Barnbidrag

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Barnbidrag är statligt ekonomiskt stöd till familjer med barn i form av kontanta bidrag eller skatteavdrag. Barnbidrag är ett resultat av familjepolitiska och välfärdspolitiska prioriteringar, och finns i olika former i många välfärdsstater.

Valet av utformning av barnbidraget i ett land har setts få konsekvenser för graden av barnfattigdom i landet. En jämförande studie gjord av Tommy Ferrarini vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, baserad på jämförande inkomstdata från the Luxembourg Income Study, visade att generella kontanta barnbidrag är kopplade till lägre barnfattigdom medan skattebaserade bidrag uppvisar mer blandade resultat i detta avseende.[1]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Barnbidrag i Sverige

Sverige har en renodlad generell barnbidragsmodell. Sverige har tagit bort skatteavdrag riktade till familjer och barn och behovsprövade stöd, till förmån för ett helt universellt stöd.[1]

Barnbidrag infördes 1937 och var då inkomstprövat, medan så kallat allmänt barnbidrag, oavsett inkomst, infördes 1948[2] och var på 260 kronor per barn och år, motsvarande 4597.75 SEK 2010[3]. Idag uppgår det allmänna barnbidraget till 1 050 kronor per månad för alla barn upp till 16 år.[4] Regeringen föreslår att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrar som har gemensam vårdnad och delar på ansvaret för barnen antingen de lever tillsammans eller barnen har växelvis boende. Förändringen väntas träda i kraft 1 mars 2014. [5]

Finland[redigera | redigera wikitext]

Barnbidraget i Finland är oberoende av inkomst, men graderat enligt antalet barn, med högre bidrag för större familjer (förutsatt att barnbidraget betalas till samma person).[6] Bidraget är skattefritt och utbetalas för barn under 17 år som är bosatta i Finland.[7] Vid sidan av barnbidraget stöds barnfamiljer ekonomiskt bland annat genom bidrag vid barnets födelse och därpå följande föräldraledighet, stöd för vården av barnet, bland annat genom rätt till kommunal barndagvård med inkomstberoende högsta kostnad eller alternativt hemvårdsstöd, och genom att barnen beaktas vid andra stödformer.

Fasta Finland[redigera | redigera wikitext]

Barnbidragets belopp i Fasta Finland (2012) är 104,19 euro per månad för det första barnet och sedan högre för varje barn, 189,63 euro per månad för det femte och därpå följande barn. Ensamförsörjare får bidraget förhöjt med 48,55 euro per månad.[6]

Åland[redigera | redigera wikitext]

Barnbidragen på Åland betalas liksom i Fasta Finland av Folkpensionsanstalten, men finansieras av Landskapsregeringen. 2012 var beloppet 110 euro per månad för det första barnet och sedan högre för varje barn, 259 euro per månad för det femte och därpå följande barn. Ensamförsörjare får bidraget förhöjt med 50 euro per månad.[6]

Frankrike[redigera | redigera wikitext]

Frankrike har ökat generositeten i de familjerelaterade skatteavdragen under efterkrigstiden och infört en bidragsmodell som till lika delar baseras på skatteavdrag och kontanta bidrag.[1]

USA[redigera | redigera wikitext]

I USA har generella kontanta bidrag aldrig införts och endast skattebaserade bidrag används i detta avseende.[1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d] Tommy Ferrarini (2009). ”Barnbidraget i internationellt perspektiv”. Working Papers in Social Insurance (2). http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/9d2121dd-cfec-4627-b8be-07f9d49c132d/wp0902_barnbidraget_i_internationellt_perspektiv_child_allowances_in_comparative_perspective.pdf?MOD=AJPERES. 
  2. ^ ”Välfärd”. SCB. http://www.scb.se/Grupp/valfard/2008-4/LE0001_2008K04_TI_08_A05TI0804.pdf. Läst 25 juli 2011. 
  3. ^ ”Konsumentprisindex”. SCB. http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33895.aspx. Läst 23 november 2011. 
  4. ^ ”Barnbidrag och flerbarnstillägg”. Försäkringskassan. http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/barnbidrag. Läst 23 november 2011. 
  5. ^ ”Regeringen: Nu ska barnbidraget delas lika”. http://www.svt.se/nyheter/sverige/nu-ska-barnbidraget-delas. Läst 2 juni 2013. 
  6. ^ [a b c] ”Barnbidrag – Belopp”. Folkpensionsanstalten. 1 januari 2012. http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/030908130110TK. Läst 1 mars 2012. 
  7. ^ ”Barnbidrag”. Folkpensionsanstalten. 13 februari 2012. http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/191001082649EH. Läst 1 mars 2012.