Årstafältet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Årstafältet med Göta landsväg och bebyggelsen vid Valla torg, 1960.

Årstafältet, ibland kallad Årsta gärde eller Valla gärde, var en grässlätt och en landskapspark i Östberga i Söderort inom Stockholms kommun. På fältet byggs en ny stadsdel med 4 000 bostäder för 10 000 invånare som skall stå helt klar omkring år 2035.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Årstafältet ligger i en av Stockholms sprickdalar och var under stenålderns senare del en havsvik av Östersjön som slutade i Årstaviken vid Årsta gård. Inom området finns ett flertal fornminnen som tyder på mycket gamla boplatser. Det stora gärdet kantades av historiska gårdar som Bägersta gård, Valla gård, Ersta, Östberga och Enskede gård samt, längst i nordväst, Årsta gård. I västra delen bebyggdes Årstafältet på 1960- och 1980-talen med Årsta partihallar. I den östra delen, som tillhör Enskedefältet, uppfördes på 1980-talet företagsområdet Årsta Park med kontors- och industrihus, bland dem Martin Olssons storköks-cash (1984) och Stockholm-Årsta postterminal (1989). Terminalen ritades av Coordinator arkitekter och byggdes av Diös.

Geografi[redigera | redigera wikitext]

Valla gärde omkring 1860.
Årstafältets dagvattendamm.

Området är drygt 1 km långt i öst-västlig riktning och cirka 500 m brett och genomkorsades ursprungligen av Valla å. På slätten finns bland annat en driving range för golf och ett rugbycenter med två spelplaner samt ett område för spontanidrott. Dessutom går den historiskt intressanta Gamla Göta landsväg över slätten på en sträcka av 730 meter. Stenvalvbron över Valla å är dock nybyggd 1998, och rekonstruerad efter förlagan Albybron i nuvarande Botkyrka kommun.

Den bebyggda delen avgränsas från resten av slätten av Huddingevägen, med en av nedfarterna till Södra Länken. I nordvästra delen av området finns en spårvagnshållplats på Tvärbanan benämnd Årstafältet och vid nordöstra delen en hållplats benämnd Valla Torg. Årstafältet avgränsas i norr av Årsta vid den nedlagda delen av Årstalänken, där ny bebyggelse kommer att uppföras. Avståndet till station Alvik är 6,6 kilometer. I väst invigdes år 2003 Stockholms nyaste koloniträdgård; Föreningen Årstafältets Koloniområde.

Den av Stockholm Vatten anlagda Valladammen renar dagvattnet och leder det sedan via den rekonstruerade Årstaskogens bäckravin in i Årstaviken.

På rugbycentret spelar Stockholm Exiles RFC, IF Attila, Hammarby IF Rugby och svenska rugbylandslaget sina hemmamatcher. Varje sommar genomförs Stockholm International Rugby Tens på fältet - 2006 med 56 lag och närmare 1000 spelare.

Panorama[redigera | redigera wikitext]

Panorama över Årstafältet från Östberga med Årstas bebyggelse i bakgrunden.
Panorama över Årstafältet från Östberga med Årstas bebyggelse i bakgrunden.


Nya Årstafältet[redigera | redigera wikitext]

Nya radhus på Årstafältet, mars 2016.

År 1994 beslutades i kommunfullmäktige att fältet skulle planläggas till landskapspark och 2001 antogs den nya detaljplanen som anger att Årstafältet skall förädlas till landskapspark. Detaljplanens genomförandetid upphör 2016-04-26. En större del av planen har redan genomförts, bland annat ett koloniområde (Årstafältets koloniområde), en dagvattendam (Valladammen), en stenvalvsbro för Göta landsväg och en golfbana.

I augusti 2007 fick stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i uppdrag av stadsbyggnads- respektive exploateringsnämnden att utreda en ny stadsdel på Årstafältets norra del som inkluderar gamla Årstalänken, som sedan år 2005 är avstängd. Våren 2008 inbjöd Stockholms stad arkitekter från hela världen till en internationell arkitekttävling. Till vinnare i tävlingen utsågs förslaget Arkipelag, framtaget av ett franskt team bestående av arkitektkontoret Archi5, landskapsarkitektkontoret Michel Desvigne, och miljökonsulterna Elioth/Iosis Group.

Ett stort antal byggherrar kommer att delta i utbyggnaden av Årstafältet och markanvisning kommer att ske löpande. I den första etappen deltar 12 byggherrar. Utbyggnaden av Årstafältet beräknas ta 15–20 år med beräknad byggstart 2017.[1] Göta landsväg kommer att kvarstå helt orörd i sitt nuvarande läge över fältet. Där Göta landsväg möter den planerade nya bebyggelsen fortsätter den som en esplanad som föreslås får namnet Göta landsvägs esplanad.[2]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stockholms stad: Stockholm växer, Årstafältet, senast uppdaterad 14 mars 2017.
  2. ^ Årstafältet, program för detaljplan, samrådsförslag februari 2010.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]