Iloperidon

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Iloperidon

Iloperidon är ett atypiskt antipsykotikum ursprungligen framtagen av vanda pharma. Mer känd under namnet Fanapt.

Iloperidon utvecklades första gången år 1990 av Hoechst Marion Roussel.[1]

Accepterande och godkännande[redigera | redigera wikitext]

Vanda pharma försökte få den godkänd i USA år 2008 men den 28 juli 2008 så mottog de ett icke godkännande brev från FDA.

Fanapt godkändes slutligen av FDA (USA) den 6 maj 2009.[2]

Beslutsfattare i Sverige har sett till att medlet Fanapt kommer till Sverige och beräknas till 2017. Dock tillochmed oktober 2017 finns inte Fanapt med i FASS.

Fanapt blev för andra gången 22 juli 2017 ej godkänd inom EU på grund av otillräcklig antipsykotisk effekt från medlet fanapt och fanapt gav förlängt Qt intervall och ökad risk för interaktionen med andra läkemedel på levernedbrytningen.[3]

Farmakologisk profil[redigera | redigera wikitext]

Detta benzisoxazol är väldigt lik Risperidon angående både kemisk struktur och sin receptorprofil. För närvarande är det inte möjligt att avgöra och noggrannhet hur Iloperidon avviker från Risperdal på grund av klinisk data som för närvarande bara finns tillgängliga från industriella sponsorer kompletteringsrapporter som inte genomgått en vanlig ganskningsprocess. I vilket fall som helst, i de få studierna som Iloperidon jämförts med andra antipsykotika som Haloperidol, Risperidon och Ziprasidon så uppvisade medlet så gott som likartad effektivitet. Iloperidon ger viktökning på liknande grad som Haloperidol. Övergripande så finns det inga jämförelse data med andra antipsykotiska att Iloperidon skulle kunna ha mer effektivitet eller ger mindre biverkningar än andra läkemedel inom samma grupp.[4]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, iloperidon demonstrerade mild effektivitet. Lika effektiv som lurasidon, och 13-15% mindre effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin.[5]

I en studie som undersökte effekten av Iloperidon återinsjuknade drygt 40% av deltagarna i psykossjukdom.[6]

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Biotillgängligheten är 96%[7] [8] och dess halveringstid är 14 timmar.[9]

Biverkningar och Viktuppgång[redigera | redigera wikitext]

I en 6 veckors studie för schizofreni rapporterade 12% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer (dosering av fanapt: 10-16 mg per dag).[10] För deltagare som fick placebo rapporterade 4% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%.[10] Vid högre doser, (20-24 mg per dag) i 6 veckors studie rapporterade 18% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[10]

Vid jämförelse med Ziprasidon sågs mer viktuppgång med Fanapt i en 4 veckors studie, men Zeldox och Fanapt är jämsides jämförbara för dess effekter på triglycerider och kolesterol.[11]

Till vanliga biverkningar hör:

  • illamående
  • muntorrhet
  • täppt näsa
  • yrsel
  • sömnighet
  • känner sig ovanligt trött
  • snabb hjärtrytm[10][12]

I en studie kort term med vuxna användare så var de vanligaste sedda biverkningarna (dosering av fanapt: 10-16 mg per dag):

källa:[10]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]