Svenska arkeologiska samfundet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svenska arkeologiska samfundet är en ideell förening som arbetar för att förena representanter för de skilda arkeologiska vetenskapsgrenarna.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Samfundets medlemmar består av invalda ledamöter ur vilka väljs en styrelse. Ledamöter är de som i sin yrkesutövning aktivt arbetar med arkeologi oavsett tidsålder eller region, alternativt är student på avancerad nivå eller doktorand. Personer som antas som ledamot ska ha dokumenterad erfarenhet inom högskolan, museivärlden, kulturmiljövården och/eller annan professionell verksamhet med relevans för arkeologin.

Samfundet arrangerar själva eller i dialog med andra aktörer seminarier, debatter, arkeologiska temaresor och andra typer av aktiviteter. Samfundet delar även ut medel ur Rosa och Valter Tengborgs Stipendiefond. Samfundet är ofta remissinstans för utredningar och förslag som handlar om arkeologi och kulturmiljöfrågor.

Nyhetsbladet Gjallarhornet ges ut fyra gånger per år och innehåller information om kommande och avslutade aktiviteter, samt mindre texter och rapporter av arkeologiskt intresse. Samfundet ger också ut den internationella tidskriften Current Swedish Archaeology.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Svenska Arkeologiska Samfundet bildades den 5 maj 1947[1]. Syftet var att få till stånd en arkeologisk sammanslutning som skulle förena fackmässigt verksamma representanter för de skilda arkeologiska vetenskapsgrenarna. Riksantikvarien Martin Olsson erhöll en i januari 1947 daterad skrivelse med förslag om att bilda ett svenskt arkeologiskt sällskap. Skrivelsen var upprättad av förste antikvarierna Axel Bagge, Bertil Berthelson och K.A. Gustawsson, professorerna Bernhard Karlgren och Birger Nerman, förste antikvarien Nils Ludvig Rasmussen, förste bibliotekarien Adolf Schück, förste antikvarierna Mårten Stenberger och Bengt Thordeman samt docent Olof Vessberg.

Samtliga personer bakom skrivelsen, utom antikvarie Bagge och professor Nerman ingick sedan i Samfundets första styrelse. Därutöver ingick även skrivelsens mottagare, riksantikvarie Olsson, samt professorna Holger Arbman, Axel Boëthius, Ejnar Gjerstad och Axel W. Persson, landsantikvarien Greta Arwidsson, pintendent Stig Roth, och docenterna Torgny Säve-Söderbergh och Sigvald Linné.

Professor Bernhard Karlgren valdes till Samfundets förste ordförande.

När Samfundet bildades år 1947 uppgick antalet medlemmar till ett 60-tal. 2016 uppgick antalet medlemmar till ca 580.

Ordförande för Samfundet:[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]