Konstvetenskap

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Konstvetenskap, eller konsthistoria, är en disciplin som studerar och beskriver konst ur ett historiskt, filosofiskt och socialt perspektiv. Konstvetenskapen kan sägas stå med ena foten i estetiken, som beskriver konsten ur ett filosofiskt perspektiv, och den andra i konsthistorien, som beskriver konstens historia.

Konstvetenskap, i ordets moderna betydelse[förklaring behövs], utkristalliserade sig först ur den allmänna kulturhistorien under 1800-talet som konsthistoria för att från början av 1900-talet bli en egen disciplin.

Konstvetenskap som akademiskt ämne i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Den första svenska professuren i kultur- och konsthistoria inrättades av Johan Adolf Berg för dennes vän Viktor Rydberg vid Stockholms högskola 1883 (tillträde 1884). De första professuren i enbart konsthistoria inrättades vid Stockholms högskola 1908.

Idag kan man studera konstvetenskap vid universitet och högskolor på följande svenska orter: Uppsala, Lund, Göteborg, Halmstad, Karlstad, Linköping, Stockholm, Umeå och Växjö. Forskarutbildning finns i Uppsala, Lund, Göteborg, Linköping och Stockholm. Ett tiotal doktorsavhandlingar läggs fram varje år.[källa behövs]

Föregångare inom konsthistoria i urval[redigera | redigera wikitext]

 • Plinius skrev Naturalis Historia som bland annat behandlar konstnärer under antiken, ett verk som fick betydelse för renässansens litteratur om konst.
 • Giorgio Vasari skrev Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori vid mitten av 1500-talet. Det är det konstnärsbiografiska verk från renässansen, som blev stilbildande för konstnärsbiografier i allmänhet och synen på den italienska renässansen i synnerhet.
 • Karel van Mander blev med Het Schilderboek i början av 1600-talet Nederländernas motsvarighet till Vasari.
 • Johann Joachim Winckelmanns Geschichte der Kunst des Altertums var det första verk som placerade den grekiska konsten i centrum och också det första att se konstverk som uttryck för en kultur snarare än bedöma dem efter sin överensstämmelse med naturen.
 • Gateano Milanesi låg bakom den kommenterade nyutgåvan av Vasaris La Vite de..., som fick stor spridning i slutet av 1800-talet.

Konsthistoriker i urval[redigera | redigera wikitext]

Tidiga svenska konsthistoriker i urval[redigera | redigera wikitext]

Verksamma svenska professorer i konstvetenskap i urval[redigera | redigera wikitext]

 • Jan von Bonsdorff, professor vid Uppsala universitet
 • Peter Gillgren, professor vid Stockholms universitet
 • Dan Karlholm, professor vid Södertörns högskola
 • Roland Spolander, professor vid Umeå universitet
 • Max Liljefors, professor vid Lunds Universitet
 • Jeff Werner, professor vid Stockholms universitet
 • Marta Edling, professor vid Södertörns Högskola
 • Britt-Inger Johansson, professor vid Uppsala universitet
 • Karin Wagner, professor vid Göteborgs universitet