Pakistans historia

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här artikeln om Pakistans historia behandlar det område som idag utgörs av staten Pakistan. För relationen till Indien se Konflikten mellan Indien och Pakistan.

Förhistoriska tiden[redigera | redigera wikitext]

Induskulturens utbredning
Huvudartikel: Indusdalen

Soaniska kulturen[redigera | redigera wikitext]

Den soaniska kulturen är en del av den paleolitiska eran (ca. 500 000 till 125 000 före Kristus). Den är benämnd efter Soandalen i Sivalikbergen, nära det moderna Islamabad, Pakistan. De förmoderna människor som bodde i regionen under den här tiden var inte Homo sapiens utan Homo erectus.

Mehrgarh[redigera | redigera wikitext]

Mehrgarh-civilisationen på Kachiplatån i Balochistan, upptäcktes vid en utgrävning 1974. Utgrävningen visade att det förekommit jordbruk (bland annat odlades korn och vete), boskapsskötsel (får, getter, kor) och tandläkarverksamhet i området under perioden 7000–5500 före Kristus. Den visade också att de tidiga bosättarna bodde i lerhus. Under senare delen av eran (5500–2600 före Kristus) finns tecken på att bosättarna i ökad grad ägnade sig åt olika hantverk.

Indusdalen[redigera | redigera wikitext]

I Indusdalen uppkom den första mer utvecklade civilisationen i Pakistan-regionen. Civilisationen sträckte sig även över Sarasvati, och kallas därför ofta för Indus-Sarasvati. Tidsmässigt kan civilisationen dateras till 3300-1700 före Kristus. Betydande städer under denna tid var Harappa, Dholavira, Kalibangan, Lothal, Mohenjo-daro och Rakhigarhi. 2500-2000 före Kristus fanns också Kullikulturen i södra Balochistan, vilka hade liknande bosättningar som i andra delar av Indusdalen.

Den ariska invasionen[redigera | redigera wikitext]

I början av andra årtusendet före Kristus migrerade stammar från Centralasien och stäpperna i södra Ryssland till regionen. De bosatte sig mellan Kabulfloden och Övre Ganges-Yamuna-floden. Nutida forskare menar att dessa ariska grupper kom in i landet gradvis och att de inte var inriktade på något fientligt maktövertagande[1]. Arierna följdes av perser och sedan greker.

Den vediska kulturen[redigera | redigera wikitext]

Under den vediska eran skrevs Rig Veda och grunderna för hinduismen lades. Staden Taxila i norra Pakistan blev under den här tiden viktig för hinduismen (och senare i buddhismen).

Tidig historia[redigera | redigera wikitext]

Akemenidiska kejsardömet[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Akemenider

Slätterna runt Indus formade de mest befolkade och rika satrapierna i det Akemenidiska kejsardömet i nästan 200 år, från Dareios I:s regim (522–485 f.Kr.). Dess arv påverkade regionen till exempel införandet av arameiska skrivtecken, som akemeniderna använde för det persiska språket, men efter slutet av det akemenidiska styret blev kharosthiska och grekiska skrivtecken mer populära.

Alexander den store[redigera | redigera wikitext]

Efter sina fälttåg till det antika Egypten och det persiska Achaemenid-imperiet, invaderade Alexander den store även den region som idag är känd som staten Pakistan. Bland annat erövrade han då merparten av Punjab.

Grekiska kungadömen[redigera | redigera wikitext]

Efter Alexanders bortgång år 323 före Kristus delade hans generaler upp imperiet mellan sig. Makedoniern Seleucus upprättade Seleukiderna, vilket även sträckte sig över Indusdalen.[2]. Omkring år 250 före Kristus bröt sig den östra delen av detta rike loss och bildade det Greko-baktriska kungadömet.

Mauryanska imperiet[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Mauryariket

Gandharakulturen[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Gandhara

Indo-Skytiska kulturen[redigera | redigera wikitext]

Skytiska nomader (så kallade Saka) besegrade och avlägsnade indo-grekerna från makten i området.

Kushanimperiet[redigera | redigera wikitext]

Saka-skyterna besegrades av Kushans, som var ett folk från Centralasien. Saka-skyterna försvann dock inte helt från makten. Många saka-skyter lyckades behålla maktpositioner i samhället, även under Kushan-eran. När Kushans rike, som grundats av kung Heraios, var som störst täckte det merparten av Pakistan, nordvästra Indien, Turkmenistan samt hela Afghanistan. På 300-talet tynade dock Kushans rike bort. Nya folk och nya dynastier avlöste varann, ibland ganska svaga, ibland starkare.

Guptariket[redigera | redigera wikitext]

Gupta-imperiet då det var som störst (grått), inklusive vasallstater (grönt).
Huvudartikel: Guptariket

Gupta-imperiet existerade ungefärligen åren 320-600 efter Kristus och täckte då en stor del av den indiska subkontinenten, inklusive Pakistan.[3] Dynastin räknas som en klassisk civilisation.[4] och perioden präglades i stort av fred, ökat välstånd, kulturell blomstring samt en rad vetenskapliga framsteg. Framstegen gjordes inom allt från ingenjörsvetenskap och upptäckter till astronomi, matematik och filosofi.[5] Bland annat av dessa skäl kallas perioden för Indiens gyllene tid (Golden Age of India)[6] Under dynastins kulturella höjdpunkt skapades magnifik arkitektur, skulpturer och målningar.[7] Framstående vetenskapsmän var bland andra Kalidasa, Aryabhata, Varahamihira, Vishnu Sharma, Vatsyayana och Prashastapada.[8][9][10] Det förekom också långväga handel och genom den påverkade Gupta-dynastin näraliggande regioner såsom Indokina och Malaysia-regionen[11]. En viktig social förbättring gentemot tidigare epoker var också att "medborgarna" inte behövde ansöka hos myndigheterna om pass för att resa till de olika delarna av imperiet.[12]

Regenter under dynastin[redigera | redigera wikitext]

Källa: Macrohistory and World Report

Indo-Sassanid kulturen[redigera | redigera wikitext]

Under de följande seklen dominerade indo-partisanerna och kushanerna på den indiska platån medan det persiska Sassanidimperiet dominerade i södra och sydvästra Pakistan. Blandningen mellan indiska och persiska kulturer i regionen gav upphov till en speciell sassanitisk kultur, vilken var särskilt stark i Balochistan och i västra Punjab.

De vita hunnerna[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Heftaliter

De vita hunnerna, även kallade heftaliterna, var ett centralasiatiskt folk som vid mitten av 400-talet vandrade söderut och invaderade såväl nuvarande Afghanistan som Indien. Den persiska sassaniddynastin besegrades 454 och 455 nådde man Indien. Där la man under sig norra delen av riket, Punjab, Gujarat och Malwa intogs till exempel år 510, och man höll sig kvar i norra Indien till år 527. Hunnernas välde besegrades slutgiltigt år 562.

Harshavardhan, Rajputs och Pāladynastin[redigera | redigera wikitext]

Pāladynastin var en buddhistisk dynasti som regerade över den indiska subkontinenten mellan åren 750-1120 efter Kristus. De styrde riket från Bengal (nuvarande Bangladesh) och perioden räknas även som en guldålder för Bengal. Den förste regenten i dynastin kom till makten i ett demokratiskt val år 750, vilket räknas som det första demokratiska valet i Sydasien sedan Mahā Janapadas.

Islamiska perioden fram till och med britterna[redigera | redigera wikitext]

Huvudartiklar: Mogulriket och Brittiska imperiet

Från 700-talet till mitten av 1900-talet var regionen en del av olika imperier. Ett begrepp som ofta använts om hela regionen (Indien, Pakistan och Bangladesh) är Hindustan. Efter delningen av Indien är begreppet dock mer eller mindre liktydigt med Indien.

Mogulriket[redigera | redigera wikitext]

Mogulriket år 1790

Mogulriket som övergick till Durannikungadömet. Mogulriket var ett rike som när det var som störst sträckte sig över hela sydasien. Riket bestod till 1858 då britterna vann ett avgörande slag och därigenom utvidgade sitt världsimperium. Innan dess, 1739, hade dock den persiske kejsaren Nader Shah invaderat riket och besegrat Mogulkejsaren Mohammed Shah, och därefter lagt beslag på merparten av Belochistan och Indusdalen. Efter Nader Shahs bortgång upprättades Durranikungadömet 1747 av en av hans generaler, Ahmad Shah Abdali. Durannikungadömet inkluderade Kashmir, Peshawar, Daman, Multan, Sind och Punjab.

Brittiska imperiet[redigera | redigera wikitext]

Det brittiska styret över den indiska subkontinenten kan delas upp i perioden före och efter det blodiga Sepoyupproret, som var ett vredesutbrott grundat på känslan av sociala orättvisor och sårade religiösa känslor. Innan detta uppror förvaltades de brittiska territorierna på kontinenten av Brittiska Ostindiska Kompaniet. Efter upproret tog det brittiska parlamentet (den 2 augusti 1858) ett beslut som innebar att subkontinenten istället blev en besittning under den brittiska kronan. Brittiska Indien omfattade nuvarande Indien, Pakistan, Bangladesh, Burma och Sri Lanka.

Självständighetsrörelsen: 1850-talet-1947[redigera | redigera wikitext]

1906 grundades organisationen All India Muslim Leage för att försvara de muslimska intressena i de muslimskt dominerade delarna av Indien som då var ännu var en brittisk koloni. Under slutet av 1930-talet ökade organisationens popularitet. Rörelsen leddes då av Muhammed Ali Jinnah, som anses vara Pakistans grundare och som i Pakistan bär hederstiteln Quaid-e-Azam (Den store ledaren). Jinna betraktas som landets grundare eftersom han lanserade tvånationslösningen och eftersom han lyckades få organisationen att ställa sig bakom detta krav i Lahoredeklarationen 1947. Deklarationen krävde upprättandet av två oberoende stater för muslimer i den östra och västra delen av Brittiska Indien. Jinna dog själv 1948, ett år efter Pakistans tillkomst.

Första demokratiska eran (1947-1958)[redigera | redigera wikitext]

Väst- och Östpakistan innan delningen 1971

Pakistan bildades som självständig stat 14 augusti 1947 i samband med att Brittiska Indien upplöstes. Dåvarande Pakistan bestod då av två geografiskt skilda regioner, Västpakistan och Östra Bengal (sedermera Östpakistan). Redan 1948 deklarerade den pakistanske ledaren Jinnah i Dhaka att Urdu skulle bli det enda officiella statsspråket i Pakistan, vilket ledde till omfattande protester i landets östra region.

Första militära eran (1958-1971)[redigera | redigera wikitext]

Perioden avslutades med att Östpakistan blev självständigt och tog sig namnet Bangladesh.

Andra demokratiska eran (1971-1977)[redigera | redigera wikitext]

Då general Yahya Khan lämnade över makten till Zulfikar Ali Bhutto, grundaren av landets dominerande parti Pakistan Peoples Party (PPP), övergick landet till civilt styre igen. Ali Bhutto var president 1971-1973 och premiärminister 1973-1977. 1979 dömdes han till döden av den högsta domstolen för att ha godkänt ett mord på en politisk opponent[13].

Andra militära eran (1977-1988)[redigera | redigera wikitext]

Pakistan hade under kriget varit allierat med USA. Då Sovjetunionen invaderade Afghanistan förnyades och fördjupades denna amerikansk-pakistanska allians.

Tredje demokratiska eran (1988-1999)[redigera | redigera wikitext]

Benazir Bhutto 1988

1988 till 1999 styrdes Pakistan av civila regeringar. Benazir Bhutto, som var den första kvinnliga ledaren för ett muslimskt land, och Nawaz Sharif valdes båda två gånger. Båda fick emellertid också lämna ifrån sig makten på grund av anklagelser om korruption. Under senare delen av 1990-talet var Pakistan en av tre länder som erkände Talibanregeringen och Mullah Mohammed Omar som legitima makthavare i Afghanistan.

Tredje militära eran och mordet på Benazir Bhutto (1999 - 2007)[redigera | redigera wikitext]

Efter en självvald exil på åtta år återvände Benazir Bhutto till Pakistan i oktober 2007 och ställde upp i presidentvalet 2008. Efter bara två månader i valkampanjen, den 27 december, föll hon offer för en självmordsbombare. Hon blev skjuten i nacken och dog tämligen omedelbart. I attacken dog även 20 ytterligare personer och många fler skadades, eftersom mördaren även utlöste en bomb i samband med skottet.

Zardari vid makten (2008-)[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Asif Ali Zardari

Benazir Bhuttos make Asif Ali Zardari tog över ledningen av Pakistan Peoples Party (PPP) efter att hon mördats. Zardari har suttit 11 år i fängelse för mord och korruption. Detta till trots är han idag Pakistans president. Han beräknas ha en privat förmögenhet på omkring 1.8 miljarder dollar (2005).

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Erdosy, George (1995). The Indo-Aryans of ancient South Asia: language, material culture and ethnicity. Berlin; New York: Walter de Gruyter. ISBN 3110144476.
 2. ^ Appian of Alexandria; Horace White (trans.) (1899). The Roman History of Appian of Alexandria. Macmillan & Co. http://www.livius.org/ap-ark/appian/appian_syriaca_11.html. Läst 27 november 2007 
 3. ^ ”Gupta Dynasty - MSN Encarta”. Arkiverad från originalet den 1 november 2009. https://www.webcitation.org/5kwqOxl5F?url=http://encarta.msn.com/encyclopedia_761571624/gupta_dynasty.html. 
 4. ^ http://www.fsmitha.com/h1/ch28gup.htm
 5. ^ http://historymedren.about.com/library/text/bltxtindia7.htm
 6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 augusti 2009. https://web.archive.org/web/20090802092924/http://www.nupam.com/Sgupta1.html. Läst 16 maj 2010. 
 7. ^ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/249590/Gupta-dynasty
 8. ^ Mahajan, V.D. (1960) Ancient India, New Delhi: S. Chand, ISBN 81-219-0887-6, p.540
 9. ^ http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/285248/1960/The-Gupta-empire-at-the-end-of-the-4th-century
 10. ^ http://www.historybits.com/gupta.htm
 11. ^ http://www.pbs.org/thestoryofindia/gallery/photos/8.html
 12. ^ http://www.fsmitha.com/h1/ch28gup.htm (läst 31 januari 2011)
 13. ^ "Deposed Pakistani PM is executed". BBC On This Day. British Broadcasting Corporation. 1979-04-04. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/4/newsid_2459000/2459507.stm. Retrieved 2007-12-28. "sentenced to death for the murder of a political opponent"

Vidare läsning och externa länkar[redigera | redigera wikitext]