Hoppa till innehållet

Högre utbildning

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Studerade)

Med högre utbildning (studier) avses utbildning vid universitet, akademier, högskolor, seminarier, konservatorier och liknande institutioner. Motsvarande begrepp finns på många språk (exempelvis franska études supérieures, engelska higher education och tyska höhere Bildung). Ofta används akademisk utbildning synonymt eller närmast synonymt med högre utbildning.

Högre utbildning följer efter sekundärutbildning, exempelvis gymnasieskola. Den är därmed en del av den eftergymnasiala utbildningen, vilken även omfattar viss typ av yrkesutbildning. Högre utbildning bedrivs vanligtvis under flera år och har någon form av fördjupning. Vanligtvis avslutas den med en akademisk examen. Till högre utbildning räknas även forskarutbildning.

Gränsen mellan högre utbildning med stark yrkesinriktning och annan avancerad yrkesutbildning är inte väldefinierad och kan skilja sig från land till land. Över tid har också vissa eftergymnasiala yrkesutbildningar akademiserats och därigenom kommit att räknas till den högre utbildningen.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige ges högre utbildning vid statliga universitet och högskolor eller på motsvarande enskilda lärosäten.[1] Sverige och de övriga nordiska länderna spenderar mer av offentliga medel än övriga OECD-länder på högre utbildning.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]