End of Work

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

End of work (arbetets död) är en politisk diskurs i vilken arbetslösheten sätts i samband med den tekniska utvecklingen, att maskiner och robotar gör alltmer av arbetet, samt allmän modernisering och rationalisering inom såväl varuproduktion som tjänsteproduktion. End of Work kan också syfta på en av de mest inflytelserika böckerna i genren, Jeremy Rifkins The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market. Den svenska titeln (i översättningen från 2001) är Arbetets undergång: nedgången av den globala arbetskraften och gryningen för eftermarknadstiden.[1] Rifkin, liksom diskursen i stort, har kritiserats för teknologisk determinism och för att inte sätta tillräcklig tilltro till marknadens och kapitalismens förmåga att genom dessas dynamik skapa nya jobb.[2] End of Work-diskursen överlappar, åtminstone delvis, med grundinkomstdiskursen, den arbetskritiska diskursen och med den post-marxistiska diskursen.

Teorin[redigera | redigera wikitext]

Jeremy Rifkin beskrev i sin bok tre arbetsepoker, först jordbruksepoken, därefter industriepoken och slutligen tjänstesamhällesepoken. Under lång tid arbetade människor främst i jordbruket men från den industriella revolutionen och framåt har antalet "jobb" i den sektorn stadigt minskat, på grund av all teknik med mera. Under en period ökade industrijobben istället kraftigt, men även där tog maskinerna gradvis över så att sektorn idag inte anställer mer än en bråkdel av arbetskraften. Under efterkrigstiden har tjänstesektorn istället svällt, så att folk kunnat få jobb där istället. Men redan på 1970-talet började, enligt Rifkin, även denna sektors tillväxt att avstanna, och effektiviseringar har medfört att antalet jobb även där minskar. Rifkin ser ett globalt problem i detta, om målet är så kallad full sysselsättning, eftersom han varken ser en återgång till jordbruk som ett realistiskt scenario eller att någon annan ny stor samhällssektor skall kunna uppstå. Han förutspår, mot bakgrund av detta, inte miljontals arbetslösa globalt, utan miljarder.

Litteratur som diskuterar "arbetets död"[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Rifkin, Jeremy; Larsson Mats, Odenek Barbro (2001). Arbetets undergång: nedgången av den globala arbetskraften och gryningen för eftermarknadstiden (1. uppl.). Stockholm: Matteus media. Libris 8384167. ISBN 91-973635-0-2 (inb.) 
  2. ^ Constantine George Caffentzis The End of Work or the Renaissance of Slavery? A Critique of Rifkin and Negri

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]