Juridiska Föreningen i Uppsala

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Juridiska föreningen i Uppsala
                 
LärosäteUppsala universitet
OrtUppsala, Sverige
Antal medlemmar1500
Bildad24 maj 1844 (kårstatus 1 juli 2016)
ValsystemFöreningsstämma
KårtidningPress Judicata
Medlem iJURO
Webbplatshttp://www.jf-uppsala.se
Jontes stuga, Övre Slottsgatan 3.
Baksidan av Jontes stuga till höger i bild.

Juridiska föreningen i Uppsala (JF Uppsala) är Sveriges äldsta juridiska förening, grundad den 24 maj 1844, med runt 1500 medlemmar, samt sedan 1 juli 2016 studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.[1][2] Kårens mål är att gynna medlemmarnas juridiska studier främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och arbetslivsfrågor.

Kårens verksamhet är uppdelad i olika utskott med en styrelseledamot som är ansvarig för varje utskott. Kåren engagerar över 100 medlemmar inom sin verksamhet.

Kårens verksamhet och struktur[redigera | redigera wikitext]

Föreningsstämma[redigera | redigera wikitext]

Kårens högst beslutade organ är dess föreningsstämma, som ordinarie sammanträder två gånger per år. Det är stämman som väljer alla kårens engagerade och ämbetsmän, inklusive styrelsen.

Styrelse[redigera | redigera wikitext]

Det är kårens styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen av kåren och dess verksamhet. Styrelsen består av sju poster, varav ordförande och vice ordförande är heltidsarvoderade samt har studieuppehåll och utgör presidiet. Ordförande ansvarar för kårens externa relationer och studiebevakning, och är kårens studiebevakare. Vice ordförande har ansvar över kårens interna verksamhet och kårens ekonomi. De andra fem ledamöterna är ideellt engagerade och ansvarar för var sitt utskott. Styrelsen sammanträder normalt varannan vecka.

Valberedning[redigera | redigera wikitext]

Kåren har en fristående valberedning som bereder personvalen inför föreningsstämman samt lämnar rekommendationer till föreningsstämman.

Utskott[redigera | redigera wikitext]

Sociala utskottet[redigera | redigera wikitext]

Det sociala utskottet anordnar recceveckan (inspark för recentiorer, d.v.s. nya studenter vid universitetet)[3], fester, gasquer samt den årliga juristbalen på höstterminen. Utskottet ordnar även idrottsaktiviteter samt ansvarar för klubbverket som driver föreningens restaurang- och pubverksamhet. Utskottet leds av ordföranden för det sociala utskottet som även sitter i styrelsen.

Utskottet samverkar även med andra juridiska föreningar i Norden.

Administrativa utskottet[redigera | redigera wikitext]

Det administrativa utskottet ansvarar för den administrativa delen av kåren. Detta innefattar bland annat utdelningen av kårens årliga stipendium som utdelas till ansökande kårmedlemmar. Utskottet leds av sekreteraren tillika ordföranden för det administrativa utskottet som även sitter i styrelsen.

Kommunikationsutskottet[redigera | redigera wikitext]

Kommunikationsutskottet har ansvar för kårens interna samt externa kommunikation. Det innebär att alla kommunikation, marknadsföring eller liknande samordnas i detta utskott, och har det primära ansvaret för all form av kommunikation utåt. Utskottet jobbar främst med marknadsföring samt framställandet av kårens tidning, Press Judicata. Utskottet leds av kommunikationsansvarige som även sitter i styrelsen.

Arbetsmarknadsutskottet[redigera | redigera wikitext]

Kårens arbetsmarknads- och arbetslivsanknytning sköts genom arbetsmarknadsutskottet. Utskottet jobbar med att skapa en sådan bra förutsättning som möjligt för kårens medlemmar att skapa en bild och kontakt med livet efter studierna som möjligt. Detta görs bland annat genom arrangerade föreläsningar, events och en platsbank för annonser. Utskottet leds av arbetsmarknadsansvarige som även sitter i styrelsen.

Studierådet[redigera | redigera wikitext]

Den lokala studiebevakande verksamheten sköts av Studierådet. Studierådet tillsätter studentrepresentanter i olika nämnder, grupper och beslutande organ vid Juridiska fakulteten samt driver frågor som är relevanta för utbildningskvaliteten för juriststudenterna. Utskottet leds av ordförande för Studierådet som även sitter i styrelsen.

Studierådet jobbar även med studieförbättrande verksamhet, och anordnar som exempel bokbytardagarna, där studenter kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur vid varje terminsstart. Studierådet håller även PM-stugor och tenta-stugor för de lägre terminerna.

Icke utskottsbunden verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Det finns även viss verksamhet som inte är bunden till ett utskott. Denna verksamhet utgörs jämlikhet- och mångfaldsgruppen samt ekonomigruppen. Båda dessa grupper ligger under vice ordförande.

Delägarskap[redigera | redigera wikitext]

Kåren äger 75 % av Kontaktdagen AB, som årligen anordnar en arbetsmässa för juriststudenter i Uppsala varje höst på Uppsala Konsert och Kongress. Resterande 25 % ägs av ELSA Uppsala.

Kåren äger tillsammans med Studentlitteratur AB bokförlaget Iustus Förlag.[4] Ursprungligen ägde kåren hela förlaget, men har sålt av 75 % av bolaget. Böcker från Iustus Förlag säljs av kåren utan vinstintresse, vilket är fördelaktigt i förhållande till bokaffärer. Delar av kurslitteraturen samt den gröna lagboken finns till försäljning i kårlokalen Jontes stuga på Övre Slottsgatan 3, Uppsala.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]