Planetens gränser

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Planetens gränser är ett koncept utvecklat av en grupp forskare under ledning av Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre. Forskargruppen menar att det finns nio olika miljöproblem som vart och ett har ett eget gränsvärde. Om detta gränsvärdet överskrids kan det leda till oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter som uppstår. Forskningens resultat har presenterats i tidskriften Nature den 24 september 2009.[1] Planetens gränser är också namnet på dess mest kända rapport, Limits to growth.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Jorden är ett slutet ekosystem, vilket betyder att det har gränser.

Idén att planeten jorden har gränser såväl fysiskt i rummet som beträffande naturresurser och som ekosystem betraktat har blivit allt mer framträdande under senare decennier, framförallt efter 1972 då rapporten Tillväxtens gränser (engelska: The Limits to Growth) publicerades.[2]

Sammanfattning[redigera | redigera wikitext]

planetära gränser beskrivning status
1. Klimatförändring CO2 i atmosfären gränsen överskriden
2. Förlust av biodiversitet Antal miljoner arter som försvinner per år gränsen överskriden
3a. Kvävecykeln
3b. Fosforcykeln
mängd N2 per år från atmosfären
mängd fosfor per år till oceanerna
gränsen överskriden
nästan överskriden gräns
4. Atmosfärisk ozon koncentration av ozon inte överskriden gräns
5. Havsförsurning genomsnittlig mättnad av havsvatten mätt i aragonit nästan överskriden gräns
6. Global färskvattenanvändning konsumtion av färskvatten per person nästan överskriden gräns
7. Landanvändning procent av landareal som används för jordbruk nästan överskriden gräns
8. Kemisk förorening koncentration av giftiga substanser, plaster, endokrina disruptorer, tungmetaller,
radioaktivitet i miljön
inte överskriden gräns
9. Atmosfärisk aerosol koncentration av partiklar i atmosfären inte överskriden gräns

Enligt kritiker är sex av dessa gränser är obevisade, däribland gränsen för landanvändning på 15 %. De menar ytterligare att den ökade landanvändningen har ökat det globala välståndet. Kritikerna påstår också att de sex gränserna är relevanta lokalt snarare än globalt. [3][4]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Rockström, Johan m. fl. (2009-09-23). ”Planetary Boundaries: Specials,”. www.nature.com. Nature. http://www.nature.com/news/specials/planetaryboundaries/index.html#feature. Läst 3 mars 2015. 
  2. ^ Meadows & others 1972.
  3. ^ Walking the Line: How to Identify Safe Limits for Human Impacts on the Planet, Scientific American June 13, 2012
  4. ^ The Global Doomsayers' Ever-Changing Story, WSJ, June 15, 2012

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]