Flupentixol

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel för Flupentixol

Flupentixol (Fluanxol eller Depixol), neuroleptikum.

Flupentixol har den kemiska formeln C23H25F3N2OS.

Huvudsakligen indikerat för behandling av schizofreni och vid andra psykotiska tillstånd.

Flupentixol tillhör den så kallade första generationens antipsykotika och är den äldre varianten som aktiverande antipsykotika. Nyare antipsykotika som brukar vara aktiverande är annars Aripiprazol (Abilify) och Flupentixol är som sagt det äldre alternativet.

Preparatet patenterades 1963 och introducerades till klinisk praxis år 1965 av Lundbeck och på grund av många års tids användning så är medlet välbeprövat. Förutom effekten på psykoser har medlet viss antidepressiv effekt, trots detta är flupentixol inte klassat som ett antidepressivt läkemedel.

Flupentixol anses också aktiverande på till exempel autistiska patienter. Preparatet ger normalt inte den dåsighet och trötthet som andra neuroleptika lätt framkallar. Med Flupentixol kan man få svårt att somna in på kvällen.

Det anses också ha effekt på tvångssyndrom med psykotisk valör (vilket annars främst behandlas med serotoninhöjande läkemedel, de vanligaste är klomipramin, fluoxetin och sertralin). Preparatet kan förutom till psykoser ges till neuroser och asteniska utmattningstillstånd.

Lundbecks ansökan om ökad kostnad[redigera | redigera wikitext]

Företaget Lundbeck ansökte om högre pris för fluanxol-tabletter på grund av att lönsamheten för Fluanxol har minskat som en följd av ökade produktionskostnader och minskad försäljning. Företaget befarade att läkemedlet kan möjligen försvinna från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar ifall prishöjningen inte beviljas och skulle få allvarliga konsekvenser för de människorna som fortfarande använder Flupentixol som första hands medel. Företagets ansökan om högre pris för fluanxol-tabletter beviljades och från och med 1 februari 2019 ökade kostnaden för fluanxol-tabletterna.[1]

Utbredningsområde[redigera | redigera wikitext]

Fluanxol 5mg.

Flupentixol fick rätt stort utbredningsområde men användes dock inte i USA. Däremot kom det till användning i Storbritannien, Australien, Kanada, Ryssland, Sydafrika, Nya Zeeland och filipinerna samt flera andra länder världen över.

Flupentixol brukades användas som alternativ till tröttande neuroleptika eftersom Flupentixol inte är särskilt sederande oftast.

Depåinjektion[redigera | redigera wikitext]

Fluanxol depåinjektion.

Flupentixol ges ofta i form av depåinjektioner (långtidsverkande sprutor) vid maniska, schizofrena tillstånd och andra psykotiska tillstånd som antingen administreras varannan vecka eller 1 gång i månaden.

Flupentixol har också ansetts vara Ziprasidonliknande och personer som behandlats med Ziprasidon men ska få depåinjektioner har oftast gått över till Flupentixol-depåinjektioner då Flupentixol anses Ziprasidonliknande och då självaste Ziprasidon själv inte finns som depåinjektion.

Användning mot vilka sjukdomar[redigera | redigera wikitext]

Flupentixol ges vid akuta psykotiska tillstånd och anses snabbt kunna minska självskadebeteende hos personer med psykossjukdomar och är effektiv för det användingsområdet såsom självmordsprevention. Flupentixol används i låga doser för att behandla depressioner. Flupentixol ges inte till människor som har Feokromocytom, Långt QT-syndrom, demens eller ihop med potenta 5-HT3 antagonister.

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Flupentixol har en biverkningsprofil som påminner om den för Klozapin. Likt Klozapin kan Flupentixol orsaka hjärtklappning och ökad svettning samt ökad salivproduktion.[2]

Andra biverkningar som finns är metabolt och inkluderar ökad hunger och ökad kroppsvikt (viktökning).[3] Förekomsten av viktuppgång är ungefär lika vanlig som för Aripiprazol.

Vanliga biverkningar är även förstoppning, kräkningar, matsmältningsbesvär och agitation.[4]

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Flupentixol-tabletter har en lång halveringstid, 35 timmar.[5]

Övergripande sammanfattning angivet från Läkemedelsverket[redigera | redigera wikitext]

Flupentixol har en god antipsykotisk effekt utan att ge påtaglig sedering. Ges i doser mellan 4 och 6 mg vid underhållsbehandling.

Högre doser har inte visat sig ge någon ytterligare antipsykotisk effekt utan ökar risken för extrapyramidala bieffekter (EPS).

Viss försiktighet bör iakttas vid behandling av agitation eftersom flupentixol i stort saknar sederande effekt. Finns även i depotberedning. Risken för EPS bör alltid uppmärksammas vid längre tids behandling.[6]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/prishojning-bifall/arkiv/2019-02-01-fluanxol-tabletter-far-ett-hogre-pris.html
  2. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20100921000067
  3. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20100921000067
  4. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20100921000067
  5. ^ https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/1076/SPC/Depixol+Tablets+3mg/
  6. ^ Läkemedelsbehandling vid schizofren_bakgrund, Läkemedelsverket

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]