Alaskas Permanenta Fond

Från Wikipedia

Alaskas Permanenta Fond är en fond ur vilken medborgarna i Alaska får del av delstatens intäkter från olje- och gasutvinningen. Fonden ägs av delstaten Alaska och medborgarna får del av fondens intäkter genom årliga dividends (andelar). Alla kvalificerade medborgare får samma belopp, vilket gör det till en delstatlig basinkomst. Förutom direkta utbetalningar av dividends gör fonden även investeringar.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Fonden röstades igenom av delstatens medborgare 1976 då bygget av pipeline var i slutskedet.

1999, efter ett stort prisfall på oljan, hölls en rådgivande folkomröstning om fonden. Frågan gällde om regeringen skulle få använda en del av fondens medel till allmänna statsutgifter, istället för till basinkomst. Från regeringssidan kampanjade man för ett Ja, men omkring 84 procent av folket röstade Nej. De ville med andra ord att fonden även i fortsättningen skulle användas till basinkomst.

Efter en tid av låga oljepriser och därmed sämre ekonomi för delstaten föreslog Alaskas guvernör Bill Walker en sänkning av ersättningen genom fonden 2015.[1]

Utvärderingar[redigera | redigera wikitext]

Basinkomstsystemet har bidragit till att Alaska är en av de amerikanska delstater med lägst andel fattiga och störst jämlikhet. 2009 medförde basinkomsten att Alaskas medborgare fick 900 miljoner dollar i ökad köpkraft, vilket enligt ekonomen Scott Goldsmith motsvarar 10.000 nya jobb[2].

Organisation[redigera | redigera wikitext]

The Permanent Fund Dividend Division handhar utbetalningarna av dividends/basinkomst. Investeringarna, som skall vara diversifierade och placerade i tillgångar med acceptabel risk, handhas av Alaska Permanent Fund Corporation, som är ett statligt ägt företag.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Widerquist, Karl ALASKA: Attack on Alaska’s Basic Income averted for now but fiscal pressure on its future increases (läst 30 juli 2015)
  2. ^ Pasma, Chandra "Basic Income Programs and Pilots" (läst 30 september 2014)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]