Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (1986)

Från Wikipedia
Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Originalspråksvenska
LandFinland
Genrepsalmbok
Utgivningsår1986
Del i serie
Ingår i serieSvenska psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Föregås avFinlandssvenska psalmboken (1943)

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den psalmbok som används av svenskspråkiga församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Psalmboken utarbetades parallellt med motsvarande finskspråkiga psalmbok, men är ett självständigt verk, med bland annat ett annat urval psalmer. Den kom ut samma år som 1986 års psalmbok i Sverige, men har inte samordnats med den.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Initiativet till en ny finlandssvensk psalmbok tog officiellt upp på stiftsmötet i Borgå stift 1974. Ärendet behandlades vidare år 1975 och Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkomöte tog även upp frågan samma år och tillsatte en kommitté för att utarbeta ett förslag. Till kommittén utsågs direktor cantus Gunnar Ahlskog, teologie licentiat Gustav Björkstrand, filosofie magister Ull-Britt Gustafsson, diplomorganist Gunvor Helander, kontraktsprosten Alvar Kurtén (som sammankallare), pastor Henrik Perret och författaren Ole Torvalds. Till sekreterare kallades filosofie och teologie licentiat Karl-Johan Hansson. [1] [2]

Kommittén fick som uppdrag att förbereda en totalrevison av den finlandssvenska psalmboken. Till skillnad från den föregående psalmboken, där melodierna utarbetades då texterna redan godkänts av kyrkomötet, arbetade man parallellt med texter och melodier. Arbetet med revisonen skedde i nära samarbete med finska psalmbokskommittén och enligt samma huvudprinciper, dock så att det svenska reformarbetet inte behövde slaviskt följa det finskspråkiga.[1]

Under arbetets gång utgav kommittén 1979 ett försökshäfte Nya psalmer ett urval, som innehöll 90, för psalmboken nya psalmer. Bland dem fanns äldre kända väckelsesånger, medeltida hymner i nyöversättning, gamla psalmer, som inte hade funnits i den finlanssvenska psalmboken samt prov på de senaste årens svenska psalmdiktning. Boken var avsedd att användas som komplement till psalmboken [3]

Ett förslag till en ny psalmbok Nya psalmer -83 publicerades år 1983 med 549 psalmer. Stommen i förslaget bestod av 1943 års psalmbok, av dess 632 psalmer ingick 273 och antalet nya psalmer var 190.[4][2]

Kyrkomötet antog den nya psalmboken i februari 1986 och den togs i bruk första söndagen i advent 1987. I psalmboken finns 585 psalmer. Av psalmerna i 1943 års psalmbok behölls 381. Ändringar har gjorts i både texter och melodier. Drygt 200 psalmer är nyinförda.Tonhöjden har sänkts i många melodier och ackordanalys har utarbetats för ett hundratal psalmer.[5]

Psalmbokens psalmer och karaktär[redigera | redigera wikitext]

Den finlandssvenska psalmboken är en egen psalmbok med egen profil, men den har dock nära samband både med Finlands ev. luth. kyrkas finska psalmbok, "Virsikirja" och med Svenska kyrkas psalmbok ”Den svenska psalmboken”. Psalmboken används även i tvåspråkiga församlingar och i tvåspråkiga sammanhang. Detta försvåras i viss mån av några faktorer: antalet verser i en del psalmer är olika, psalmernas sjungs med olika melodier i respektive böcker och några psalmer med samma originaltext är översatta i olika versmått.[1]

Bland dem finns en stor del psalmer som inte ingår i Finlands kyrkas finska psalmbok, Virsikirja från år 1986 eller i Den svenska psalmboken från år 1986 (Svenska kyrkans psalmbok). Det finlandssvenska särstoffet bland psalmerna är 24 %, ungefär en fjärdedel av psalmerna i psalmboken. Ungefär en lika stor del psalmer är gemensam för alla tre nya psalmböcker i Finland och Sverige. Dock är andelen gemensamma psalmer större i förhållande till den rikssvenska psalmboken än till den finska. 45 % av psalmerna är gemensamma med den finska psalmboken och 57 % med den rikssvenska.[6]

Psalmbokens har en del del gemensamt material med den rikssvenska psalmboken. Dock är psalmerna inte alltid likalydande vare sig till text eller melodi. Psalmboken skiljer sig från 1986 års psalmbok i Sverige, vid sidan av annat urval psalmer, bland annat genom att alla konjunktivformer och plurala verbformer konsekvent är borttagna, med åtföljande ändringar i omgivande text. Å andra sidan har man velat bevara de rena rimmen, och alltså är bearbetningarna i det avseendet mindre omvälvande.Tretton rikssvenska psalmer har bevarats i den finlandssvenska psalmboken trots att de har utgått i Sverige från 1986 års psalmbok.Den i Sverige omdiskuterade psalmen av J.A Eklund "Fädernas kyrka" (nr 168), som efter mycken diskussion utgick i Sverige, är kvar i den finlandssvenska psalmboken i en förkortad variant.[6]

Bland psalmförfattare i den finlandssvenska psalmboken kan nämnas de ”gamla” finlandssvenska författarna, Johan Ludvig Runeberg, med 25 psalmer, Zaharias Topelius med 13 psalmer, Jacob Tegengren med 12 psalmer,  Alfons Takolander 4 psalmer och Joel Rundt 3 psalmer samt ”nya” författare Viola Renvall, Hjalmar Krokfors och Catharina Östman, Lars Huldén, Tua Forsström och Ull-Britt Gustafsson-Pensar. Nya finska författare är Anna-Maija Raittila, Pia Perkiö och Jukka Lehtinen.[6]

Bland svenska psalmförfattare i psalmboken kan nämnas Johan Olof Wallin med 12 psalmer, Franz Mikael Franzén med 7 psalmer, Lina Sandell Berg och Paul Nilsson med 8 psalmer samt ”nya” författare Anders Frostenson 23 psalmer, Britt G. Hallqvist med 8, Olof Hartman1 , Eva Norberg Hagberg 9 och Ylva Eggehorn 3 psalmer. Vidare finns det nya psalmer från Danmark (t.ex. Karl Laurids Aastrup med 2 psalmer), Norge (Svein Ellingsen 8 psalmer), en psalm från Island. Vidare finns några nya psalmer från USA (t.ex. Fanny Crosby, 3 psalmer) och Stor-Britannien (Fred Kaan och F. Pratt Green).[6]

Ett psalmbokstillägg med titeln "Sång i Guds värld. Tillägg till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland" antogs av kyrkomötet i november 2015 och det togs i bruk 2016. TIllägget har 146 psalmer.

Psalmerna[redigera | redigera wikitext]

(ang. psalmernas texter och noter, se https://psalmbok.fi/)

Kyrkoåret[redigera | redigera wikitext]

Advent[redigera | redigera wikitext]

Jul[redigera | redigera wikitext]

Nyår[redigera | redigera wikitext]

Trettondagen[redigera | redigera wikitext]

Kyndelsmässodagen[redigera | redigera wikitext]

Marie bebådelsedag[redigera | redigera wikitext]

Fastetiden[redigera | redigera wikitext]

Påsk[redigera | redigera wikitext]

Kristi himmelsfärds dag[redigera | redigera wikitext]

Pingst[redigera | redigera wikitext]

Kristi förklarings dag[redigera | redigera wikitext]

Mikaelidagen[redigera | redigera wikitext]

Alla helgons dag[redigera | redigera wikitext]

Kyrkoårets slut[redigera | redigera wikitext]

Gudstjänstlivet[redigera | redigera wikitext]

Guds treenighet[redigera | redigera wikitext]

Kristi kyrka[redigera | redigera wikitext]

Gudstjänsten[redigera | redigera wikitext]

Guds ord[redigera | redigera wikitext]

Dopet[redigera | redigera wikitext]

Nattvarden[redigera | redigera wikitext]

Konfirmation[redigera | redigera wikitext]

Vigsel[redigera | redigera wikitext]

Begravning[redigera | redigera wikitext]

Kyrkans tjänare[redigera | redigera wikitext]

Livet i Kristus[redigera | redigera wikitext]

Guds nåd i Kristus[redigera | redigera wikitext]

Glädje och tacksamhet[redigera | redigera wikitext]

Bön och förbön[redigera | redigera wikitext]

Tvivel och tro[redigera | redigera wikitext]

Skuld och förlåtelse[redigera | redigera wikitext]

Nöd och nåd[redigera | redigera wikitext]

Tro och trygghet[redigera | redigera wikitext]

Kallelse och efterföljd[redigera | redigera wikitext]

Mission

Livet i Guds värld[redigera | redigera wikitext]

Guds skapelse[redigera | redigera wikitext]

Kärlek och gemenskapb[redigera | redigera wikitext]

Hem och familj[redigera | redigera wikitext]

Arbete och fritid[redigera | redigera wikitext]

Ansvar och tjänande[redigera | redigera wikitext]

Människans åldrar[redigera | redigera wikitext]

Morgon och afton[redigera | redigera wikitext]

Måltid[redigera | redigera wikitext]

Årets tider[redigera | redigera wikitext]

Fosterlandet[redigera | redigera wikitext]

Fred och frihet[redigera | redigera wikitext]

Det eviga livet[redigera | redigera wikitext]

Döden och evigheten[redigera | redigera wikitext]

Det kristna hoppet[redigera | redigera wikitext]

Sånger för kyrkliga förrättningar[redigera | redigera wikitext]

Dop[redigera | redigera wikitext]

Vigsel[redigera | redigera wikitext]

Begravning[redigera | redigera wikitext]

På dopdagen[redigera | redigera wikitext]

Välsignelse inför skolstarten[redigera | redigera wikitext]

På födelsedagen[redigera | redigera wikitext]

Välsignelse av hem[redigera | redigera wikitext]

Vid kyrkoinvigning[redigera | redigera wikitext]

Mottagande av paramenta och inventarier[redigera | redigera wikitext]

Välsignelse av församlingslokaler[redigera | redigera wikitext]

Välsignelse av sådden[redigera | redigera wikitext]

Tacksägelse för skörden[redigera | redigera wikitext]

Välsignelse av skola[redigera | redigera wikitext]

Välsignelse av läroinrättning[redigera | redigera wikitext]

Välsignelse av vårdinrättning[redigera | redigera wikitext]

Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller arbetsplats[redigera | redigera wikitext]

Ibruktagande av fana[redigera | redigera wikitext]

Bordsböner[redigera | redigera wikitext]

Tillägget ”Sång i Guds värld” 2015[redigera | redigera wikitext]

Trons mysterium[redigera | redigera wikitext]

Lovsång[redigera | redigera wikitext]

Mysteriet[redigera | redigera wikitext]

Skaparen befriaren livgivaren[redigera | redigera wikitext]

  • 830 Du kom från bortom allt vi vet och känner
  • 831 Du glädjens ljus
  • 832 Kom vandra genom gatorna
  • 833 Som vinden smeker mot min kind

Guds kyrka[redigera | redigera wikitext]

Kyrkoåret[redigera | redigera wikitext]

Gudstjänstlivet[redigera | redigera wikitext]

Guds värld[redigera | redigera wikitext]

Kärlekens utmaning[redigera | redigera wikitext]

Tvivel och tillit[redigera | redigera wikitext]

Kris och katastrof[redigera | redigera wikitext]

Stillhet och meditation9[redigera | redigera wikitext]

Tider och stunder[redigera | redigera wikitext]

Pilgrimsvandring[redigera | redigera wikitext]

Framtid och hopp[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Rubricerad psalmbok

  1. ^ [a b c] Hansson, Karl.Johan (1997). Tredition och förnyelse Fakta och synpunkter inför den finlandssvenska psalmboksrevisionen. Serie B Nr 28. Kyrkans Forskningsinstitut. sid. 5-6, 81. ISBN 951-693-049-2 
  2. ^ [a b] Psalmer -83 Förslag till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Församlingsförbunders Förlags Ab. 1983. sid. 7-11. ISBN 951-550-263-2 
  3. ^ Nya psalmer Ett urval. Svenska psalmbokskommittén i Finland, Församlingsförbundets Förlags Ab. 1979. sid. 7. ISBN 951-550-164-4 
  4. ^ Psalmer -83 Förslag till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.. Svenska psal,bokskommittén i Finland, Församlingsförbunders Förlags Ab. 1983. ISBN 951-550-263-2 
  5. ^ Förord. "Svensk Psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av kyrkomötet februari 1986.". Församlingsbörbundets Förlags Ab. 1987.. ISBN 951-550-328-0 
  6. ^ [a b c d] [http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm ”Relationerna mellan psalmböckerna i Finland och Sverige”]. Birgitta Sarelin 16.11.1999. http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm. Läst 10 december 2020.