Klozapin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Klozapin
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn8-klor-11-(4-metylpiperazin-1-yl)- 5H-dibenso[b,e][1,4]diazepin
Övriga namnClozapine
Leponex
Kemisk formelC18H19ClN4
Molmassa326,823 g/mol
CAS-nummer5786-21-0
SMILESCN1CCN(CC1)/C2=N/c4cc(Cl)ccc4Nc3ccccc23
Egenskaper
Löslighet (vatten)Olöslig
Smältpunkt183 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Klozapin (engelska Clozapine) är ett atyptiskt antipsykotiskt läkemedel.[1] Klozapin säljs även under handelsnamnet Leponex.[2] Läkemedlet är ett neuroleptikum tillhörande gruppen dibensodiazepinderivat.[3] Det används huvudsakligen för att behandla schizofreni som inte förbättras vid användning av vanliga antipsykotiska läkemedel. Bland personer med schizofreni och schizoaffektivt syndrom kan läkemedlet minska fallen av suicidalt beteende. Läkemedlet är mer effektivt än de typiska antipsykotika som finns.[4][5] Läkemedlet intas oralt. Medicinen är receptbelagd.[6]

Klozapin är associerad med en relativt hög risk att drabbas av ett lågt antal vita blodkroppar, vilket kan orsaka död. För att minska denna risk är det rekommenderat att halten vita blodkroppar kontrolleras regelbundet. Andra allvarliga risker vid användandet av klozapin är kramper, inflammation i hjärtat, högt blodsocker, och hos äldre personer med psykos som en följd av demens — ökad risk för dödsfall.[7] De vanligaste biverkningarna är sömnighet, muntorrhet, lågt blodtryck, synproblem, och yrsel. En potentiellt permanent rörelsestörning, s.k. tardiv dyskinesi, förekommer hos cirka 5 % av de som tar läkemedlet. Klozapin kan ge viktökning, risk för metabolt syndrom och typ 2-diabetes. Klozapin ger inte extrapyramidala bieffekter (EPS).[8] Verkningsmekanismen för klozapin är inte helt klarlagd.

Klozapin upptäcktes år 1958[9][10] i Bern, Schweiz,[11] och introducerades till klinisk praxis år 1972.[12] Klozapin introducerades på 1970-talet, men det drogs in över hela världen 1975 efter 8 dödsfall i agranulocytos i Finland. Med krav på noggrann monitorering av vita blodkroppar registrerades klozapin i Sverige och många andra länder i slutet av 1980-talet. Klozapin har profilerat sig som ett effektivt preparat vid så kallad terapirefraktär schizofreni, det vill säga för patienter som inte svarat adekvat på annan antipsykotisk behandling.

Det var det första atypiska antipsykotiska läkemedlet.[13] Klozapin är med på Världshälsoorganisationens lista över livsviktiga läkemedel, som innehåller de viktigaste läkemedel som behövs för ett grundläggande hälso- och sjukvårdssystem.[14] Klozapin finns idag som generika. Kostnaden för klozapin låg mellan 0,05 och 2,10 USD per dag under år 2014.[15] Klozapin registrerades i Sverige den 17 mars 1989.[16] Det sattes in ifall behandling med två kemiskt obesläktade neuroleptika ej givit klinisk respons.[17]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Klozapin har funnits lika länge som haloperidol, sedan 1958.[10] Substansen framställdes då ursprungligen av läkemedelsföretaget Wander AG[10] och var det första atypiska antipsykotikum.

År 1967 hade Sandoz (Novartis) förvärvat läkemedelsföretaget Wander AG, företaget som ursprungligen utvecklade klozapin.[10]

Klozapin introducerades till klinisk praxis vid år 1972,[12] i första länder Österrike, Schweiz och Tyskland.[9] Under 1975 upptäcktes sidoeffekten agranulocytos i Finland då 8 personer omkom[18][8] vilket resulterade att medlet togs tillbaka från många länder, nästan samtliga.[19] Det var stark infektionsbenägenhet på grund av brist på vita blodkroppar. Biverkningen var allvarlig men sällsynt, med 1% risk.[20] Klozapin kom 1980 tillbaka till vissa länder med speciell förskrivning.[21]

Klozapin blev prövad 1989 av FDA. Fick godkänt av myndigheten FDA år 1989[22] och kom till marknaden i USA och även i Sverige februari 1990.[23][24][25] Fram till februari 1990 hade 110 fall av agranulocytos rapporterats över hela världen med Klozapin.[23] Uppföljning med blodprov sker för kunna se så att man inte får den allvarliga sidoeffekten. Risken är 1% första året vid användning av medlet, men efter det 0,1%.

Ungefär 25–60 procent av patienterna som behandlas för schizofreni i Kina får Klozapin. Klozapin var 2008 Kinas mest använda schizofrenimedicin.[26]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

En förpackning Klozapin.

Klozapin används för patienter som inte svarat på minst 2 andra antipsykotiska läkemedel och kan ibland vara den sista utvägen.[27][20]

Klozapin är det atypiska neuroleptikum som har den kända bästa effekten mot psykoser av alla neuroleptika.[4][20]

Klozapins utsträckning är begränsad, jämfört med Olanzapin, dock klozapinbehandlade schizofrena patienter lever längre än patienter som har andra schizofrenibehandlingar.[28][29]

Cirka 400 milligram av Klozapin visade sig vara överlägset Zotepine och Risperdal.[30]

I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, klozapin var rankad först. Den demonstrerade väldigt hög effektivitet. 25% högre effektivitet än amisulprid (2:a), 33% högre effektivitet än olanzapin (3:e), och dubbelt så effektiv som haloperidol, quetiapin, och aripiprazol.[4]

Vid klinisk studie var responsgraden 57,9 procent för olanzapin och Klozapins 60,8 procent. Klozapin hade något högre respons grad än olanzapin.[31] Även i klinisk studie visade sig Klozapin effektivare än olanzapin för reducering av självmordsbeteende bland personer med psykossjukdomar.[32]

Andra sjukdomar[redigera | redigera wikitext]

Klozapin har i era mindre studier visat god effekt vid terapirefraktär bipolär sjukdom men det saknas kon­trollerade studier.[33] I en SBU-rapport från 2015 fann man inga randomiserade kontrollerade studier för användning av klozapin vid underhållsbe­handling av bipolär sjukdom.[33]

Det finns några mindre observationsstudier där klozapin antingen getts som monoterapi eller som tilläggsbehandling till annan stämnings­stabiliserande medicinering åt en selekterad grupp svårt sjuka patienter som inte uppnått symtomreduk­tion på sedvanlig behandling med litium, antiepileptika eller andra antipsykotiska läkemedel.[33]

Trots avsaknad av randomiserade kontrollerade studier finns visst underlag för att klozapin har en återfalls­preventiv effekt vid behandling av patienter med bipolär sjukdom som inte svarar på sedvanlig be­handling med klassiska stämningsstabiliserande­ eller antipsykotiska läkemedel.[33]

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Efter engångsdos av 75 mg, var den genomsnittliga halveringstiden 7.9 timmar; halveringstiden ökade till 14.2 timmar när steady state uppnåddes genom att administrera dagliga doser av 75 mg under åtminstone 7 dagar.[34]

Klozapin ges vanligtvis i högre doser[35] och då är även halveringstiden längre.

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Substansen kan likt olanzapin (Zyprexa) ge kraftig viktökning som biverkning. Klozapin har höga siffror vad det gäller trötthet och sömnighet bland dess biverkningar.[36]

En vanlig biverkning med Klozapin är svår förstoppning.[37]

Andra kända biverkningar är[37]:

Den kan också ge svåra biverkningarblodet.[29] Därför måste blodprov tagas regelbundet, en gång i månaden, men diskussion pågår om blodkollerna bara skall göras i ett år. Eftersom efteråt 1 år är biverkningsrisken bara 0,1%, men före det 1%.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Clozapine”. Clozapine. The American Society of Health-System Pharmacists. http://www.drugs.com/monograph/clozapine.html. Läst 1 december 2015. 
 2. ^ ”Substans - FASS Allmänhet”. Substans - FASS Allmänhet. http://www.fass.se/LIF/substance?userType=2&substanceId=IDE4POE2U9WS5VERT1. 
 3. ^ Pubchem. ”Clozapine” (på en). pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/clozapine. Läst 1 april 2018. 
 4. ^ [a b c] Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 5. ^ Essali, A; Al-Haj Haasan, N; Li, C; Rathbone, J (21 January 2009). ”Clozapine versus typical neuroleptic medication for schizophrenia.”. The Cochrane database of systematic reviews (1): sid. CD000059. PMID 19160174. 
 6. ^ 1177.se. ”Klozapin”. Klozapin. https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Mall-generisk-text51/. 
 7. ^ Hartling, L; Abou-Setta, AM; Dursun, S; Mousavi, SS; Pasichnyk, D; Newton, AS (2 October 2012). ”Antipsychotics in adults with schizophrenia: comparative effectiveness of first-generation versus second-generation medications: a systematic review and meta-analysis.”. Annals of internal medicine 157 (7): sid. 498-511. PMID 22893011. 
 8. ^ [a b] https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 9. ^ [a b] Ellenbroek, Bart A.; Cools, Alexander R. (6 december 2012). ”Atypical Antipsychotics”. Atypical Antipsychotics. Birkhäuser. https://books.google.se/books?id=08kGCAAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144#v=onepage&q&f=false. 
 10. ^ [a b c d] Akiskal, Hagop S.; Tohen, Mauricio (23 mars 2011). ”Bipolar Psychopharmacotherapy: Caring for the Patient”. Bipolar Psychopharmacotherapy: Caring for the Patient. John Wiley & Sons. https://books.google.se/books?id=OIPPiYqF9-MC&pg=PA1985&lpg=PA1985&dq#v=onepage&q&f=false. 
 11. ^ Ayano, Getinet. ”[http://austinpublishinggroup.com/schizophrenia/fulltext/schizophrenia-v3-id1027.php Second Generation Antipsychotics: Pharmacodynamics, Therapeutic Effects Indications and Associated Metabolic Side Effects: Review of Articles]”. Journal of Schizophrenia Research. http://austinpublishinggroup.com/schizophrenia/fulltext/schizophrenia-v3-id1027.php. 
 12. ^ [a b] http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/070674379804300503
 13. ^ Corey, edited by Jie Jack Li, E.J. (2013). Drug discovery practices, processes, and perspectives. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. sid. 248. ISBN 9781118354469. https://books.google.ca/books?id=mIyxO5cLEAcC&pg=PA248 
 14. ^ ”WHO Model List of EssentialMedicines”. World Health Organization. October 2013. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93142/1/EML_18_eng.pdf?ua=1. Läst 22 april 2014. 
 15. ^ ”Clozapine”. Clozapine. http://erc.msh.org/dmpguide/resultsdetail.cfm?language=english&code=CLZ100T&s_year=2014&year=2014&str=100%20mg&desc=Clozapine&pack=new&frm=TAB-CAP&rte=PO&class_code2=24%2E1%2E&supplement=&class_name=%2824%2E1%2E%29Medicines%20used%20in%20psychotic%20disorders%3Cbr%3E. Läst 2 december 2015. [död länk]
 16. ^ ”Karolinska Drug Information”. Drugline. http://www.drugline.se/questions/sv/07883/?query=neuroleptics. Läst 26 december 2016. [död länk]
 17. ^ http://www.drugline.se/questions/sv/07271/?query=mesh:%22bone%20marrow%20-%20DE%22%20AND%20language:swedish%20AND%20mesh:%22AE%22[död länk]
 18. ^ ”Mirakelmedicinen klozapins biverkningar avslöjades i Finland - Sic!”. Mirakelmedicinen klozapins biverkningar avslöjades i Finland - Sic!. http://sic.fimea.fi/web/sv/2_2015/ihmelaake_klotsapiinin_haitat_paljastuivat_suomessa. 
 19. ^ Nations, United (1 april 1997). ”[Consolidated list of products whose consumption and/or sale have been banned, withdrawn, severely restricted or not approved by governments / Pharmaceuticals  ; Consolidated list of products whose consumption and/or sale have been banned, withdrawn, severely restricted or not approved by governments. Pharmaceuticals”]. [Consolidated list of products whose consumption and/or sale have been banned, withdrawn, severely restricted or not approved by governments / Pharmaceuticals ] ; Consolidated list of products whose consumption and/or sale have been banned, withdrawn, severely restricted or not approved by governments. Pharmaceuticals. United Nations Publications. https://books.google.se/books?id=leVCukUgNlsC&pg=PA68&lpg=PA68&dq#v=onepage&q&f=false. 
 20. ^ [a b c] ”Schizofreni och risken för olika slags dödlighet”. Schizofreni och risken för olika slags dödlighet. http://ki.se/forskning/schizofreni-och-risken-for-olika-slags-dodlighet. 
 21. ^ ”Schizofreni och risken för olika slags dödlighet”. Schizofreni och risken för olika slags dödlighet. https://ki.se/forskning/schizofreni-och-risken-for-olika-slags-dodlighet. 
 22. ^ Wenthur, Cody J.; Lindsley, Craig W. (17 juli 2013). ”Classics in Chemical Neuroscience: Clozapine”. ACS Chemical Neuroscience 4 (7): sid. 1018–1025. doi:10.1021/cn400121z. PMID 24047509. PMC: PMC3715841. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3715841/. 
 23. ^ [a b] Wiener, Jonathan Baert (30 juni 2009). ”Risk vs. Risk”. Risk vs. Risk. Harvard University Press. https://books.google.se/books?id=eXnCVNzw1lEC&pg=PA62&lpg=PA62#v=onepage&q&f=false. 
 24. ^ Vimala, Samson W. (1 april 2018). ”Practical Guide to Mental Health Nursing”. Practical Guide to Mental Health Nursing. Jaypee Brothers Publishers. https://books.google.se/books?id=kgoP0MLxR1IC&pg=PA28&lpg=PA28#v=onepage&q&f=false. 
 25. ^ http://www.drugline.se/questions/sv/07883/?query=neuroleptics[död länk]
 26. ^ ”Clozapine in China.” (på engelska). januari 2008. doi:10.1055/s-2007-993224. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18203045. Läst 26 december 2016. 
 27. ^ ”Leponex® - FASS Allmänhet”. Leponex® - FASS Allmänhet. https://www.fass.se/LIF/product;jsessionid=0rv2BsovcCrcRktvA09KrlstcLqSPNcoLW2nrSsTAuZj8ijFoL7j!-647368616?userType=2&nplId=19890317000026. 
 28. ^ Radio, Sveriges. ”Schizofrenimedicin bör användas mer - Vetenskapsradion”. Schizofrenimedicin bör användas mer - Vetenskapsradion. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2961786. 
 29. ^ [a b] ”Klozapin kopplas till minskad risk att dö bland schizofrena”. Klozapin kopplas till minskad risk att dö bland schizofrena. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2009/07/13/klozapin-kopplas-till-minskad-risk-att-do-bland-schizofrena/. 
 30. ^ Farooq, Saeed; Taylor, Mark. ”Clozapine: dangerous orphan or neglected friend?”. Clozapine: dangerous orphan or neglected friend?. http://bjp.rcpsych.org/content/198/4/247. 
 31. ^ Bitter, Istvan; Dossenbach, Martin R. K.; Brook, Shlomo; Feldman, Peter D.; Metcalfe, Stephen; Gagiano, Carlo A.; Füredi, János; Bartko, György; et al. (1 januari 2004). ”Olanzapine versus clozapine in treatment-resistant or treatment-intolerant schizophrenia”. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 28 (1): sid. 173–180. doi:10.1016/j.pnpbp.2003.09.033. PMID 14687871. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14687871. 
 32. ^ http://ebmh.bmj.com/content/6/3/93.full
 33. ^ [a b c d] Services, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social. ”Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom” (på sv). www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiska-lakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/. Läst 19 juni 2017. 
 34. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 15 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160715101857/http://www.apoclozapine.com/En/AboutClozapine/HowClozapineWorks.asp. Läst 18 november 2016. 
 35. ^ ”Leponex® - FASS Allmänhet”. Leponex® - FASS Allmänhet. http://www.fass.se/LIF/product?nplId=19890317000026. 
 36. ^ ”Common Side Effects of Clozaril (Clozapine) Drug Center - RxList”. Common Side Effects of Clozaril (Clozapine) Drug Center - RxList. http://www.rxlist.com/clozaril-side-effects-drug-center.htm. 
 37. ^ [a b] ”Leponex® - FASS Allmänhet”. Leponex® - FASS Allmänhet. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19890317000026. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]