Vårflodsparken

Rysk blåstjärna trivs på de öppna gräsytorna.

Vårflodsparken är en park i stadsdelen Enskedefältet i Stockholms kommun. Parken började anläggas 1929 och fick då sitt namn.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Enskedefältet var ursprungligen den östra fortsättningen av Årstafältet och en del av Valla ås bördiga dalgång som sträckte sig från Sandsborgskyrkogården i öster till Årsta gård i väster. Marken som tillhörde storgodset Enskede gård förvärvades 1904 av Stockholms stad och började stadsplanerades på 1920-talet. Området planerades efter ett enkelt, symmetriskt rutnätsmönster med Vårflodsparken som ett grönt stråk i mitten, där Valla å en gång i tiden rann fram (numera i kulvert).

Parken sträcker sig mellan Bägersta byväg, Estlandsgatan, Ålandsvägen och Livlandsgatan. Den är långsträckt, cirka 600 meter lång och 60–120 meter bred; cirka fyra hektar. Parken är till stor del gräsbevuxen och i nordvästra änden finns en lekplats med plaskdamm samt en bollplan och en barnstuga. Parkleksverksamhet pågick här från 1940-talet fram till 1990-talet.

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Göran Söderström (redaktör) (2002-2003). Stockholm utanför tullarna - 97 stadsdelar i ytterstaden. Stockholmia förlag. sid. 61-63. ISBN 91-7031-132-3 
  • Anita Lundin (redaktör) (2014). Brännkyrka 1913-2013, Socken som blev 51 stadsdelar. Brännkyrka hembygdsförening. sid. 200-203. ISBN 978-91-8685329-7