Vaxholms fästning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vaxholms fästning
(Vaxholms kastell)
Vaxholm Castle February 2013 02.jpg
Vaxholms fästning.
Vaxholm Castle.jpg
Fästningen sedd från Vaxholm
PlatsVaxholm
TypFästning
Byggd1548–1863
I brukNej
GarnisonKustförsvaret
Förvaltas/ägs avStatens fastighetsverk
Vaxholms fästning, med Vaxholm till vänster i bild. I förgrunden en vägfärja på Vaxholmsleden.
Vaxholms fästning.
Kanoner på borggården.
Waxholmsbolagets Storskär framför fästningen.

Vaxholms fästning eller Vaxholms kastell är en numera uttjänt befästning som upptar ön Vaxholmen i sundet mellan centralorten Vaxholm och ön Rindö i Vaxholms kommun i Stockholms skärgård. År 1548 uppfördes den första anläggningen för skydd av inloppet till Stockholm och efterhand tillkom ytterligare utbyggnader. År 1833 påbörjades en total ombyggnad som kom att ge fästningen dess nuvarande utseende. Sedan 1935 är Vaxholms fästning ett statligt byggnadsminne. Vaxholms fästning var från 1916 även namnet på den befästningslinje som sträckte sig från Värmdö över Rindö, Vaxholms kastell, Vaxö, Edholma till Lillskär och som även går under namnet Vaxholmslinjen.[1] Sedan 2003 finns Vaxholms fästnings museum på ön.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Tidigt insåg man platsens strategiska betydelse vid farleden in till Stockholm. I början av 1500-talet lät riksföreståndaren Svante Nilsson (Sture) därför uppföra ett blockhus på Vaxholmen. Vid Västerås riksdag 1544 genomdrev Gustav Vasa en landsomfattande försvarsplan. I denna ingick en permanent befästning på Vaxholmen, till skydd för inloppet till Stockholm och för att man skulle kunna undersöka och kräva tull av passerande fartyg. År 1548 byggdes därför den första befästningen som bestod av ett enkelt blockhus i trä på en plats som kungen Gustav Vasa själv utsett. Under Johan III:s styre ersattes sedan blockhuset med ett runt stentorn. År 1604 tillkom ytterligare förstärkningar och 1612, samma år som fästningen hejdade ett danskt anfall, förstärktes "Vaxholms hus" med vallar och en del andra försvarsverk runt tornet.

Under de två följande seklen påbörjades ett antal förstärkningar och utbyggnader varav många aldrig slutfördes. Anläggningen användes under denna tid mestadels som tullstation. Under Rysshärjningarna på ostkusten 1719 blev fästningen attackerad av ryska galärer som blev bemötta av ett starkt bombardemang från fästningen och örlogsfartyg som tillsammans med bomstängslen spärrade farleden till Stockholm. Stockholmseskadern bestående av fyra linjeskepp, fem fregatter och tolv galärer skulle blockera leden och därmed utgöra ett betryggande lås för huvudstaden. Ryssarna gav sig iväg och gjorde inga mer försök att inta Stockholm.

Den 11 augusti 1887 inträffade Krutolyckan på Vaxholms fästning, vid vilken 19 artillerister ur Svea och Göta artilleriregementen omkom.

Kastellet[redigera | redigera wikitext]

I februari 1808 gick ryssarna över gränsen till Finland, finska kriget, och genom freden i Fredrikshamn den 17 september 1809 avträddes Finland och Åland till Ryssland. Detta ökade fästningens strategiska betydelse igen, och 1833 påbörjades en total ombyggnad som kom att ge fästningen dess nuvarande utseende. Ansvarig var fortifikationsofficeren Carl Fredrik Meijer. Den gamla skansen med tornet revs 1833 och en helt ny fästning anlades i dess ställe enligt det moderna system vilket inspirerats av de franska ingenjörerna Marc René Montalbert (1714-1800) och Lazare Carnot (1753-1823), och som även tillämpades vid byggandet av Karlsborgs fästning. Centralt i befästningssystemet var torn och byggnader i flera våningar, med kanoner uppställda i bombsäkra kasematter. Kastellets släta murverk gjordes 2,2 meter tjockt och det centrala tornet i fem våningar byggdes in i den så kallade norra linjen som var de anslutande byggnadslängor (linjer) som skulle tjäna som kaserner för fästningens besättning på 1 200 man. Tornets nyklassicistiska stil anslöt i viss mån till Meijers slutvärn på Karlsborgs fästning. Framför och vid sidan om tornet anlades utanverk, donjoner och kaponjärer. Som en del i försvarsverket uppfördes även Rindö redutt på ön Rindö nordöst om kastellet.[2]

Ombyggnaden var helt genomförd 1863 men under tiden hade de tekniska landvinningarna inom artilleriet gjort fästningen föråldrad, 1872 gjordes ett prov där pansarbåten Hildur med sina nya räfflade kanonerna med spetsiga projektiler sköt igenom en av murarna. Samtidigt hade de allt större fartygen vuxit sig för stora för Kodjupet och vägen förbi fästningen, varför man muddrade det försänkta Oxdjupet och byggde Oskar-Fredriksborg vid den nya farleden. Vaxholms kastell tappade därefter gradvis sin militärstrategiska betydelse. Det gemensamma namnet för alla försvarsanordningarna vid inloppet till Stockholm var fram till 1942 Vaxholms fästning.[3]

Vaxholm var en mellanstation i den strategiska optiska telegraflinjen mellan Söderarm och Stockholms slott. I museet finns regeringen bevarad, den del varifrån Edelcrantz optiska telegraf manövrerades.

Fängelse[redigera | redigera wikitext]

Fästningen användes under 1700- och 1800-talen som fängelse. Några av de inlåsta var "stortjuven" Jacob Guntlack, publicisten Magnus Jacob Crusenstolpe och generalen Georg Carl von Döbeln.

Namnet[redigera | redigera wikitext]

Namnet "Vaxholm" kommer från det fornsvenska ordet "vax" som kan översättas till "stark grönska" eller "god jordmån" och ordet holme, en liten ö. Så Vaxholm betyder i princip "en liten grön ö".[4][ifrågasatt uppgift]

I dag[redigera | redigera wikitext]

Fästningen innehåller i dag Vaxholms fästnings museum med utställningar om bland annat Sveriges kustförsvar under 500 år, livet i fästningen förr, fängelsehålorna och beredskapen i skärgården under andra världskriget. Vaxholms fästning är statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk. Fästningen bebos av familjen Himmelstrand. Det finns även rum och frukost till uthyrning.[5]

Kommunikationer[6][redigera | redigera wikitext]

Waxholmsbolaget (en del av Stockholms läns kollektivtrafiknät) trafikerar ön regelbundet. Mellan maj och september trafikeras sträckan mellan Vaxön och Vaxholmen också av en linfärja, överfarten tar några minuter.

Kommendanter[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefen titulerades kommendant och hade tjänstegraden överste. Åren 1902–1935 var kommendanten även chef för Vaxholms kustartilleriregemente.[7]

 • 1555-1572 Pelts von Norden (Hövitsman)
 • 1572-1575 Anders Björnsson (Befallningsman)
 • 1575-1585 Erik Larsson Hård av Segerstad till Hjällö och Hårdeholm
 • 1585-1587 Sivard Jakobsson (Befallningsman)
 • 1587-1592 Hans Larsson (Befallningsman)
 • 1592-1595 Hans Fellerman (Befallningsman)
 • 1595-1596 Hans Johansson av Tre löv (Befallningsman)
 • 1596-1596 Göran Larsson
 • 1596-1597 David Danielsson Hund (Befallningsman)
 • 1597-okänt) Nils Kijl
 • (okänt-1604) Vilhelm Petersson Dantzeville (Befallningsman)
 • 1604-1606 Staffan Mickelsson (Befallningsman)
 • 1606-1609 Erik Oluffsson (Befallningsman)
 • 1609-1612 Henrik Nulcke (Befallningsman)
 • 1612-1612 Mårten Krakou (eller Cracou, Krakow)
 • 1612-1612 Erik Olovsson (Ståthållare)
 • 1612-1614 Tideman Skro (eller Schrou) (Ståthållare)
 • 1614-1624 Hans Nilsson Benick (Hövitsman)
 • 1624-1640 Olov Larsson
 • 1640-1647 Karl Olovsson Rosing
 • 1647-1653 Lars Olsson
 • 1653-1673 Hans Vilhelmsson Clerck
 • 1673-1676 Hans Hansson Clerck
 • 1673-1676 Mårten Hök (Underkommendant till Clerck)
 • 1665–1685: Per Lilje
 • 1676-1676 Erik Eriksson (Underkommendant till Per Lilje)
 • 1685–1707: Hans Olovsson
 • 1707–1719: Magnus Gabriel Sparrman
 • 1719–1720: Lars Adlerhjelm
 • 1720–1728: Johan Abraham Lillje av Aspenäs
 • 1728–1747: Didrik Blomcreutz d.ä.
 • 1743–1757: Gabriel Olderman Cronstedt (Överkommendant)
 • 1747–1759: Karl Ehrensvärd
 • 1757–1757: Didrik Blomcreutz d.y. (Vice kommendant)
 • 1759–1770: Karl Jakob Staël von Holstein
 • 1770–1772: Reinhold Anrep
 • 1772–1777: Vilhelm Julius Coyet
 • 1777–1792: Johan Gustav von Drake
 • 1792–1792: Sven Palmstjerna
 • 1792–1799: Nils Albert Ehrenström
 • 1799–1810: Harald Ehrenhjelm
 • 1810–1810: Samuel Elfving
 • 1810–1810: Gustav Aminoff
 • 1811–1821: Vilhelm Mauritz von Post
 • 1821–1827: Per Martin
 • 1827–1842: Anders Israel Panchéen
 • 1842–1853: Nils Harald Joachim Åkerstein
 • 1843–1844: Echard av Klercker (Tillförordnad under Åkerstein)
 • 1844–1844: Lars August Sandels (Tillförordnad under Åkerstein)
 • 1845–1845: Fredrik Vilhelm Edelsvärd (Tillförordnad under Åkerstein)
 • 1849–1851: Reinhold Ulrik Nauckhoff (Tillförordnad under Åkerstein)
 • 1851–1854: Karl Abraham Westman (Delvis tillförordnad under Åkerstein)
 • 1854–1854: Samuel August Sandels
 • 1854–1854: Alexis Erland Colliander
 • 1854–1856: Filip Verner von Schwerin (samtidigt som Nauckhoff)
 • 1854–1856: Reinhold Ulrik Nauckhoff (igen)
 • 1856–1868: Ludvig Strålenhjelm
 • 1868–1875: Krister Henrik d'Albedyll
 • 1875–1879: Otto Christian Sylwan
 • 1879–1896: Teodor Wennerholm
 • 1896–1904: Oskar Sylvander
 • 1904–1914: Karl Wilhelm Wirgin
 • 1914–1924: Herman Gustaf Mauritz Wrangel
 • 1924–1926: Sam Bolling
 • 1926–1929: Tor Carl Nicolaus Wahlman
 • 1929–1935: Theodor Hasselgren
 • 1935–1942: Harald Engblom

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]