Risperidon

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel för risperidon
Risperdal

Risperidon är ett atypiskt antipsykotiskt läkemedel som främst används för att behandla psykotiska störningar som schizofreni. Risperidon har funnits på den svenska marknaden sedan 1994 då det lanserades under namnet Risperdal.

Likt andra atypiska antipsykotika kan risperidon även användas för att behandla maniska skov och blandade episoder hos patienter med bipolär sjukdom. Läkemedlet används också för att behandla beteendestörningar vid demenssjukdomar, såsom svår oro, ångest och hallucinationer. Behandling med risperidon hos dementa patienter har dock blivit ifrågasatt i riktlinjer från Socialstyrelsen. [1]

2007 godkändes risperidon i USA som enda läkemedel för behandling av schizofreni hos barn i åldern 13-18 år. Läkemedlet godkändes samtidigt för behandling av bipolär sjukdom hos ungdomar i åldern 10-18 tillsammans med litium. I risperidons molekylstruktur återfinns strukturer som t.ex. benzisoxazol och piperidin.

Patentet för Risperdal upphörde i Sverige 29 december 2008, vilket öppnat marknaden för generiska preparat. Risperidon hörde till de tio mest sålda läkemedlen i Finland 2004.[2] I Sverige var medlet inte med bland de tjugo mest sålda läkemedlen 2004.[3]

Medicinen är receptbelagd.

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Vanliga biverkningar för risperidon är akatisi, ångest, sömnsvårigheter, lågt blodtryck, muskelstelhet, muskelsmärta, trötthet, tremor och ökad salivproduktion. Risperidons biverkningsprofil har sett väldigt olika ut, men inkluderar svårigheter att somna in eller att sova utan något avbrott (drabbar fler än 1 på 10) enligt FASS[4]. Risperidon kan också orsaka lätt till måttlig viktökning. I en studie upplevde 26 till 38 procent av deltagarna viktökning.[5][6]

Den kan också ge upphov sexuella biverkningar såsom retrograd ejakulation.

Läkemedlet kan orsaka bröstömhet och laktation hos både män och kvinnor, eftersom det ökar hormonet prolaktin som påverkar bland annat mjölkproduktionen. Risperidon ökar prolaktin mer än andra antipsykotika, i jämförelse med till exempel quetiapin. Forskning visar på att risperidon genom prolaktinhöjningen kan orsaka tumörer i hypofysen. Denna risk kan föreligga även om patienten har satt ut läkemedlet och bytt till ett annat antipsykotika. [7]

Som flera andra antipsykotika kan risperidon orsaka tardiv dyskinesi (TD), extrapyramidala bieffekter (EPS) och maligna neuroleptikasyndromet (NMS), även om risken i allmänhet är lägre än för äldre typiska antipsykotika.

Liksom andra atypiska antipsykotika kan risperidon ge upphov till diabetes och mer allvarliga tillstånd i glukosmetabolismen, såsom ketoacidos och hyperosmolärt koma.[8]

Dosering[redigera | redigera wikitext]

Risperdal injektion

Risperidon godkändes ursprungligen i tablettform i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg och 4 mg[9]. Dessa har varit godkända sedan 29 december 1993 av FDA.

I januari 1999 godkändes 0,5 mg tablett och i maj 1999 0,25 mg tablett [10]. Sedan patentet gått ut finns även 6 mg tablett tillgängligt. [11]

Risperdon finns nu även i andra läkemedelsformer som munsönderfallande tabletter om 1 mg och 2 mg, som oral lösning 1 mg/ml, samt som pulver till injektionsvätska, depotsuspension som är gjort för att frisätta substansen under en längre period.

Den senare beredningsformen marknadsförs under handelsnamnet Risperdal Consta i styrkorna 25 mg, 37,5 mg och 50 mg och är viktig inom akutvården där patienter med psykossjukdomar, till exempel schizofreni, inte kan eller vägrar att ta medicinen.

Den aktiva metaboliten av risperidon, paliperidon, har vidareutvecklats och är också godkänt som ett läkemedel under handelsnamnet Invega.

Biotillgängligheten är 70 %[12].

Respons[redigera | redigera wikitext]

Jämfört med haloperidolbehandlade patienter hade patienter behandlade med [[olanzapin] eller risperidon tre till fyra gånger högre sannolikhet för respons efter 12 månaders behandling[13].

Risperdal är det neuroleptkum med lägst frekvens av att behandlingen avbryts på grund av biverkningar[14].

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Risperidon är en kraftfull dopaminantagonist och hämmar därmed postsynaptiska dopaminreceptorer.

Risperidon verkar också som en antagonist på 5-HT2A-receptorn och kan användas för att snabbt och effektivt blockera effekten av substanser som påverkar 5-HT2A , till exempel LSD. Patienter som behandlats för drogpsykoser har beskrivit effekten av Risperidon som en "kemisk tvångströja", och därför rekommenderas ofta diazepam (Stesolid) för att minska ångest hos dessa patienter.

Risperidon når maximal plasmakoncentration snabbt oavsett om det tas i form av lösning eller tablett. Den starka dopaminblockerande effekten kan ge upphov till illamående vid aktiviteter som normalt triggar utflöde av dopamin, som att äta en måltid eller att få orgasm. Risperidon metaboliseras relativt snabbt, vilket gör att illamåendet vanligen försvinner vanligen inom två till tre timmar.

En intramuskulär injektionsvätska som säljs under varunamnet Risperdal Consta kan ges till patienten en gång varannan vecka. Injektionsvätskan frisätts långsamt från injektionsstället. Denna behandlingsform kan användas för patienter som har svårt för att ta tabletter på regelbunden basis av olika orsaker. Injektionsbehandling kan även hjälpa sjukvården att bättre övervaka patientens medicinska behandling.

Risperdal blockerar serotonin egenskap 5HT2C[15] [16] [17].

Aktivitet med serotonin 5HT7.[18]

Inverkan på Dopamin. Risperdal har en ökning på noradrenalin.[19]

Off label-förskrivning[redigera | redigera wikitext]

Lägre doser av läkemedlet har också visat sig effektivt vid behandling av utagerande eller självskadande beteende hos personer med svårare former av Aspergers syndrom och autism, men bör i dessa fall endast användas av läkare med särskild kompetens beträffande barnneuropsykiatriska tillstånd.

Som andra atypiska antipsykotika har den också använts på icke godkända diagnoser för behandling av ångestsjukdomar, som tvångssyndrom, allvarlig, behandlingsresistent depression med eller utan psykotiska drag, Tourettes sjukdom och grava beteendestörningar hos barn.

I bl.a. USA använder man även läkemedlet mot ångest vid behandlingsresistent ätstörning, bl.a. anorexia nervosa[20]. Även effekt på indikationen bulimi har visats.

Evidensbaserat[redigera | redigera wikitext]

Cochrane Collaboration utvärderar medicinska behandlingar evidenbaserat det vill säga strikt vetenskapligt för att kunna vägleda vården till den bästa behandlingen. En utvärdering av risperidon vid schizofreni gav följande slutsats:

Risperidon kan vara mer acceptabel för de med schizofreni än äldre antipsykotika och ha marginella fördelar i termer av begränsad klinisk förbättring. Dess biverkningsprofil kan vara bättre än haloperidol. Med fler studier till denna översikt utgör inte publikations bias ett signifikant problem. De marginella fördelar som detta läkemedel kan ha måste balanseras mot dess högre kostnad och ökande tendens att ge viktökning.

Nyliga viktiga långtidsdata som stöder risperidons effekt på återfall behöver upprepas av forskare som är oberoende av läkemedelstillverkaren.[21]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Socialstyrelsen. 2010. ISBN 978-91-86585-18-1 
 2. ^ ”Risperidon bland 10 mest sålda läkemedlen”. http://www.nam.fi/svenska/aktuellt/nyheter/konsumtion2004.html. , pressmeddelande från finska Läkemedelsverket.
 3. ^ ”Statistik över läkemedelsförsäljningen 2004”. http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8696/2005-46-1.htm.  från Socialstyrelsen
 4. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20050111000035
 5. ^ http://www.dr-bob.org/babble/20070929/msgs/786494.html
 6. ^ Vanina et al. (1 juli 2002). ”Body Weight Changes Associated With Psychopharmacology”. Psychiatric Services (American Psychiatric Association) "53": ss. 842-847. http://psychservices.psychiatryonline.org/cgi/content/full/53/7/842#SEC2. 
 7. ^ Szarfman A, Tonning J, Levine J, Doraiswamy P (12 augusti 2006). ”Atypical antipsychotics and pituitary tumors: a pharmacovigilance study.”. Pharmacotherapy "26" (6): ss. 748-58. PMID 16716128. 
 8. ^ ”FDA Warning Letter”. FDA. April 19 2004. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/ucm055315.pdf. Läst 2 maj 2007. 
 9. ^ http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/obdetail.cfm?Appl_No=020272&TABLE1=OB_Rx
 10. ^ http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/obdetail.cfm?Appl_No=020272&TABLE1=OB_Rx
 11. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20050111000035
 12. ^ https://www.drugs.com/monograph/risperidone.html
 13. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16086618
 14. ^ https://books.google.se/books?id=rRWCCQAAQBAJ&pg=PA192&lpg=PA192&dq
 15. ^ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305701007146
 16. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11888552
 17. ^ https://books.google.se/books?id=ngjb0f45T4oC&pg=PA208&lpg=PA208&dq=clozapine+blocks+5ht2c&source=bl&ots=CgRYOFnkS3&sig=zmOkrOv9CcqIIt5Mc7P9j49m9X8&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjwtKDZlZ_OAhVmYpoKHfb1DwgQ6AEIMTAC#v=onepage&q=clozapine%20blocks%205ht2c&f=false
 18. ^ https://books.google.se/books?id=BBtMzTV8OMgC&pg=PA164&lpg=PA164&dq=Ziprasidone+5ht7&source=bl&ots=Hfuis4RmG_&sig=-Uf0JiYywndPcGywaehyN5Wfk7k&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwij-pWUkJ_OAhXpZpoKHb7dBSoQ6AEIJTAB#v=onepage&q=Ziprasidone%205ht7&f=false
 19. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12093603
 20. ^ ”A Double-blind, Placebo Controlled Trial of Risperidone for the Treatment of Anorexia Nervosa - Full Text View - ClinicalTrials.gov”. http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00140426?recr=open&cond=%22Anorexia+Nervosa%22&rank=4. 
 21. ^ Hunter RH, Joy CB, Kennedy E, Gilbody SM, Song F. Risperidone versus typical antipsychotic medication for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD000440. DOI: 10.1002/14651858.CD000440

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Paliperidon

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia