Apostrof

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
' ’

Skiljetecken'

Apostrof, utelämningstecken eller enkelt citattecken, ’ eller ' , är ett kommateckenformat, upphöjt, stumt och i svenskan icke-diakritiskt skrivtecken. Apostrofen bör varken förväxlas med fot-, minut- och primtecknet (′) eller accenttecknen akut accent (´) och grav accent (`).

Användning i olika språk[redigera | redigera wikitext]

Apostrof

Apostrof används i olika språk för att markera sammanfogning eller utelämnande av bokstäver, eller som anföringstecken (citat). Välkända exempel är engelskans användning av apostrof för genitiv-s verbsammandragningar (t.ex. that’s John’s book, isn’t it?)[källa behövs] och franskans bestämda artikel och prepositioner (t.ex. l’école d’anthropologie).

Användning i svenskan[redigera | redigera wikitext]

I svenskan används apostrof för att markera att ett antal bokstäver i ett ord utelämnats, som till exempel i sta’n (kortform av staden) eller sammandragningen har’u (har du).

Enligt lingvistisk formalia tillämpas apostrof även för att urskilja betydelser av ord och uttryck: Att kasta vatten innebär ’urinera’. Inom citat, som markeras med citattecken, förvandlas de citattecken som finns i citatet (inre citat) till apostrofer.

På grund av inflytande av engelskan och möjligen danskan har apostrofen ibland i svenskan blivit felaktigt använd före vanligt genitiv-s: "Berra's verkstad". Så kallat apostrofgenitiv används sällan i svenskan. Ibland sätts apostrof ut när risk för missförstånd finns, för att markera genitivegennamn som slutar på -s, -x eller -z: Min hund är större än Lars'.

En annan felaktig variant är när apostrof förväxlas med akut accent, och vice versa.

En vedertagen norm för apostrofens och andra skrivteckens användning i svenskt skriftspråk är boken Svenska skrivregler. Användbar är också skriften Myndigheternas skrivregler.

Inom ekonomi används apostrofen för att förkorta belopp genom att ersätta tusental med apostrof. 30' betyder exempelvis 30 000 kr, 30' ' betyder 30 000 000 kr och så vidare.

Datateknik[redigera | redigera wikitext]

I datorer lagras de två varianterna av apostrof med följande nummer:

Unicode ASCII Namn i Unicode
U+0027 39 (hexadecimalt: 27) ' APOSTROPHE
U+2019 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK

Se även[redigera | redigera wikitext]