Poststrukturalism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inom språk- och litteraturvetenskap utgör poststrukturalism en grupp teoribildningar med rötter i den strukturalistiska traditionen. Den är starkt förknippad med franska språkvetare från 1960-talet och de följande årtiondena.

Den franske psykoanalytikern Jacques Lacan hör till poststrukturalismens företrädare.

De tidigaste poststrukturalisterna var Michel Foucault, Jacques Lacan[1] och Roland Barthes. Jacques Derrida räknas ibland till poststrukturalisterna men emellanåt kallas han dekonstruktionist. Senare språkvetare och filosofer har anammat vissa poststrukturalistiska drag, som till exempel Julia Kristeva, Gilles Deleuze, Judith Butler, Jean-François Lyotard och Jean Baudrillard.[2][3]

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Poststrukturalismen uppstod delvis som en kritik av strukturalismen men på strukturalistiska grunder. Strukturalismen utgick från antagandet att olika former av mänskligt meningsskapande baseras på en underliggande struktur. Denna struktur antogs finnas bortom det som är direkt synligt och bortom de enskilda orden, handlingarna och objekten. Till exempel antogs det att en grammatisk struktur låg till grund för språket och gjorde att enskilda ord och fraser fick en distinkt mening.[4] På samma vis antogs att olika kulturella riter och myter speglade underliggande meningsbyggande strukturer.[5] Strukturalisterna antog att de strukturer som låg till grund för människans meningsskapande var relativt stabila och beständiga. Poststrukturalismen bryter med strukturalismen på så vis att poststrukturalisterna inte antar att människans meningsskapande är bundet av någon underliggande struktur.[6] Poststrukturalisterna är tydligt inspirerade av existentialistiska filosofer, såsom Nietzsche, som menade att det inte finns någon värld bortom den materiella världen. Poststrukturalisterna, liksom existentialisterna, avfärdar således Platons föreställning om en fast och bestämd idévärld

Strukturalismen menar att man kan förstå den mänskliga kulturen genom strukturell lingvistik, medan poststrukturalismen anser att en sådan hållning inte är möjlig, då strukturalismen förutsätter att dess postulat är giltiga och beständiga. Poststrukturalismen vänder sig mot denna rigiditet och strävan efter att kategorisera.[7]

Karakteristiskt för den poststrukturalistiska teorin är dekonstruktion såsom den beskrivs av Jacques Derrida. I texter söks efter sprickor, motsättningar mellan vad som sägs och hur det sägs och falska dikotomier. Alla poststrukturalister förespråkar dock inte denna teori, utan den kan snarast ses som en tillämpning och vidareutveckling av de ståndpunkter och slutsatser som de mera teoretiskt inriktade föregångarna stod för.[8] Även Michel Foucault betraktas vanligtvis som en poststrukturalistisk teoretiker, eftersom han tydligt betonade frånvaron av en stabil struktur som begränsar människans föreställnigsvärld, men han var inte själv bekväm med epitetet då han ansåg att det förenklade hans ståndpunkter.[9]

Poststrukturalismens teoretiker[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Ghosh 2016, s. 85
  2. ^ Lundy 2013, s. 76
  3. ^ ”Poststructuralism”. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc. https://www.britannica.com/art/poststructuralism. Läst 28 april 2021. 
  4. ^ Saussure, Ferdinand Mongin (2011) (på engelska). Course in General Linguistics. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-15726-1. https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=_a5QJBJf2GkC&oi=fnd&pg=PR9&dq=course+in+general+linguistics&ots=32iU-u5zPr&sig=yAKot0Z4bSzmGVH6dNXgBk4Wy0I&redir_esc=y#v=onepage&q=course%20in%20general%20linguistics&f=false. Läst 2 mars 2023 
  5. ^ Levi-Strauss, Claude (2008-08-05) (på engelska). Structural Anthropology. Basic Books. ISBN 978-0-7867-2443-7. https://books.google.se/books/about/Structural_Anthropology.html?id=2xaB9PksH1UC&redir_esc=y. Läst 2 mars 2023 
  6. ^ Wood, David (1988) (på engelska). Derrida and Différance. Northwestern University Press. ISBN 978-0-8101-0786-1. https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=kHFkwQOBjPYC&oi=fnd&pg=PR7&dq=derrida&ots=I-85uDApMq&sig=GminpvhMj884xP0Web_SSeLmUZ4&redir_esc=y#v=onepage&q=derrida&f=false. Läst 2 mars 2023 
  7. ^ Harcourt, Bernard E. (2007). ”An Answer to the Question: 'What Is Poststructuralism?'” (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). Public Law and Legal Theory Working Papers. University of Chicago Law School. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=public_law_and_legal_theory. Läst 29 april 2021. 
  8. ^ Attridge, Bennington & Young 1988, s. 101ff.
  9. ^ Foucault, Michel (2005-08-18) (på engelska). The Order of Things. Routledge. ISBN 978-1-134-49913-7. https://books.google.se/books/about/The_Order_of_Things.html?id=q1T80aYHK3sC&redir_esc=y. Läst 2 mars 2023 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]