Nobelpriset i litteratur

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Nobelpriset i litteratur
Peter Englund SA 2013.jpg
Peter Englund vid tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2013.
Beskrivning Litteraturpris
Utdelare Svenska Akademien
Plats Stockholm
Land  Sverige
Första utdelning 1901
Återkommande Årligen
Tillkännagivande Oktober
Tidpunkt 10 december

Nobelpriset i litteratur är ett av de fem Nobelprisen, inrättade genom Alfred Nobels testamente.

Alfred Nobel specificerade att ett av prisen skulle gå till den som under det gångna året "inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning".[1] Pristagare utses av Svenska Akademien och tillkännages i oktober varje år av dess ständige sekreterare i Börshuset i Gamla stan, Stockholm. Priset utdelas den 10 december i Stockholms konserthus då pristagarna får motta priset ur kungens hand. Priset har utdelats sedan 1901, och består av medalj och en penningsumma (8 miljoner kronor år 2012).[2]

Utnämning av pristagare[redigera | redigera wikitext]

Nobelpriset i litteratur 2008 tillkännages på fem språk av Horace Engdahl i Svenska Akademien.
Peter Englund tillkännager att Herta Müller får Nobelpriset i litteratur 2009.

För att en författare skall kunna tilldelas Nobelpriset i litteratur, måste vederbörande vara nominerad, före den 31 januari samma år. Berättigade att nominera är medlemmar ur akademier från hela världen vilkas funktion påminner om Svenska akademiens, professorer, författare som erhållit priset vid ett tidigare tillfälle, och ordförande för nationella författarorganisationer. Svenska akademien skickar ut förfrågan varje år till ett antal organisationer, som de anser vara lämpade att nominera, efter lämpliga pristagare.

I början av 2000-talet uppgick antalet nominerade varje år till omkring 350, medan det på 1950-talet låg på omkring 250. Vissa prominenta namn brukar nomineras år efter år, och samma författare nomineras gärna av flera olika nomineringsberättigade. Vilka som blivit nominerade och hur Akademien överlade och röstade är hemligt under femtio års tid, men vissa återkommande kandidater i det aktuella startfältet brukar anses välkända, under 2000-talets första årtionde t.ex. Adonis, Bob Dylan, Jaan Kross (d. 2007), Claudio Magris och Joyce Carol Oates.

Sedan nominerade författarnamn inkommit till Svenska akademien, tar Nobelkommittén i akademien hand om förslagen och bearbetar dem under våren. De författare som inte uppfyller kriterierna för priset sorteras bort. Vid sommaren brukar omkring fem namn återstå av de nominerade, vilka presenteras för återstoden av Svenska akademien, som därefter utser en pristagare, vilken presenteras i oktober.

Svenska akademien och dess nobelpriskommitté har inte alltid själva erforderliga kunskaper att bedöma en författares gärning. I sådana fall skickas remisser ut till facklärda. Likaså kan det förekomma temporära (interna) översättningar av verk för att bättre kunna fälla ett omdöme om ett författarskap. Svenska akademien läser framför allt in sig på de fem som är kvar efter sållningen, vid sommaren. För att utse en pristagare måste fler än hälften av akademiens ledamöter vara överens.

Enligt stadgarna ska priset tilldelas en författare som "under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta" genom att skriva "det utmärktaste i idealisk rigtning", och det var Nobels "uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej".[1] Testamentets formulering att priset ska belöna den som "under det gångna året inom litteraturen har produceradt det utmärktaste i idealisk rigtning" anses otidsenlig, något som har uttryckts av både akademiledamöter och andra kulturpersonligheter.[3] Priset gäller sedan länge inte ett enskilt verk utan hela författarskapet, och orden "i idealisk rigtning" uttrycker en förväntan att litteratur bör vara försonande, heroisk, "skön" och/eller avklarnad, en norm som var självklar för många på 1800-talet men som den moderna litteraturen grundligt har brutit med. Valen av Samuel Beckett och Elfriede Jelinek ledde till anklagelser att Akademien hade frångått Nobels testamente i detta avseende, men kriteriet spelar annars en underordnad roll.[4] Svenska akademien har som regel tolkat stadgarna som gällande skönlitteratur, men stundom har det framkommit tankar om att också belöna författare av sakprosa, i synnerhet filosofer och historiker. Detta har också skett vid några tillfällen (Rudolf Eucken, Winston Churchill, Bertrand Russell) men i senare tid har Svenska akademien dock varit ovillig att tolka stadgan så.[5]

Kritik och kontroverser[redigera | redigera wikitext]

Svenska akademien har ofta kritiserats för sina val av nobelpristagare. Särskilt har det gällt favoriseringen av europeiska författare, det höga antalet svenska pristagare och att få kvinnor har fått priset. Under nobelprisets tidiga historia gjorde en konservativ litteratursyn inom Svenska akademien och en strikt tolkning av stadgarnas ord om "idealisk rigtning" att många av de författare som senare kommit att anses som sin tids största och mest betydelsefulla aldrig fick priset, bland andra Lev Tolstoj, Anton Tjechov, Henrik Ibsen och James Joyce.

Det första nobelpriset till Sully Prudhomme 1901 är ett av de mest kritiserade. Bland annat kritiserades det av August Strindberg som ansåg honom vara ovärdig, Prudhomme satt med i Franska akademien.[6] Strindberg, liksom de flesta andra av hans samtida, kritiserade Akademien för att inte den ryske författaren Lev Tolstoj tilldelades det första priset.

I samband med att den sovjetiske författaren Aleksandr Solzjenitsyn tilldelats 1970 års Nobelpris utspelades den så kallade Solzjenitsynaffären. En politisk–diplomatisk affär som berörde den dåvarande svenska regeringens agerande i samband med att Sovjetregimen motsatte sig valet av pristagare. Regeringen fick kritik från flera svenska kulturpersonligheter, däribland Vilhelm Moberg, för att Solzjenitsyn inte beviljades någon inbjudan till den svenska ambassaden i Moskva för att ordna med en eventuell resa till Nobelfestligheterna i Stockholm eller, alternativt, ett offentligt överlämnande av Nobelpriset på ambassaden.

Harry Martinson och Eyvind Johnson satt med i Svenska akademien när de fick Nobelpriset 1974, vilket gav kritik. Båda var också tämligen okända utomlands. 1983 kritiserade akademiledamoten Artur Lundkvist offentligt valet av William Golding som nobelpristagare och menade att Claude Simon (som tilldelades priset två år senare) hade varit en värdigare pristagare.[7][8]

Priset till Elfriede Jelinek 2004 ledde till att Knut Ahnlund lämnade sin plats i Svenska akademien i protest. Han menade att hon var en ovärdig pristagare och att det var ett beslut som skadade nobelprisets anseende.[9]

2008 väckte akademiens dåvarande ständige sekreterare Horace Engdahl uppseende med ett uttalande om att amerikansk litteratur inte befinner sig på samma nivå som den europeiska och därför har färre pristagare.[10]

Vid tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur till Mo Yan 2012 sade ledamoten Göran Malmqvist att han översatt flera av Mo Yans verk, vilka han samma kväll skulle skicka till förlaget Tranan, något han tidigare avhållit sig från för att inte väcka misstankar och rykten och för att orsaken till utnämningen inte skulle komma att ifrågasättas.[11]

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Sully Prudhomme fick det första Nobelpriset i litteratur 1901.
Rudyard Kipling som fick 1907 års Nobelpris i litteratur, då han var 41 år gammal, är den yngsta person som belönats med priset.
Doris Lessing som fick 2007 års Nobelpris i litteratur, är den äldsta person som belönats med priset. Vid prisutdelningen hade hon fyllt 88 år.
Selma Lagerlöf var både den första kvinnan och den första svenska Nobelpristagaren i litteratur, 1909.
Rabindranath Tagore var den första icke-europeiska person att motta priset, år 1913.
Sinclair Lewis, fick priset 1930, som första amerikan.
Jean-Paul Sartre tackade nej 1964.

Fram till 2016 har åtta av pristagarna varit svenskar: Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam, Erik Axel Karlfeldt, Pär Lagerkvist, Eyvind Johnson, Harry Martinson och Tomas Tranströmer, samt tyskfödda Nelly Sachs som flyttade till Sverige 1940, 26 år innan hon fick Nobelpriset.

Fjorton av pristagarna har varit kvinnor: Selma Lagerlöf, Grazia Deledda, Sigrid Undset, Pearl Buck, Gabriela Mistral, Nelly Sachs, Nadine Gordimer, Toni Morrison, Wisława Szymborska, Elfriede Jelinek, Doris Lessing, Herta Müller, Alice Munro och Svetlana Aleksijevitj.[12]

Antalet pristagare sorterat på språk[redigera | redigera wikitext]

Språk
Pristagare
Engelska 27
Franska 14
Tyska 13
Spanska 11
Svenska 7
Italienska 6
Ryska 6
Polska 4
Norska 3
Danska 3
Grekiska 2
Japanska 2
Kinesiska 2
Occitanska 1
Bengaliska 1
Finska 1
Isländska 1
Serbokroatiska 1
Hebreiska 1
Jiddisch 1
Tjeckiska 1
Arabiska 1
Portugisiska 1
Ungerska 1
Turkiska 1

Kronologisk lista över pristagare[redigera | redigera wikitext]

År Pristagare Land Språk Motivering [13]
1901 Sully-Prudhomme.jpg Sully Prudhomme  Frankrike Franska ”såsom ett erkännande av hans utmärkta, jämväl under senare år ådagalagda förtjänster som författare och särskilt av hans om hög idealitet, konstnärlig fulländning samt sällspord förening av hjärtats och snillets egenskaper vittnande diktning”
1902 T-mommsen-2.jpg Theodor Mommsen  Tyskland Tyska ”nutidens störste levande mästare i den historiska framställningens konst, med särskilt fäst avseende å hans monumentala verk Römische Geschichte
1903 Björnstjerne Björnson, 1901.jpg Bjørnstjerne Bjørnson  Norge Norska ”såsom en gärd av erkännande åt hans ädla, storartade och mångsidiga skaldeverksamhet, som alltid varit utmärkt på en gång av ingivelsens friskhet och av en sällsynt själsrenhet”
1904 Portrait frederic mistral.jpg Frédéric Mistral  Frankrike Occitanska ”med avseende fäst å det ursprungsfriska, snillrika och sant konstnärliga i hans diktning, som troget avspeglar hans hembygds natur och folkliv, samt å hans betydelsefulla verksamhet som provençalsk filolog”
José Echegaray y Eizaguirre.jpg José Echegaray  Spanien Spanska ”med avseende fäst å hans omfattande och snillrika författarskap, som på självständigt och originellt sätt återupplivat det spanska skådespelets stora traditioner”
1905 Henryk Sienkiewicz 02.jpg Henryk Sienkiewicz  Polen Polska ”på grund av hans storartade förtjänster som episk författare”
1906 Carducci.jpg Giosuè Carducci  Italien Italienska ”i betraktande ej blott av hans rika lärdom och kritiska forskningar, utan främst som en hyllning åt den plastiska energi, den stilens friskhet och den lyriska styrka, som utmärka hans poetiska mästerverk”
1907 Kiplingcropped.jpg Rudyard Kipling  Storbritannien Engelska ”i betraktande av den iakttagelseförmåga, den ursprungliga inbillningskraft samt den manliga styrka i uppfattning och skildringskonst, som utmärka denna världsberömde författares skapelser”
1908 Rudolf Christoph Eucken.jpg Rudolf Eucken  Tyskland Tyska ”på grund av det sanningssökande allvar, den genomträngande tankekraft och vidsynthet, den värme och styrka i framställningen, varmed han i talrika arbeten hävdat och utvecklat en ideal världsåskådning”
1909 Selma Lagerlöf.jpg Selma Lagerlöf  Sverige Svenska ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”
1910 Paul Johann Ludwig Heyse.jpg Paul Heyse  Tyskland Tyska ”såsom hyllningsgärd åt den fulländade och av ideal uppfattning präglade konstnärlighet han ådagalagt under en lång och betydande verksamhet såsom lyriker, dramaturg, romanförfattare och diktare av världsberömda noveller”
1911 Maurice Maeterlinck.jpg Maurice Maeterlinck  Belgien Franska ”på grund av hans mångsidiga litterära verksamhet och särskilt hans dramatiska skapelser, som utmärka sig genom fantasirikedom och genom en poetisk idealitet, vilken, stundom i sagospelets slöjade form, röjer djup inlevelse samt på ett hemlighetsfullt sätt tilltalar läsarens känsla och aning”
1912 Gerhart Hauptmann 1905 Foto Jacob Hilsdorf.jpeg Gerhart Hauptmann  Tyskland Tyska ”förnämligast för hans rika, mångsidiga, framstående verksamhet inom den dramatiska diktningens område”
1913 Rabindranath Tagore in 1909.jpg Rabindranath Tagore  Indien Bengali/engelska ”på grund av hans dikters djup och höga syftning samt den skönhet och friskhet, som på ett lysande sätt införlivat hans skaldeskap i dess egen engelska dräkt även med den västerländska vitterheten”
1914 Inget pris utdelades (a)
1915 Romain Rolland 1915.jpg Romain Rolland  Frankrike Franska ”såsom en hyllning åt den upphöjda idealismen i hans författarskap samt åt den medkänsla och den sanning med vilka han tecknat olika människotyper”
1916 Verner von Heidenstam 1916.jpg Verner von Heidenstam  Sverige Svenska ”såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i vår vitterhet”
1917 Karl Gjellerup 1917.jpg Karl Gjellerup  Danmark Danska ”för hans mångsidigt rika och av höga ideal burna diktning”
Henrik Pontoppidan 1917.jpg Henrik Pontoppidan  Danmark Danska ”för hans fullödiga framställningar av nutida danskt liv”
1918 Inget pris utdelades (a)
1919 Carl Spitteler 1919.jpg Carl Spitteler  Schweiz Tyska ”med särskild tanke på hans mäktiga epos Olympischer Frühling
1920 Knut Hamsun.jpeg Knut Hamsun  Norge Norska ”för hans monumentala verk Markens grøde
1921 AnatoleFrance.JPG Anatole France  Frankrike Franska ”såsom ett erkännande av hans lysande författarverksamhet, präglad av ädel stilkonst, av vidhjärtad humanitet, av behag och franskt lynne”
1922 Jacinto Benavente.jpg Jacinto Benavente  Spanien Spanska ”för det lyckliga sätt varpå han fullföljt den spanska dramatikens ärofulla traditioner”
1923 William Butler Yeats 1.jpg William Butler Yeats  Irland Engelska ”för hans ständigt besjälade diktning, som i den strängaste konstnärliga form ger uttryck åt ett folks anda”
1924 Władysław Reymont.jpg Władysław Reymont  Polen Polska ”för hans stora nationalepos Bönderna
1925 George bernard shaw.jpg George Bernard Shaw  Irland Engelska ”för hans av både idealitet och humanitet uppburna författarskap, vars friska satir ofta med sig förenar en egenartad poetisk skönhet”
1926 Grazia Deledda 1926.jpg Grazia Deledda  Italien Italienska ”för hennes av hög idealitet burna författarskap, som med plastisk åskådlighet skildrat livet på hennes fäderneö och med djup och värme behandlat allmänt mänskliga problem”
1927 Henri Bergson (Nobel).jpg Henri Bergson  Frankrike Franska ”som ett erkännande åt hans rika och livgivande idéer och den glänsande konst varmed de framburits”
1928 Sigrid Undset crop.jpg Sigrid Undset  Norge Norska ”förnämligast för hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv”
1929 Thomas Mann 1929.jpg Thomas Mann  Tyskland Tyska ”förnämligast för hans stora roman Buddenbrooks, vilken under årens lopp vunnit alltmer stadgat erkännande som ett av den samtida litteraturens klassiska verk”
1930 Sinclair Lewis 1930.jpg Sinclair Lewis  USA Engelska ”för hans starka och levande skildringskonst, med typskapande förmåga, med kvickhet och humor”
1931 Erik Axel Karlfeldt.jpg Erik Axel Karlfeldt (postumt)  Sverige Svenska ”Erik Axel Karlfeldts diktning”
1932 John galsworthy.jpg John Galsworthy  Storbritannien Engelska ”för den förnäma skildringskonst, som i The Forsyte Saga uppnått sitt högsta uttryck”
1933 Ivan Bunin 1933.jpg Ivan Bunin  Sovjetunionen
(i exil)
Ryska ”för det stränga konstnärskap, varmed han företrätt den klassiskt ryska linjen i prosadiktningen”
1934 Luigi Pirandello 1934.jpg Luigi Pirandello  Italien Italienska ”för hans djärva och sinnrika nyskapelse av dramats och scenens konst”
1935 Inget pris utdelades (b)
1936 Eugene O'Neill 1936.jpg Eugene O'Neill  USA Engelska ”för hans av kraft, ärlighet och stark känsla samt självständig, tragisk uppfattning präglade dramatik”
1937 Roger Martin du Gard 1937.jpg Roger Martin du Gard  Frankrike Franska ”för den konstnärliga kraft och sanning, varmed han i romanserien Les Thibault har framställt mänskliga motsättningar och väsentliga sidor av samtida liv”
1938 Pearl Buck (Nobel).jpg Pearl Buck  USA Engelska ”för rika och äkta episka skildringar ur kinesiskt bondeliv och för biografiska mästerverk”
1939 FransEemilSillanpää.jpg Frans Eemil Sillanpää  Finland Finska ”för den djupa uppfattning och den utsökta stilkonst, varmed han skildrat sitt hemlands allmogeliv och natur i deras inbördes sammanhang”
1940 Inget pris utdelades (b)
1941 Inget pris utdelades (b)
1942 Inget pris utdelades (b)
1943 Inget pris utdelades (b)
1944 Johannes Vilhelm Jensen 1944.jpg Johannes V. Jensen  Danmark Danska ”för den sällsynta kraften och frodigheten i hans diktarfantasi, förenad med vittfamnande intellektualitet och djärv, nyskapande stilkonst”
1945 Gabriela Mistral 1945.jpg Gabriela Mistral  Chile Spanska ”för den av mäktig känsla inspirerade lyrik, som gjort hennes diktarnamn till en symbol för hela den latinamerikanska världens ideella strävanden”
1946 Hermann Hesse 1946.jpg Hermann Hesse  Tyskland
 Schweiz
Tyska ”för hans inspirerande författarskap, som i sin utveckling mot djärvhet och djup tillika företräder klassiska humanistideal och höga stilvärden”
1947 André Gide 1947.jpg André Gide  Frankrike Franska ”för hans vittomfattande och betydelsefulla författarskap, i vilket mänsklighetens frågor och villkor ha framställts med oförskräckt sanningskärlek och psykologisk skarpsyn”
1948 T.S. Eliot, 1923.JPG T.S. Eliot  USA
 Storbritannien
Engelska ”för hans märkliga insats som banbrytare inom nutida poesi”
1949 Carl Van Vechten - William Faulkner.jpg William Faulkner  USA Engelska ”för hans kraftfulla och självständigt konstnärliga insats i Amerikas nya romanlitteratur”
1950 Bertrand Russell transparent bg.png Bertrand Russell  Storbritannien Engelska ”som ett erkännande åt hans mångsidiga och betydelsefulla författarskap, vari han framträtt som en humanitetens och tankefrihetens förkämpe”
1951 Lagerkvist.jpg Pär Lagerkvist  Sverige Svenska ”för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor”
1952 François Mauriac 1952.jpg François Mauriac  Frankrike Franska ”för den genomträngande själskunskap och konstnärliga intensitet, varmed han i romanens form tolkat det mänskliga livsdramat”
1953 Churchill portrait NYP 45063.jpg Winston Churchill  Storbritannien Engelska ”för hans mästerskap i historisk och biografisk framställning samt för den lysande talekonst, med vilken han framträtt som försvarare av höga mänskliga värden”
1954 Ernest Hemingway 1950 crop.jpg Ernest Hemingway  USA Engelska ”för hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap, senast ådagalagt i The Old Man and the Sea
1955 Halldór Kiljan Laxness 1955.jpg Halldór Kiljan Laxness  Island Isländska ”för hans målande epik, som förnyat den stora isländska berättarkonsten”
1956 JRJimenez.JPG Juan Ramón Jiménez  Spanien Spanska ”för hans lyriska diktning som på spanskt språk bildar ett föredöme av hög andlighet och konstnärlig renhet”
1957 Albert Camus, gagnant de prix Nobel, portrait en buste, posé au bureau, faisant face à gauche, cigarette de tabagisme.jpg Albert Camus  Frankrike Franska ”för hans betydelsefulla författarskap, som med skarpsynt allvar belyser mänskliga samvetsproblem i vår tid”
1958 Boris Pasternak cropped.jpg Boris Pasternak
(tvingades att tacka nej)
 Sovjetunionen Ryska ”för hans betydande insats såväl inom den samtida lyriken som på den stora ryska berättartraditionens område”
1959 Salvatore Quasimodo 1959.jpg Salvatore Quasimodo  Italien Italienska ”för hans lyriska diktning, som med klassisk eld uttrycker samtidens tragiska livskänsla”
1960 Saint-John Perse 1960.jpg Saint-John Perse  Frankrike Franska ”för den höga flykten och den bildskapande fantasien i hans diktning, som visionärt avspeglar tidsläget”
1961 Andric Ivo.jpg Ivo Andric  SFR Jugoslavien Serbokroatiska ”för den episka kraft varmed han gestaltat motiv och öden ur sitt lands historia”
1962 John Steinbeck 1962.jpg John Steinbeck  USA Engelska ”för hans på en gång realistiska och fantasifulla berättarkonst, utmärkt av medkännande humor och social skarpsyn”
1963 Giorgos Seferis 1963.jpg Giorgos Seferis  Grekland Nygrekiska ”för hans framstående lyriska diktning, inspirerad av djup känsla för den hellenska kulturvärlden”
1964 Jean-Paul Sartre FP.JPG Jean-Paul Sartre
(tackade nej)
 Frankrike Franska ”för hans idérika författarskap, som genom sin frihetsanda och sanningssträvan har utövat ett vidsträckt inflytande i vår samtid”
1965 Sholokhov-1938.jpg Michail Sjolochov  Sovjetunionen Ryska ”för den konstnärliga kraft och ärlighet, varmed han i sitt Donska epos har gestaltat ett historiskt skede i ryska folkets liv”
1966 Agnon.jpg Samuel Agnon  Israel Hebreiska ”för hans djupt karaktärsfulla berättarkonst med motiv från det judiska folkets liv”
Nelly Sachs 1966.jpg Nelly Sachs  Tyskland
 Sverige
Tyska ”för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde”
1967 MiguelAngelAsturias.JPG Miguel Angel Asturias  Guatemala Spanska ”för hans färgstarka diktning med rötter i folklig egenart och indianska traditioner”
1968 Yasunari Kawabata 1938.jpg Yasunari Kawabata  Japan Japanska ”för hans berättarkonst, som med fin känsla uttrycker japanskt väsen i dess egenart”
1969 Samuel Beckett, f11.jpg Samuel Beckett  Irland Franska/engelska ”för en diktning som i nya former för roman och drama ur nutidsmänniskans blottställdhet hämtar sin konstnärliga resning”
1970 ASolCropped.jpg Aleksandr Solzjenitsyn  Sovjetunionen Ryska ”för den etiska kraft varmed han fullföljt den ryska litteraturens omistliga traditioner”
1971 Pablo Neruda.jpg Pablo Neruda  Chile Spanska ”för en poesi, som med verkan av en naturkraft levandegör en världsdels öden och drömmar”
1972 Bundesarchiv B 145 Bild-F062164-0004, Bonn, Heinrich Böll.jpg Heinrich Böll  Västtyskland Tyska ”för en diktning som genom sin förening av tidshistorisk vidsyn och ömsint gestaltningsförmåga verkat förnyande inom tysk litteratur”
1973 Patrick White 1973.jpg Patrick White  Australien Engelska ”för en episk och psykologisk berättarkonst som infört en ny världsdel i litteraturen”
1974 Eyvind.JPG Eyvind Johnson  Sverige Svenska ”för en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst”
Harry Martinson.jpg Harry Martinson  Sverige Svenska ”för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos”
1975 Eugenio Montale.jpg Eugenio Montale  Italien Italienska ”för hans särpräglade diktning som med stor konstnärlig känslighet tolkat humana värden i tecknet av en illusionsfri livssyn”
1976 SaulBellowcropped.jpg Saul Bellow  Kanada
 USA
Engelska ”för den mänskliga förståelse och subtila kulturanalys, som förenas i hans verk”
1977 Vicentealeixandre.jpg Vicente Aleixandre  Spanien Spanska ”för en nyskapande diktning som belyser människans villkor i kosmos och i dagens samhälle samtidigt som den företräder mellankrigstidens stora förnyelse av den spanska poesins traditioner”
1978 Isaac Bashevis Singer (upright).jpg Isaac Bashevis Singer  Polen
 USA
Jiddisch ”för hans intensiva berättarkonst, som med rötter i en polsk-judisk berättartradition levandegör universella mänskliga villkor”
1979 Detail of Elytis, Odysseas (1911-1996).jpg Odysseus Elytis  Grekland Nygrekiska ”för hans poesi som mot bakgrund av grekisk tradition med sinnlig styrka och intellektuell klarsyn levandegör en modern människas kamp för frihet och skapande”
1980 Czesław Miłosz 2011(Lt, detail).jpg Czesław Miłosz  Polen
 USA
Polska ”som med kompromisslös klarsyn tolkar människans utsatthet i en värld av starka konflikter”
1981 Elias Canetti 2.jpg Elias Canetti  Bulgarien
 Storbritannien
 Schweiz
Tyska ”för ett författarskap präglat av vid utblick, idérikedom och konstnärlig kraft”
1982 Gabriel Garcia Marquez.jpg Gabriel García Márquez  Colombia Spanska ”för hans romaner och noveller, där det fantastiska och det realistiska förenas i en rikt sammansatt diktvärld, som speglar en kontinents liv och konflikter”
1983 William Golding 1983.jpg William Golding  Storbritannien Engelska ”för hans romaner som med den realistiska berättarkonstens åskådlighet och med mytens mångtydiga allmängiltighet belyser mänskliga villkor i dagens värld”
1984 Jaroslav Seifert 1981 foto Hana Hamplová.jpg Jaroslav Seifert  Tjeckoslovakien Tjeckiska ”för hans poesi som med frisk sinnlighet och rik uppfinningsförmåga ger en befriande bild av mänsklig okuvlighet och mångfald”
1985 Claude Simon ca 1932.jpg Claude Simon  Frankrike Franska ”som i sina romaner förenar poetens och målarens skapande med ett fördjupat tidsmedvetande i skildringen av mänskliga villkor”
1986 Soyinka, Wole (1934).jpg Wole Soyinka  Nigeria Engelska ”som i ett brett kulturellt perspektiv och med poetiska övertoner gestaltar tillvarons drama”
1987 Joseph Brodsky 1988.jpg Joseph Brodsky  Sovjetunionen
 USA
Ryska/engelska ”för ett vittfamnande författarskap, präglat av tankeskärpa och poetisk intensitet”
1988 Necip Mahfuz.jpg Naguib Mahfouz  Egypten Arabiska ”som genom valörrika verk - ömsom skarpsynt verklighetsnära, ömsom suggestivt mångtydiga - har format en arabisk romankonst med allmänmänsklig giltighet”
1989 Camilo José Cela Madrid 1996.jpg Camilo José Cela  Spanien Spanska ”för en rik och intensiv prosakonst, som med återhållen medkänsla gestaltar en utmanande vision av människans utsatthet”
1990 Paz0.jpg Octavio Paz  Mexiko Spanska ”för en lidelsefull diktning med vida horisonter, präglad av sinnlig intelligens och humanistisk integritet”
1991 Nadine Gordimer 01.JPG Nadine Gordimer  Sydafrika Engelska ”som genom storartad episk diktning har - med Alfred Nobels ord - gjort mänskligheten den största nytta”
1992 Derek Walcott.jpg Derek Walcott  Saint Lucia Engelska ”för en diktning med stor lyskraft, buren av en historisk vision som vuxit fram ur ett mångkulturellt engagemang”
1993 Toni Morrison 2008-2.jpg Toni Morrison  USA Engelska ”som genom en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans levandegör en väsentlig sida av amerikansk verklighet”
1994 Oe Kenzaburo 1-2.jpg Kenzaburo Oe  Japan Japanska ”som med poetisk kraft skapar en imaginär värld, där liv och myt förtätas till en skakande bild av människans belägenhet i nutiden”
1995 Seamus Heaney 2004.jpg Seamus Heaney  Irland Engelska ”för ett författarskap av lyrisk skönhet och etiskt djup, som lyfter fram vardagens mirakler och det levande förflutna”
1996 Wislawa Szymborska Cracow Poland October23 2009 Fot Mariusz Kubik 10.jpg Wisława Szymborska  Polen Polska ”för en poesi som med ironisk precision låter det historiska och biologiska sammanhanget träda fram i fragment av mänsklig verklighet”
1997 Dario Fo portrait.jpg Dario Fo  Italien Italienska ”som i medeltida gycklares efterföljd gisslar makten och upprättar de utsattas värdighet”
1998 JSJoseSaramago.jpg José Saramago  Portugal Portugisiska ”som med liknelser burna av fantasi, medkänsla och ironi ständigt på nytt gör en undflyende verklighet gripbar”
1999 Günter Grass.JPG Günter Grass  Tyskland Tyska ”För att i muntert svarta fabler ha tecknat historiens glömda ansikte”
2000 Gao Xingjian.jpg Gao Xingjian  Kina
 Frankrike
Kinesiska ”för ett verk av universell giltighet, bitter insikt och språklig sinnrikhet, som öppnat nya vägar för kinesisk romankonst och dramatik”.
2001 V.S. Naipaul  Trinidad och Tobago
 Storbritannien
Engelska ”för att ha förenat lyhört berättande och omutlig iakttagelse i verk som dömer oss att se den bortträngda historiens närvaro”
2002 Imre Kertész (1929-) Hungarian writer II. by Csaba Segesvári.JPG Imre Kertész  Ungern Ungerska ”för ett författarskap som hävdar den enskildes bräckliga erfarenhet mot historiens barbariska godtycke”
2003 J.M. Coetzee by Kubik.JPG J.M. Coetzee  Sydafrika Engelska ”som i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet”
2004 Elfriede jelinek 2004 small.jpg Elfriede Jelinek  Österrike Tyska ”för hennes musikaliska flöde av röster och motröster i romaner och dramer som med enastående språklig lidelse blottar de sociala klichéernas absurditet och tvingande makt”
2005 Pinterfoto cropped.jpg Harold Pinter  Storbritannien Engelska "som i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum"
2006 Pamuk.jpg Orhan Pamuk  Turkiet Turkiska "som på spaning efter sin hemstads melankoliska själ har funnit nya sinnebilder för kulturernas strid och sammanflätning"
2007 Doris Lessing 3.jpg Doris Lessing  Storbritannien Engelska "den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning"
2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio-press conference Dec 06th, 2008-2.jpg Jean-Marie Gustave Le Clézio  Frankrike
 Mauritius
Franska "uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen"
2009 Herta Müller 2007 cropped.JPG Herta Müller  Rumänien
 Tyskland
Tyska "som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap"
2010 Vargas Losa Göteborg Book Fair 2011b.jpg Mario Vargas Llosa  Peru
 Spanien
Spanska "för hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag"
2011 Transtroemer.jpg Tomas Tranströmer  Sverige Svenska ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”
2012 MoYan Hamburg 2008.jpg Mo Yan  Kina Kinesiska ”som med hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia och samtid”
2013 Alice Munro.jpg Alice Munro  Kanada Engelska ”den samtida novellkonstens mästare”
2014 Patrick Modiano 6 dec 2014 - 19.jpg Patrick Modiano  Frankrike Franska ”för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”
2015 Swetlana Alexandrowna Alexijewitsch.jpg Svetlana Aleksijevitj  Vitryssland (Belarus) Ryska "för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid"

Fotnoter: (a) Prissumman fonderades i sin helhet till litteraturprisfonden. (b) Prissumman fonderades med 1/3 till huvudfonden och 2/3 till litteraturprisfonden.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Alfred Nobels testamente
 2. ^ ”The Size of the Nobel Prize Is Being Reduced to Safeguard Long-Term Capital”. Nobelprize.org. http://www.nobelprize.org/press/nobelfoundation/#/pressrelease/view/nobelprisets-storlek-reduceras-foer-att-saekra-kapitalet-paa-laang-sikt-770695. Läst 2 oktober 2012. 
 3. ^ Se till exempel Espmark Det litterära Nobelpriset (Norstedts 1986) s. 12
 4. ^ Se till exempel Espmark Det litterära Nobelpriset (Norstedts 1986) s. 15
 5. ^ Svenska akademien, Nobelpriset i Litteratur
 6. ^ Samlade skrifter av August Strindberg
 7. ^ Helmer Lång Hundra nobelpris i litteratur 1901-2001, 2001
 8. ^ Lars Gyllensten Minnen, bara minnen, 2000
 9. ^ http://www.svd.se/kultur/knut-ahnlund-efter-jelinek-ar-priset-odelagt_465731.svd
 10. ^ http://www.svd.se/kultur/hard-kritik-mot-horace-engdahl-i-usa_1811299.svd
 11. ^ "SVT:s bevakning av tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2012" (19 minuter in i programmet), SVT1, 11 oktober 2012.
 12. ^ "Så ratade Akademien kvinnorna", artikel i Svenska Dagbladet om kvinnliga författare som nominerats till Nobelpriset i litteratur fram till 1950.
 13. ^ ”Nobelpriset i litteratur - Pristagarna”. Svenska Akademien. http://www.svenskaakademien.se/web/Pristagarna.aspx. Läst 9 juni 2011. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]