Taurin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Taurin
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn 2-Aminoetansulfonsyra
Övriga namn 2-Sulfoetylamin
Kemisk formel C2H7NO3S eller NH2C2H4SO2OH
Molmassa 125,147 g/mol
Utseende Färglösa monoklina kristaller
CAS-nummer 107-35-7
SMILES NCCS(=O)(O)=O
Egenskaper
Densitet 1,734 g/cm³
Löslighet (vatten) 63 g/l
Smältpunkt 305 °C
Kokpunkt 328 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
Irriterande Irriterande
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Taurin är en organisk syra (ett derivat av aminosyran cystein) . Vissa djur bildar själva taurin i kroppen. Men till exempel katter bildar inte själva taurin. Brist på taurin gör katter blinda. Det är därför av stor vikt att katter får mat som innehåller taurin (fiskkött räcker inte som föda för katt). Särskilt hjärtmuskeln innehåller taurin. Kattmat som säljs i butik är i allmänhet berikad med syntetiskt taurin. Taurin är inblandad i en mängd funktioner i kroppen. Brist på taurin hos människor kan till exempel visa sig som hjärtklappning och påverkar också leverfunktionen. Namnet kommer från latinets taurus för tjur, då ämnet först upptäcktes i gallan på en oxe (Bos taurus) av de tyska kemisterna Friedrich Tiedemann och Leopold Gmelin år 1827.

Taurin är en aminosulfonsyra som människan själv bildar i kroppen.[1] I nervsystemet verkar det som en signalsubstans, genom att interagera med glycinerga systemet, glutamat och GABA. Taurin verkar också spela roll ifråga om regleringen av hjärnvolymen.[2][3][4] Den utgör ett skydd mot glutamatinducerad excitotoxicitet, påverkar osmos, och deltar i kalciumomsättningen.[5]

Ämnet förekommer i alla animaliska livsmedel. Förekommer främst i rött kött, särskilt i hjärtmuskeln och även i kycklinghjärtan.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Taurin framställs syntetiskt av etenoxid (C2H4O) och natriumvätesulfit (NaHSO3).

\rm C_2H_4O + NaHSO_3 + H_2O \rightarrow C_2H_4SO_2(OH)_2 + NaOH

Reaktionen ger isetionsyra (C2H4SO2(OH)2) och natriumhydroxid (NaOH). Isetionsyra bildar taurin när den får reagera med ammoniak (NH3).

\rm C_2H_4SO_2(OH)_2 + NH_3 \rightarrow NH_2C_2H_4SO_2OH + H_2O

Användning[redigera | redigera wikitext]

Ämnet är en populär ingrediens i energidrycker.

2006 väckte några fallrapporter misstankar om att taurin i kombination med alkohol kunde vara orsak till plötsliga dödsfall hos unga människor.[6] En genomgång av vetenskaplig litteratur publicerad 2008 drog slutsatsen att de mängder taurin som ingår i populära energidrycker ligger långt under de värden för vilka man kan förvänta sig positiv eller negativ effekt.[7]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kosttillskott/Taurin/
  2. ^ A. N. DAVISON* & L. K. KACZMAREK, Taurine—a Possible Neurotransmitter ?, Nature 234, 107 - 108 (12 November 1971);
  3. ^ K. Okamoto et al, Evidence for taurine as an inhibitory neurotransmitter in cerebellar stellate interneurons: selective antagonism by TAG (6-aminomethyl-3-methyl-4H, 1, 2, 4-benzothiadiazine-1, 1-dioxide), Brain Research Volume 265, Issue 1, 11 April 1983, Pages 163-168
  4. ^ Jan Albrecht et al, Taurine Interaction with Neurotransmitter Receptors in the CNS: An Update, Neurochemical Research Volume 30, Number 12, 1615-1621
  5. ^ Jang-Yen Wu et al, Role of taurine in the central nervous system, J Biomed Sci. 2010; 17(Suppl 1): S1
  6. ^ Läkartidningen Nr 38, 2006
  7. ^ Clauson, KA; Shields, KM; McQueen, CE; Persad, N (2008). ”Safety issues associated with commercially available energy drinks”. Journal of the American Pharmacists Association : JAPhA "48" (3): sid. e55–63; quiz e64–7. doi:10.1331/JAPhA.2008.07055. PMID 18595815. http://www.pharmacytoday.org/pdf/2008/May_CE_exam.pdf.