelsummering. Även analytisk fortsättning kan användas för att tilldela serier summor.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Till exempel kan e beräknas med serien:

Detta är ett exempel på en Taylorutveckling.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Arne Persson, Lars-Christer Böiers, Analys i en variabel, Studentlitteratur, andra upplagan 2001. ISBN 91-44-02056-2.
  • Sven Spanne, System och Transformer I Tidsdiskreta lineära system och komplex analys, KFS AB 2005.