Kronisk smärta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kronisk smärta
Klassifikation och externa resurser
ICD-10R52.1-R52.2
ICD-9338.2
eMedicinearticle/310834 
MeSHsvensk engelsk

Kronisk smärta är en gammal benämning som inte längre används. I stället används nu långvarig smärta. Långvarig smärta är smärta som varat i mer än 3-6 månader, den skall ha upplevts varje dag.[1][2] Långvarig smärta kan röra sig om huvudvärk, ledvärk, smärta från skador eller sår, ryggsmärta, muskelvärk, med mera. Smärtan kan exempelvis ursprungligen starta med en infektion, nervskada eller överbelastningsskada.[3] Ibland kan långvariga smärttillstånd utvecklas hos människor är stressade [4] eller hos människor exempelvis lider av PTSD.[5] Inom modern smärtforskning och smärtbehandling ses utvecklande av långvarig smärta utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Ungefär 25-35 procent av den vuxna befolkning i Europa beräknas leva med långvarig smärta.[6]

Definition[redigera | redigera wikitext]

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP) enligt följande:

”En obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse förknippad med vävnadsskada, hot om vävnadsskada eller en upplevelse som kan likna denna.”

Uppfattningarna om hur länge smärtan ska ha pågått för att kallas långvarig skiljer sig åt. Sålunda kan varaktighetskriteriet för långvarig smärta variera från minst 12 veckor[7] till minst sex månader.[3] Somliga menar att all smärta ska definieras som långvarig om den varar längre tid än vad normalt läkande eller återhämtning skulle ha gjort.[8] Den långvariga smärtan är ofta resistent mot läkemedelsbehandling.[9] Ofta fås bäst resultat av tvärprofessionella, samordnade, intensiva och aktiverande rehabiliteringsinsatser.[10]

Orsaker[redigera | redigera wikitext]

De vanligaste orsakerna till kronisk smärta är muskuloskeletal ryggsmärta såsom ryggskott, artrit, huvudvärk, MS, fibromyalgi, bältros, och nervskador (neuropati).[11] Bäckensmärta kan ofta vara kronisk och bero på sjukdomar som endometrios, interstitiell cystit,[12] ovarialcysta (eller äggstockscancer),[13] eller prostatodyni. Magont kan vara kroniskt och bero på exempelvis kronisk bukspottkörtelinflammation, cancer i mag- och tarmkanalen, mag- och tarminfektioner, ämnesomsättningssjukdomar (som porfyri), eller innehåll i födointaget (förgiftningar, födoämnesintolerans).[13]

Ibland är orsaken okänd.[7] Kronisk smärta kan i vissa fall bero på somatisering och bestå av en somatoform smärta.[14]

Patofysiologi[redigera | redigera wikitext]

Faktorer som kan orsaka kronisk smärta är ständig retning av smärtreceptorer, så kallad sensitisering (när något stimuli i centrala nervsystemet leder till bl.a. sänkt smärttröskel), sömnproblem, med mera. Ofta finns både fysiska, psykiska och sociala orsaker till kronisk smärta.[15] Studier på idrottare har visat att god fysik och regelbunden fysisk aktivitet leder till högre smärttröskel. Upplevelsen av smärta kan därför, och även av andra anledningar, skilja sig åt.[14]

Följder[redigera | redigera wikitext]

Kronisk smärta leder ofta till följdsjukdomar, såsom trötthet, depression, sömnproblem, muskelförtvining och muskelsvaghet (för att smärtan leder till inaktivitet),[7] substansmissbruk och läkemedelsberoende, och kan utmynna i en självmordskris.[8]

Forskning[redigera | redigera wikitext]

I Sverige har SBU i olika omgångar utvärderat den samlade forskningen om behandling och rehabilitering på området[16][1] och år 2019 kartlagt det aktuella kunskapsläget för långvariga smärttillstånd i muskler, leder och skelett hos kvinnor[17] – kvinnor drabbas oftare än män.[17] För att få en så tillförlitlig bild som möjligt, sökte SBU år 2019 efter systematiska översikter av forskningsresultat om behandling och rehabilitering av långvarig muskuloskeletal smärta, det vill säga från muskler, leder och skelett. Trots att långvarig smärta är vanligare hos kvinnor[17] visade kartläggningen att det i stort sett saknas systematiska översikter som specifikt gäller kvinnor.[17] År 2021 gjorde SBU en uppdatering av kunskapsläget[18] som visade att effekterna av så kallade multimodala och interdisciplinära behandlingar (det vill säga samordnade behandlingsinsatser som erbjuds av ett team med minst två kliniska professioner och som inriktas på både fysiska och psykosociala aspekter) är jämförbara med andra interventioner – och kan vara mer effektiva för att förbättra hälsoutfall hos personer med långvarig smärta.[18]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Rehabilitering vid långvarig smärta”. www.sbu.se. 28 april 2010. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/rehabilitering-vid-langvarig-smarta/. Läst 29 april 2019. 
 2. ^ ”Smärta - 1177 Vårdguiden”. www.1177.se. Arkiverad från originalet den 16 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190816192845/https://www.1177.se/stockholm/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/smarta/. Läst 29 april 2019. 
 3. ^ [a b] ”What Is Chronic Pain?” (på engelska). webmd.com. http://www.webmd.com/pain-management/guide/understanding-pain-management-chronic-pain. 
 4. ^ ”Utmattningssyndrom”. 1177. http://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/utmattningssyndrom/. Läst 21 januari 2023. 
 5. ^ ”Långvarig smärta hos vuxna. Huvudbudskap”. Läkemedelsverket. 2016 oktober 26-27. https://www.lakemedelsverket.se/48d98d/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/presentationer-och-bilagor/pp-langvarig-smarta-vuxna.pdf. Läst 21 januari 2023. 
 6. ^ Services, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social (15 december 2021). ”Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta”. www.sbu.se. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/multimodala-och-interdisciplinara-behandlingar-vid-langvarig-smarta/. Läst 21 januari 2023. 
 7. ^ [a b c] ”Chronic Pain: Symptoms, Diagnosis, & Treatment” (på engelska). MedlinePlus. National Library of Medicine. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/spring11/articles/spring11pg5-6.html. 
 8. ^ [a b] ”Chronic Pain Syndrome” (på engelska). Medscape. http://emedicine.medscape.com/article/310834-overview. 
 9. ^ ”Definition of Chronic pain” (på engelska). medicinenet.com. http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=22430. 
 10. ^ ”Samordnad behandling bäst vid långvarig smärta”. www.sbu.se. Arkiverad från originalet den 13 december 2021. https://web.archive.org/web/20211213205557/https://www.sbu.se/sv/pressmeddelanden/tidigare-pressmeddelanden/pressmeddelanden/samordnad-behandling-bast-vid-langvarig-smarta/. Läst 13 december 2021. 
 11. ^ ”Living With Chronic Pain” (på engelska). webmd.com. http://www.webmd.com/pain-management/chronic-pain-11/causes-pain. 
 12. ^ ”Causes and Symptoms of Chronic Pelvic Pain” (på engelska). webmd.com. http://www.webmd.com/women/guide/causes-symptoms-chronic-pelvic-pain. 
 13. ^ [a b] ”Chronic and Recurrent Abdominal Pain” (på engelska). merckmanuals.com. http://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/symptoms-of-gi-disorders/chronic-and-recurrent-abdominal-pain. 
 14. ^ [a b] ”Chronic Pain Syndrome Clinical Presentation” (på engelska). Medscape. http://emedicine.medscape.com/article/310834-clinical. 
 15. ^ ”Långvarig nociceptiv smärta/Kronisk smärta”. Praktisk Medicin. http://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/langvarig-nociceptiv-smartakronisk-smarta/. 
 16. ^ ”Metoder för behandling av långvarig smärta”. www.sbu.se. 1 april 2006. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/metoder-for-behandling-av-langvarig-smarta/. Läst 29 april 2019. 
 17. ^ [a b c d] ”Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor”. www.sbu.se. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/behandling-av-langvariga-smarttillstand-med-fokus-pa-kvinnor/. Läst 29 april 2019. 
 18. ^ [a b] ”Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta. En systematisk översikt med utvärdering av effekter på hälsa och hälsoekonomiska aspekter.”. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 15 december 2021. https://www.sbu.se/341. Läst 15 december 2021.