Wikipedia:Projekt neutralitet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Green-emblem-scales.svg

Projekt neutralitet syftar till att bearbeta artiklar i Kategori:POV så de blir neutrala. Se Wikipedia:Neutral synvinkel

Att skriva från en neutral synvinkel (engelska neutral point of view, ofta förkortat NPOV) är en policysvenskspråkiga Wikipedia, som innebär en ambition att presentera idéer och fakta på ett sådant sätt att representanter för alla åsiktsinriktningar kan vara överens om formuleringen.

När projektet startades 1 juni 2010 fanns det 284 POV-märkta artiklar.

Aktuellt[redigera]

Mål[redigera]

Nu finns det
190 artiklar
kvar att neutralisera!

Delmål[redigera]

 • Att vi har färre än 30 st POV-artiklar 1 september 2011 (190 st. kvar, 3 september).
 • Att vi har färre än 25 st artiklar med värdeomdömen 31 mars 2011 (5 st. kvar, 3 september)
 • Att vi inte har några basartiklar som är POV-artiklar (3 st. kvar, 17 februari).

Veckans tävling[redigera]

Inget pågående

Månadens kvalitetsprojekt[redigera]

Inget pågående

Historia[redigera]

Förändringen av antalet POV-märkta artiklar på SvWP (jan-09 -- okt-11)

Projekt NPOV[redigera]

 • April 2006 - November 2009: Till Projekt neutralitet fanns en föregångare, Projekt NPOV som grundades 15 april 2006 kl. 16.51. Projektets syfte var att göra befintliga artiklar mer neutrala, och att hindra systematisk användning av Wikipedia som propagandamedium. Projektet samlades kring tre metoder: (1) att upplys nya användare om att Wikipedia inte är ett propagandamedium, (2) att försök lösa konflikter, genom att tillämpa Wikipedia:Konflikthantering, (3) att bevaka vissa särskilt ansatta artiklar. Det projektet bedömde att artiklarna Göteborgskravallerna, Homosexualitet, Kommunism och Göteborgshändelserna som viktiga att intensivbevaka. Projektet verksamhet var sparsam: Mellan 12 oktober 2006 och 12 oktober 2008 skedde ingen uppdatering av projektets artikel och 3 november 2009 gjordes den sista redigeringen. Projektet länkade även till Wikipedia:Kontroversiella ämnen, där gemenskapen listade några av de ämnen som orsakade många redigeringskonflikter. Sidan har legat vilande sedan 31 december 2008.

Projekt neutralitet[redigera]

 • Juni 2010: 1 juni 2010 kl. 08.46 grundas Projekt neutralitet. Vid grundandet fanns det 284 POV-märkta artiklar på SvWP. Dessa artiklar utgjorde hela 10,6 procent av alla artiklar i Kvalitetsmätningen (exkl. Källor). Av dessa artiklar fanns det 7 basartiklar som var märkta med mallen: Global uppvärmning, Kapitalism, Korståg, Richard Wagner, Ryska revolutionen, Skatt och Vladimir Lenin. Projektet började med att sortera de mallade artiklarna in i datumkategorier samt satte upp ett första delmål om färre än 275 POV-märkta artiklar, vilket man fick revidera i omgångar och innan månaden var slut (27 juni) hade målet blivit satt till färre än 180 artiklar märkta för sin bristande neutralitet. Under projektets första månad minskade antalet artiklar som var skriva ur en icke neutral synvikel med 97 stycken (varav 3 basartiklar) och andelen sjönk till 6,9 procent av artiklarna i Kvalitetsmätningen (exkl. Källor). 6 juni kl. 21.13 avmallades Ryska revolutionen, 8 juni kl. 16.49 avmallades Skatt och10 juni kl. 06.40 avmallades Kapitalism.
 • Juli 2010: 14 juli konstaterades det att antalet artiklar ökade igen till 196 st och ett nytt delmål blev satt: att till den 20 juli ha färre än 190 stycken artiklar.
 • Augusti 2010: 2 augusti hade artiklarna ökat till 200 stycken och delmålet om 190 kvarstod men datumet förändrades till 10 augusti. Delmålet reviderades 20 augusti eftersom artikeln mängden minskat till 166 stycken. Det nya delmålet blev satt till att ha kvar färre än 150 stycken artiklar innan 31 augusti.
 • September 2010: Under september månad minskade antalet POV-märkta artiklar med 29 stycken till 171 och utgjorde 6 procent av alla artiklar i Kvalitetsmätningen (exkl. Källor).
 • Oktober 2010: 1 oktober fanns det 162 artiklar i POV-familjen och i till slutet av månaden hade dessa ökat till 176 POV-märkta artiklar. 27 oktober kl. 13.13 avmallades basartikel Korståg.
 • November 2010: Under november månad minskade projektet antalet POV-märkta artiklar med över 80 stycken i relativa tal, och 26 november fanns det 92 st artiklar kvar. Samma månad fastslog projektet ett nytt delmål: färre än 60 artiklar innan 31 december, efter att det tidigare delmålet om färre än 150 artiklar innan 31 augusti uppnåtts under månaden. 18 november kl. 01.20 mallas basartikel Terrorism för POV.
 • December 2010: Under december månad var Projekt neutralitet Månadens kvalitetsprojekt. Minskningen fortsatte men var mer modest än föregående månad.
 • Januari 2011: 17 januari omformulerade projektet delmålet om 60 artiklar innan december månads utgång till 31 januari.
 • Februari 2011: 16 februari kl. 01.07 avlägnades POV-mallen från basartikel Global uppvärmning och ersattes med mall:faktakoll, och kl. 12.22 nåddes delmålet om färre än 60 POV-märkta artiklar, efter avlägsnandet av POV-mallen i artikel Gudrun Schyman. 17 februari uppdaterades ett nytt delmål om färre än 50 artiklar innan 31 mars. 26 februari tog sig projektet även an målet att ha färre än 35 st artiklar med värdeomdömen före sista mars, eftersom ett värdeomdöme inte kan anses vara en neutral beskrivning. I utgångsläget fanns det 45 artiklar med värdeomdömen, men 28 februari hade antalet ökat till 52 stycken.
 • Mars 2011: Månaden inleds med att målet om färre än 35 stycken värdeomdömesartiklar uppnåtts 3 mars, medan målet om färre än 50 POV-märkta artiklar tagit många steg från målet genom att ha ökat till 58 stycken. 6 mars kl. 08.33 introducerades en ny neutralitetsmall {{OVIKT}}. Mallen öppnar upp för ytterligare märkningsmöjligheter där neutraliteten brister och {{POV}} är en för stark och {{Reklam}} inte fungerar. Vilken inverkan detta kommer få på antalet POV-märkta artiklar är ännu oklart. 8 mars kl. 01.29 uppnåddes delmålet om färre än 50 POV-märkta artiklar i och med avlägsnandet av POV-mallen i artikel Ola Tunander, efter att det omdiskuterade materialet förflyttats till artikelns diskussionssidan. 12 mars kl. 20.50 avlägnades POV-mallen från basartikel Terrorism.

Basartiklar[redigera]

Det är särskilt viktigt att våra basartiklar är skrivna ur neutral synvinkel. Just nu finns 4 st sådana: Terrorism, Versaillesfreden, Viking och Vladimir Lenin.

POV-kritiken mot Terrorism[redigera]

 • Mallad av: Ankara (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
 • När: 14 mars 2011
 • Kritik: "Avsnittet inledning är problematiskt då det okritiskt presenterar en kontroversiell uppfattning som en sanning; det råder absolut inte en konsensus om att terrorism och frihetshjälte skulle vara en motsättning. Det går för exempelvis att hävda att Mandela var både och. Texten presenterar också terrorism som något helt relativt (beroende av utövaren syfte), vilket de flesta forskare inte betraktar det som. Det är ett vanligt akademisk närmande till terrorism att skilja på metoden (terroism) och frågan om syftet är legitimt.".

Ifall POV-mallen upplevs som otydlig kan det vara bra att vända sig till användaren som mallat artikeln och fråga om kompletterande uppgifter eller hjälp.

POV-kritiken mot Versaillesfreden[redigera]

 • Mallad av: Tanzania (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
 • När: 7 oktober 2011
 • Kritik: "Lämnar ute Frankrikes syn på saken och tar tydligt Tysklands parti. Finns flera olika åsikter om hur "hård" Versaillesfreden var, med historiker som Fritz Fischer som menar att den kanske till och med var för snäll. Detta saknas helt i artikeln.".

Ifall POV-mallen upplevs som otydlig kan det vara bra att vända sig till användaren som mallat artikeln och fråga om kompletterande uppgifter eller hjälp.

POV-kritiken mot Viking[redigera]

Ifall POV-mallen upplevs som otydlig kan det vara bra att vända sig till användaren som mallat artikeln och fråga om kompletterande uppgifter eller hjälp.

POV-kritiken mot Vladimir Lenin[redigera]

 • Mallad av: Emmenn (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter)
 • När: 5 september 2009
 • Kritik: "Bristfälliga källor som exempelvis kontroversiella anti-leninistiska böcker. Stycket om Sovjettiden handlar mest om terror utan att det sätts i sitt sammanhang. Inget om framgångar och motgångar för landet under Lenins tid. Behandlar inget om den politik Lenin för