Hallands kulturhistoriska museum

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning.

Hallands kulturhistoriska museum är ett museum i Varberg, inrymt på Varbergs fästning. Museet grundades 1916 och antog sitt nuvarande namn 2011. Det drevs ursprungligen av Föreningen Varbergs museum, men ingår sedan 1979 i Stiftelsen Hallands länsmuseer. I museets samlingar ingår Bockstensmannens skelett och klädedräkt från 1300-talet och kulknappen som påstås ha dödat Karl XII vid Fredrikstens fästning 1718.

Museet har tidigare hetat Varbergs museum (1916–1978), Museet i Varberg (1979–1999) och Länsmuseet Varberg (2000–2011).

Historia[redigera | redigera wikitext]

Förhistoria[redigera | redigera wikitext]

Museets förhistoria går tillbaka till 1878, då telegrafassistent J.E. Jönsson anhöll hos stadsfullmäktige i Varberg om att ett museum skulle inrättas, eftersom en liten föremålssamling skapats på privat initiativ. Jönssons ansökan avslogs emellertid. Tio år senare ansökte Artur Hazelius, Skansens och Nordiska museets grundare, om att få en kanon samt Varbergs borgargardes fana från 1700-talet, som fanns i stadens ägo, men även denna ansökan avslogs av stadsfullmäktige. Kanonen står idag på Gamla Påskberget i Varberg, medan fanan finns i Hallands kulturhistoriska museums samlingar.

Under 1800-talets senare hälft hade folklivsforskaren Alfred Bexell skapat en stor samling föremål, som förvarades i den ryggåsstuga, Bålastugan, som han köpt i Harplinge socken i södra Halland och låtit flytta till en tomt strax öster om Varbergs stad. Efter Bexells död år 1900 lät hans änka år 1916 hålla auktion på de samlingar som förvarades i stugan men inte tillhörde dess ursprungliga inredning. Möbelhandlaren C.J. Carlson motionerade till stadsfullmäktige om att 5 000 kronor skulle anslås till inköp vid auktionen för att grunda ett museum, men innan fullmäktige behandlat motionen hade auktionen redan ägt rum.

Föreningen Varbergs museum[redigera | redigera wikitext]

Titelbladet till Varbergs museums första årsbok 1950.

För att rädda så mycket som möjligt av Bexells samlingar tog läkaren Erik Uddenberg 1916 initiativ till Norra Hallands kulturhistoriska förening (idag Föreningen Varbergs museum), med länets landshövding Carl Hederstierna som ordförande, Varbergs stadsläkare Johan Severin Almer som vice ordförande och Uddenberg själv som sekreterare och kassör. Syftet med föreningen var att starta ett museum i Varberg. Almer och Uddenberg samlade ihop 9 000 kronor, och staden bidrog med 2 500 kronor för iordningställande av lokaler på ovanvåningen i Mellersta valvet på Varbergs fästning. Varbergs stad och Hallands läns landsting anslog vardera 500 kronor årligen för museets drift.[1] Samlingen bestod 1916 av omkring 1 000 föremål.

År 1921 föreslog Uddenberg att kulturhistorikern Albert Sandklef skulle bli museets intendent. Man ville att Varbergs museum skulle passera Hallands Museum (nuvarande Hallands konstmuseum) i Halmstad. Sandklef accepterade erbjudandet och valdes samma år till intendent. En av hans första uppgifter blev att skapa ett museiarkiv. 1925 flyttade museet in i själva slottsbyggnaden på fästningen, där lokalerna var betydligt bättre. Till exempel saknades uppvärmning i de gamla lokalerna, men på slottet fanns kakelugnar. En modernare värmeledning installerades 1929. Under 1920-talets senare hälft lyckades man i sin målsättning att gå om museet i Halmstad. 1929 kom man överens om att båda museerna skulle ha hela Halland som verksamhetsområde, men att Halmstad skulle ansvara för arkeologi och konst, och Varberg för folkkultur. Rörande Varbergs historia fick museet i Varberg naturligtvis hela ansvaret. I slutet av årtiondet fick man statligt lotterimedelsanlag för inredning av museet, 1932 anslag till en avlöningsfond och genom ett beslut i riksdagen 1945 statligt anslag till museichefens lön.[2]

Sedan 1950 ger museet ut en årsbok. Dessförinnan erhöll varje medlem av museiföreningen från 1922 och framåt Hallands Hembygdsförbunds årsskrift Vår Bygd.[3]

1961 efterträddes Albert Sandklef som museichef av Bengt-Arne Person.

Stiftelsen Hallands länsmuseer[redigera | redigera wikitext]

Huvudmannaskapet för museet övertogs 1979 från Föreningen Varbergs museum av Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg. Varbergs museum fick då namnet Museet i Varberg. Samma sak gällde Hallands Museum i Halmstad, där Hallands museiförening (bildad 1886) överlämnade sitt huvudmannaskap och museet fick namnet Museet i Halmstad. I stiftelsen ingick Halmstads kommun, Varbergs kommun, Hallands läns landsting samt de båda museiföreningarna. Museichefen i Varberg, Bengt-Arne Persson, blev då länsmuseichef i Halland.

År 2000 delades Stiftelsen Hallands länsmuseer i tre enheter: Ideella föreningen Länsmuseet Varberg, Ideella föreningen Länsmuseet Halmstad samt Kulturmiljö Halland. Huvudmän för Ideella föreningen Länsmuseet Varberg är Varbergs kommun och Föreningen Varbergs museum. Museet i Varberg fick då namnet Länsmuseet Varberg. I maj 2011 bytte Länsmuseet Varberg namn till Hallands kulturhistoriska museum.[4]

Under 2013–2014 kommer en ombyggnad av museet att genomföras.

Samlingar[redigera | redigera wikitext]

Samlingarna visar Bockstensmannen, ett skelett från 1300-talet med välbevarat hår och klädedräkt, samt den omtalade kulknappen som antas ha dödat Karl XII. Teorin om kulknappen är ifrågasatt och DNA-undersökningar gjorda under senare tid har inte bringat klarhet i frågan. Där finns också en permanent utställning med bonadsmålningar.

På museet är stadens och fästningens historia under mer än 700 år dokumenterad. Till länsmuseet hör också ett cykelmuseum inrättat i Karl XI stall med flera unika föremål. Grunden till den lokalhistoriska samlingen av allmogeföremål m.m. utgöres av godsägaren Alfred Bexells på privat initiativ gjorda samlingar, inköpta till museet 1916. Sedan 2003 är också den s.k. Bålastugan en del av museet, en sydsvensk högloftsstuga, som visar ett äldre, autentiskt halländskt allmogehem med ursprungliga inventarier från sekelskiftet 1700-1800. Det inköptes av Bexell 1876 och hans initiativ utgör därmed starten för friluftsmuseitanken i Sverige, stugan kom att inspirera Artur Hazelius till friluftsmuseet Skansen i Stockholm.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Sandklef, Albert (1963). Varbergs historia. Varberg: Varbergs stad .
  • Sandklef, Albert (red., 1950). Varbergs Museum, årsbok. Varberg.
  • Sandklef, Albert (red., 1961). Varbergs Museum, årsbok. 12:e årgången. Lund.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sandklef 1963, s. 398–399.
  2. ^ Sandklef (red.) 1961, s. 5–6.
  3. ^ Sandklef (red.) 1950, s. 5.
  4. ^ Ett museum blir till, Hallands kulturhistoriska museum, läst 24 juli 2012.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]