Brunkol

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ej att förväxla med maträtten brunkål.
En brunkolsbrikett

Brunkol, även känd som lignit, är en typ av den sedimentära bergarten och det fossila bränslet kol.

Brunkol uppstår genom fossilisering av organiskt material, främst växtdelar. En del av den brunkol som finns idag bildades under tertiär. Material för brunkolsbildning avsattes i forna dagars insjöar och djupa havsbukter av strömmar och vattendrag. Torv räknades tidigare som ett slags brunkol.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Brunkol har en hög vattenhalt, upp till 50 %. Tar man bort vattnet är kolhalten mellan 65 och 84 %. Svavelhalten ligger kring 3 %.

Jämfört med stenkolen antänds brunkol lättare, då syre- och vätehalterna är högre, på bekostnad av kolhalten. Det brinner med rykande låga och oangenäm lukt. Färgen är brun till becksvart (svart brunkol) och matt till fett- eller vaxglansig. Konsistensen är mjuk, ofta skör, med träd- och jordartad textur. Man skiljer på mussliga, svarta (beckkol), trädartade (bastkol) och tunnskiffriga brunkol.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Brunkol används huvudsakligen som bränsle för produktion av elektricitet, men även för framställning av paraffin; de jordformiga brunkolen till brun färg (kölnisk umbra); de fasta kompakta (beckkol) till prydnader och smycken.

Brunkol är den besvärligaste kolarten ur miljösynpunkt. Jämfört med stenkol är exempelvis koldioxidutsläppen vid förbränning högre. När brunkolen förbränns frigörs bland annat svaveldioxid och kväveoxider; även tungmetaller som kvicksilver och kadmium frigörs.

Produktion[redigera | redigera wikitext]

Brytning av brunkol i ett dagbrott i Tyskland med hjälp av en skovelhjulsgrävmaskin.

Tyskland står för en stor del av världens brunkolsutvinning. Till andra länder med stora tillgångar hör USA, Ryssland och Australien. I Sverige har brunkol hittats i södra Skåne. På grund av sitt relativt låga energiinnehåll eldas brunkolet vanligtvis i anslutning till brytningsplatsen. Brytningen sker till övervägande del i dagbrott. Brytningen förknippas med de massiva skovelhjulsgrävmaskinerna som i hög takt kan gräva upp den mjuka brunkolen.

Brunkolsproduktion (2004), källa: United States Geological Survey
Rank Land Produktion
(i tusentals ton)
Rank Land Produktion
(i tusentals ton)
1 Tyskland 181 926 11 Indien 30 341
2 USA 75 750 12 Rumänien 28 648
3 Grekland 71 237 13 Bulgarien 26 455
4 Ryssland 70 300 14 Thailand 20 060
5 Australien 66 343 15 Ungern 12 730
6 Polen 61 198 16 Kanada 11 600
7 Kina 50 000 17 Bosnien och Hercegovina 9 000
8 Tjeckien 48 290 18 Makedonien 8 500
9 Turkiet 43 754 19 Spanien 8 147
10 Serbien 35 620 20 Nordkorea 6 500

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]