Specialistofficer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Specialistofficer är en av två delar i det nya tvåbefälssystem som börjat införas i Sverige av Försvarsmakten. Specialistofficerare utbildas under tre terminer (1,5 år), varefter anställning sker.[1]

Inriktningar som specialistofficer finns i alla försvarsgrenar och omfattar följande kompetensområden: Markstrid, Amfibie, CBRN, Fältarbeten, Flyg, Försörjning, Indirekt bekämpning, Informationsoperationer, Ledningssystem, Luftvärn, Sjöstrid, Stridsledning, Teknisk tjänst, Ubåt samt Underrättelse- och Säkerhetstjänst.[2]

Antagningskrav[redigera | redigera wikitext]

För tillträde till utbildningen krävs gymnasiebetyg i Svenska A, Matematik A, Engelska A, Samhällskunskap A. För dessa kurser krävs lägst betyget godkänd (G). Särskild behörighet krävs även. Denna behörighet varier med utbildningsinriktning.[3] För utbildningsinriktning Amfibie krävs, till exempel, som särskild behörighet betyget Godkänd (G) i Svenska B, Matematik B.[4]

I några av utbildningsinriktningarna krävs militär grundutbildning inom motsvarande funktion. För andra räcker det med aspirantutbildning. För sökande som genomgått militär grundutbildning krävs betyget ja-5-5. Dessutom krävs för alla sökande godkända resultat vid fysiska och medicinska tester.[5]

Funktionsområden[redigera | redigera wikitext]

Artilleri[redigera | redigera wikitext]

 • Indirekt bekämpning, Sensor
 • Indirekt bekämpning, Pjäs

CBRN[redigera | redigera wikitext]

Fältarbeten[redigera | redigera wikitext]

 • Ammunitions & minröjning
 • Ingenjörtjänst
 • Dyktjänst
 • Brosystem
 • Ingenjörbandvagn
 • Motorredskap, maskinarbeten,markberedning

Försörjning[redigera | redigera wikitext]

 • Flyg
 • Mark
 • Marin

Ledning[redigera | redigera wikitext]

 • Ledningssystem flyg
 • Ledningssystem marin
 • Ledningssystem mark
 • INFOOP telekrig mark
 • INFOOP telekrig marin

Luftstrid/STRIL/Flyg[redigera | redigera wikitext]

 • R3 - Räddning, Röjning, Reparation
 • Flygledare (särskilda villkor)
 • Uppdragsspecialist helikopter
 • STRIL flygstridsledning
 • STRIL luftbevakning

Luftvärn[redigera | redigera wikitext]

 • Sensor (Undenhet 23)
 • Bekämpning (RBS 23, 70, 97)

Markstrid[redigera | redigera wikitext]

 • Stridsvagn 122 vagnchef
 • Strf 90, vagnchef
  • Strf 90,skytte/spaningsgruppchef
 • Skytte/spaningsgruppchef
 • Jägargruppchef
 • Granatkastar/eldledningsgruppchef
 • Pionjärgruppchef
 • Lvkv 9040, vagnchef
 • Stab/Trossgruppchef (kvartermästare)

Sjöstrid, amfibie, ubåt[redigera | redigera wikitext]

 • Amfibie
 • Amfibie, bevakningsbåt
 • Amfibie, nautik/båt
 • EOD-röjdyk
 • Sjöstrid,operatör undervattenstrid
 • Sjöstrid, operatör ytstrid/luftförsvar
 • Ubåt, operatör vapen/sensorsystem

Teknisk tjänst[redigera | redigera wikitext]

 • Flygtekniker
 • Helikoptertekniker/färdmekaniker
 • Markteletekniker Flyg
 • Skeppstekniker Amfibie
 • Skeppstekniker Sjö
 • Systemtekniker Amfibie
 • Systemtekniker Sjö
 • Vapentekniker Sjö
 • Marktekniker Elektronik (Radar-Samband)
 • Marktekniker Mekanik (Hjul-bandfordon/vapen)

UND SÄK[redigera | redigera wikitext]

 • Mark
 • Luftstrid
 • Bildtolkning
 • SIGINT
 • Språkofficer/tolk
 • Säkförband/MP

Källa:[6]

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Specialistofficerare utbildas på 60 olika utbildningsinriktningar. Utbildningen äger rum under tre terminer (1,5 år), varefter anställning sker med 1:e sergeants grad (motsvarande).[7]

Specialistofficerarna utbildas vid Militärhögskolan i Halmstad, Markstridsskolan i Kvarn och vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Därtill tillkommer utbildning vid funktionsskolorna ex. (ArtSS, LvSS, LogS, FMUNDSÄKC, MSS, LSS, LedSS, FMTS).[7]

Specialistofficersgrader[redigera | redigera wikitext]

De nya specialistofficersgraderna fastställdes av överbefälhavaren den 24 oktober 2008.[8]

SPECIALISTOFFICERSGRADER [ifrågasatt uppgift][9]

Armén och Amfibiekåren Flottan Flygvapnet Kompetensnivå
typbefattningar[10]
1:e Sergeant 1:e Sergeant 1:e Sergeant specialistofficersexamen
gruppchef
instruktör
operatör
Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare vidareutbildad specialistofficer
stf plutonchef
gruppchef
operatör
Förvaltare Förvaltare Förvaltare rutinerad specialistofficer
plutonchef
troppchef
kvalificerad operatör
tjänstegrensföreträdare
Regementsförvaltare Flottiljförvaltare Flottiljförvaltare mycket rutinerad specialistofficer

Gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

GRADBETECKNINGAR FÖR SPECIALISTOFFICERARE I ARMÉN

SWE-Sergeant.svg SWE-Fanjunkare.svg SWE-Förvaltare.svg SWE-Regementsförvaltare.svg
1:e sergeant Fanjunkare, tjänsteställning mellan fänrik och löjtnant Förvaltare, tjänsteställning mellan löjtnant och kapten Regementsförvaltare, tjänsteställning mellan major och överstelöjtnant

GRADBETECKNINGAR FÖR SPECIALISTOFFICERARE I FLOTTAN

SWE-Navy-1Stripes.svg SWE-Navy-2Stripes.svg SWE-Navy-3Stripes.svg SWE-Navy-4Stripes.svg
1:e Sergeant Fanjunkare, tjänsteställning mellan fänrik och löjtnant Förvaltare, tjänsteställning mellan löjtnant och kapten Flottiljförvaltare, tjänsteställning mellan örlogskapten och kommendörkapten

GRADBETECKNINGAR FÖR SPECIALISTOFFICERARE I FLYGVAPNET

SWE-Airforce-1Stripes.png SWE-Airforce-2Stripes.png SWE-Airforce-3Stripes.png SWE-Airforce-4Stripes.png
1:e sergeant Fanjunkare, tjänsteställning mellan fänrik och löjtnant Förvaltare, tjänsteställning mellan löjtnant och kapten Flottiljförvaltare, tjänsteställning mellan major och överstelöjtnant

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.mil.se/upload/Rekrytering/Officer09%20broschyr.pdf 2009-12-11
 2. ^ http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Officersutbildningar/Bli-officer/Utbildningar-till-officer/ 2008-11-06
 3. ^ Generella behörighetskrav för specialistofficersutbildning http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Officersutbildning/Bli-officer/behorighetskrav/ 2009-01-26
 4. ^ http://www.mil.se/sv/Arbete-och-utbildning/Officersutbildning/Bli-officer/Utbildningar-till-officer/Amfibie/ 2009-01-26
 5. ^ http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Bli-officer/Om-officersutbildningar/Specialistofficersutbildning/behorighetskrav/ 2009-12-11
 6. ^ http://www.mil.se/upload/Rekrytering/Officer09%20broschyr.pdf 2009-05-21
 7. ^ [a b] http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Bli-officer/Om-officersutbildningar/Specialistofficersutbildning/ 2009-12-11
 8. ^ http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/Offinfo%202008/Officersinfo%20nr%2024_08.pdf[död länk] 2008-11-06
 9. ^ Försvarsmakten. ”Specialistofficerare”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/militara-grader/specialistofficerare/. Läst 13 september 2015. 
 10. ^ Högkvarteret, Remiss 2008-09-04, bilaga 1 (ersätter tidigare utsänd), dnr 16 300:67261

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]