Enhet (parti)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Enhet
Förkortning ENH
Land Sverige Sverige
Språkrör Anders Axner, Catarina Bäckstrand
Grundat 6 april 19901
Huvudkontor Abbedissavägen 27, Skokloster
Antal medlemmar 1100 (egen uppgift, november 2014) [1]
Politisk ideologi Holism
Pacifism
Politisk position Tvärpolitiskt
Riksdagen
Röstandel
0,10 %
Mandat
0 / 349
Webbplats
www.enhet.se
Svensk politik
Politiska partier
Val
Medlemmar i Enhet under en träff 2016.

Enhet är ett svenskt politiskt parti, grundat 1990 och som deltagit i riksdagsval sedan 1991. Partiet bygger på en holistisk världssyn och eftersträvar en utveckling av ett mer harmoniskt samhälle med en allmän respekt för människor, djur och natur med bastrygghet, gemenskap och en förståelse för djupare värden och samband.

Partiet förordar ett nytt ekonomiskt system, "Existenslinjen", istället för "arbetslinjen". Basinkomst är en av huvudpunkterna, men också satsningar på skola, förnybara energier, giftfria livsmedel, miljö, djurrätt och pacifism. De samhälleliga förändringarna måste enligt Enhet gå hand i hand med ett inre individuellt arbete för ökad personlig frid, harmoni och självkännedom. Idén att det inre och det yttre hänger ihop, som en enhet, förklarar dessutom partinamnet.[2] Språkrör sedan 2017 är Anders Axner och Catarina Bäckstrand.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Grundandet och de första åren[redigera | redigera wikitext]

Partiet grundades av Ulf Wåhlström. Wåhlström hade arbetat som egenföretagare men även ägnat sig åt personliga studier, att fundera över meningen med livet, hur världen skulle kunna fungera bättre etc. Han läste ämnen såsom kvantfysik, filosofi, psykologi och esoterik. Sina tankar och funderingar delade han med sig av, vilket gav grunderna för partiets inriktning och dess bildande 6 april 1990. Inte minst många grupper intresserade av nyandlighet, personlig utveckling och livsfilosofi fann däri ett parti med en helt egen inriktning.

Inför riksdagsvalet 1991 gjorde Wåhlström och Gary Zukav, en amerikansk författare med new age-inriktning, en föredragsturné och partiet erhöll i detta första val 888 röster. Åren därefter växte rörelsen och dragningen till andlighet utvecklades vidare, bland annat genom studier i En kurs i mirakler, psykosyntes och esoterik.

Det fanns emellertid också tidigt ett fokus på samhälle och politik. Bland annat studerades tidsfaktorekonomi, räntefri ekonomi och basinkomst (då kallad "livspeng"). Metoderna för bra möten och kommunikation utvecklades genom Non-violent Communication (ickevåldsfilosofi). Med den inriktningen ställde partiet upp i riksdagsvalen under 1990-talet och 2000-talet, med toppnoteringen 2648 röster 2006. År 2002 utvecklade Wåhlström sin politiska syn i en intervju i Aftonbladet[3] och år 2006 i Sveriges Radio.[4] I dessa intervjuer framhöll han bland annat att Enhet är ett visionsparti och att vi måste sätta människan först, inte ekonomin.

2010 och framåt[redigera | redigera wikitext]

Efter valet 2010 tillsattes en strategigrupp. Gruppen tog fram en rapport vilken föreslog att Enhet måste våga sticka ut och även att partiledarsystemet borde bytas ut mot språkrör. Förslagen godtogs och på det följande årsmötet konkretiserades partiets politik dessutom på flera områden. Valet 2014 blev partiets hittills bästa, med 6277 röster (0,1 procent). Efter valet uppstod konflikter i partiet och den före detta talespersonen Krister Segergren uteslöts. Antalet medlemmar i partiet sjönk även kraftigt i samband med det. Partiet fortsatte dock med verksamheten och 2017 uppmärksammades partiet i Almedalen genom en SVT-intervju. [5]

Partiprogram[redigera | redigera wikitext]

I januari 2013 antogs Enhets första partiprogram[6]. I inledningen talas om alltings enhet och ömsesidiga beroende. Att målet är en värld i balans och harmoni, liksom även balans och harmoni i varje människa. Att det behövs en gemensam global etik, utifrån att vi alla är delar av enheten, och alla har ansvar för helheten. Därefter beskrivs partiets ståndpunkter inom olika politikområden.[7]

Ekonomi och trygghet[redigera | redigera wikitext]

Basinkomst motiveras med att dagens trygghetssystem är ohållbart då datorisering och robotisering gör att de traditionella jobben försvinner i snabb takt. Med basinkomst blir de allra flesta av nuvarande behovsprövade bidrag onödiga, och resterande finansiering löses dels genom beskattning av robotar och andra produktionsresurser medan arbetsgivaravgifterna avskaffas, och dels med så kallad naturresursdelning. Enhet anser att ingen kan äga Naturen och att samtliga svenska medborgare har ett slags allemansrätt till landets naturtillgångar. Därför skall den som exploaterar naturresurser betala en avgift till hela folket, och de pengarna skall fördelas på alla medborgare och utgöra en del av basinkomsten.[8]

Basinkomsten är avsedd att medföra en viss genomsnittlig arbetstidsförkortning, så att det minskande antalet jobb fördelas på flera anställda. Intäkter och vinster beräknas trots det öka, eftersom fortsatt rationalisering, datorisering och robotisering gör produktionen både snabbare, effektivare och billigare trots minskat antal anställda.

Partiet anser att basinkomsten gör det lättare för vem som helst att starta egen verksamhet, något man även vill uppmuntra genom skattepolitiken. Vidare får människorna större möjligheter än nu att ta hand om sina barn, gamla och sjuka. Mycket stress med åtföljande hälsoproblem kan undvikas genom att ingen med basinkomst behöver vara rädd att bli vräkt från sin bostad eller att inte ha pengar till mat.

Mycket av den psykiska och fysiska ohälsa som alltför många lider av idag, hänger enligt Enhet ihop med kombinationen tidsbrist och överdrivna prestationskrav i samband med heltidsjobb. Partiet anser att basinkomsten innebär en övergripande hälsoreform för hela samhället.

Partiet förordar en bankreform som innebär förbud för banker och andra finansinstitutioner att spekulera med kundernas pengar, och som ger Riksbanken ensamrätt att under Riksdagens överinseende skapa nya pengar och styra ränta och penningmängd. Ett av partiets motton är att människor skall ömsesidigt tjäna varandra, istället för att tjäna på varandra.

Skola, vård och omsorg[redigera | redigera wikitext]

Hemskolning är en alternativ skolform som Enhet är positiv till.

Enligt Enhet bör skola och förskola framförallt hjälpa eleverna att utveckla sina speciella individuella talanger och möjligheter till nytta för både dem själva och samhället i stort. Vidare bör lärarna vara tvärkompetenta och fokusera på att hjälpa eleverna utveckla positiv social kompetens, samarbetsvilja, självförtroende och ansvarskänsla. Partiet vill avskaffa betyg i skolan, och lärmiljön bör präglas av lekfullhet, nyfikenhet, ömsesidig respekt och förtroendefulla relationer.

För de äldre förespråkas en mångfald av boendeformer, fokus på social samvaro, motion och kultur, samt att äldreboenden också byggs på mindre orter. Inom sjukvården vill partiet betona friskvård och förebyggande vård, där människor lär sig att stödja kroppens självläkande krafter, samt ökad användning av beprövade alternativa behandlingsformer. Mödravården vill partiet utveckla med föräldrautbildningar och till dess att basinkomst införts förordas en föräldraförsäkring som fritt disponeras mellan föräldrarna. Partiet menar att läkemedelsindustrins dominans inom sjukvården behöver minskas.

Miljö, energi, jord- och skogsbruk samt djur[redigera | redigera wikitext]

Enhet vill främja tågtrafiken.

Enhet betonar vikten av höjd medvetandenivå för att komma tillrätta med miljöproblemen. Partiet vill se strängare krav på återvinning, obligatorisk ursprungsmärkning, forskning på förnyelsebar energi, ekologisk odling samt mer självförsörjning. På energiområdet vill Enhet så snart det går upphöra med både fossila bränslen och kärnkraft, och i stället gå in för enbart rena energier som så långt möjligt bör genereras lokalt.

Partiet vill skärpa djurrättslagstiftningen och förbjuda plågsamma djurförsök. Partiet vill uppmuntra till generellt minskad köttkonsumtion. Inom skogsbruket förordas kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) samt en ökning av den areal skog som under viss tid helt skyddas mot avverkning, så kallad gammelskog.

Enhet fäster stor vikt vid kollektivtrafiken, som på sikt bör bli avgiftsfri.

Försvar och utrikespolitik[redigera | redigera wikitext]

Enhet är ett pacifistiskt parti med global avrustning av militären som mål. De vill att Sverige visar vägen genom nedrustning och upphörande med tillverkning och exporterande av vapen. Partiet är emot väpnade svenska trupper utomlands och vill hålla fast vid Sveriges traditionella alliansfrihet i fred och neutralitet i krig. Vilket bland annat innebär att det är emot all samverkan med Nato. Partiet vill att Sverige lämnar EU för att hävda demokrati och självständighet.

Valresultat[redigera | redigera wikitext]

Sedan starten har partiets resultat i riksdagsvalen varierat från omkring 600 till omkring 6000 röster. Det bästa resultatet hittills fick partiet i riksdagsvalet 2014 då 6277 personer la sin röst på Enhet, motsvarande ca 0.1 procent av samtliga röster.

Val Röster Ref
1991 888
1994 2003
1998 1725 [9]
2002 603 [10]
2006 2648 [11]
2010 632 [12]
2014 6277 [13]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Exponentiell ökning av antalet medlemmar i Enhet läst 2014-11-02
 2. ^ Enhet. Visioner, (Tidigare Visionsprogrammet)
 3. ^ Kerpner, Joachim"27 partier registrerade för riksdagsvalet" Aftonbladet 19 feb 2002 (läst 14 juli 2013)
 4. ^ "Partiet Enhet vill att politikerna tänker med hjärtat" Sveriges Radio fredag 7 juli 2006 (läst 14 juli 2013)
 5. ^ https://www.svtplay.se/klipp/14349912/mitt-i-almedalen-smapartier---enhet
 6. ^ Partiprogram - Enhet” (på sv-SE). Enhet. http://enhet.se/partiprogram/. Läst 7 februari 2017. 
 7. ^ Enhet. ”Enhets partiprogram”. Enhet. http://enhet.se/partiprogram/. Läst 24 april 2013. 
 8. ^ Aagård, Martin Svenska småpartier 3: Enhet (intervju med Krister Segergren) Aftonbladet. 14 augusti 2014
 9. ^ ”Övriga partier i riksdagsvalet 1998”. Valmyndigheten. http://www.val.se/val/val_98/slutres/riksdag/ovriga.html. Läst 24 september 2014. 
 10. ^ ”Sverige - Valområde - 2002-09-27”. Valmyndigheten. 27 september 2002. http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/00R/00.html. Läst 24 september 2014. 
 11. ^ ”Allmänna val 17 september 2006”. Valmyndigheten. 21 september 2006. http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/ovriga.html. Läst 24 september 2014. 
 12. ^ ”Röster - Val 2010”. Valmyndigheten. 23 september 2010. http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html. Läst 24 september 2014. 
 13. ^ ”Röster - Val 2014”. Valmyndigheten. 19 september 2014. http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html. Läst 24 september 2014. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

 • Enhet – officiell webbplats