Hoppa till innehållet

Västerländsk filosofi

Från Wikipedia

Västerländsk filosofi är den filosofiska tradition som har växt fram inom västvärlden.

I kronologiskt avseende kan man dela in denna på följande sätt:

  1. Försokratisk filosofi
  2. Antikens filosofi
  3. Medeltidens filosofi
  4. Renässansens filosofi
  5. 1600-talets filosofi
  6. Upplysningens filosofi
  7. Vår tids filosofi