Quetiapin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel
Förpackning
En Seroquel 100 mg

Quetiapin (Seroquel, Seroquel Depot) är ett neuroleptikum, ett atypiskt antipsykotikum som primärt används mot:

samt

 • Underhållsbehandling av bipolär sjukdom typ 1 och typ 2.
 • Depression[1]

Substansen framställdes av läkemedelsföretaget AstraZeneca som tidigare var patentshavare. Godkändes av FDA på doserna 150-750 mg per dag år 1997. För högre startdos och slutdos dröjde det till 2007 (10 år senare)[2].

Patentet har dock gått ut så generiska kopior finns numera på marknaden.

Dosering och beredningsformer[redigera | redigera wikitext]

Quetiapin återfinns som filmdragerade tabletter om 25, 100, 200 och 400 mg samt som depottabletter om 50, 200, 300 och 400 mg. De konventionella tabletterna är märkta "SEROQUEL" samt "25", "100", "200" eller "300" beroende på mängden aktiv substans i milligram.

Depottabletterna är märkta "SR" samt "50", "100", "200", "300" resp. "400".

Medicinen skall normalt administreras 2 gånger dagligen, undantaget depottabletterna som istället skall tas 1 gång dagligen.

För behandling av schizofreni är total dygnsdos under de 4 första terapidagarna 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) och 300 mg (dag 4). Från dag 4 ska dosen titreras till den vanligen effektiva dosen om 300 till 450 mg/dag. Beroende på kliniskt svar och patientens tolerans kan dosen justeras mellan 150 och 750 mg/dag.

För behandling av maniska episoder förknippade med bipolär sjukdom, är total dygnsdos under de 4 första terapidagarna 100 mg (dag 1), 200 mg (dag 2), 300 mg (dag 3), och 400 mg (dag 4). Ytterligare dosjusteringar upp till 800 mg/dag dag 6 ska ske med dosökningar om maximalt 200 mg/dag. Dosen kan justeras beroende på kliniskt svar och tolerans hos den enskilda patienten inom intervallet 200-800 mg/dag. Effektiv dos ligger vanligen mellan 400 och 800 mg/dag.[3]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 person av 10 drabbas) är sömnighet, huvudvärk, ökad aptit.

Andra vanliga (färre än 1 person av 10 men fler än 1 person av 100 drabbas) biverkningar kan vara kraftlöshet, blodtrycksfall, svimning, snabb hjärtrytm, förstoppning, muntorrhet, matsmältningsbesvär, förändringar i blod- och levervärden, nästäppa, ökad blodsockerhalt[4], svullnad i ben och/eller armar, smärtsamma erektioner,.[3]

Den 20 juli 2016 uppdaterade FASS bipacksedlarna på Quetiapin över alla doser med att den kan innebära förhöjd självmordsrisk.[5][6] I uppdateringen framförs också att Quetiapin används för lindring av depression men att ökande självmordstankar på den ändå kan förvärra depressionen.

Har hög risk för höjda blodsockervärden.[7] [8]

Kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

De första 3 till 6 veckorna går 23 % av användarna upp i vikt (oftast de första antal veckorna är viktuppgång kraftigast om man går upp i vikt)[9]. Och under långtidsbehandling kan 37 % av användare fått viktuppgång[10][11] [12].

3 %[13] eller 5 % av användarna kan gå ner i vikt (förlora kroppsvikt) [14].

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.fass.se/LIF/product?2&nplId=20070914000063&docType=7
 2. ^ http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotics/quetiapine/quetiapine-indications/
 3. ^ [a b] http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20030207000170&DocTypeID=3#dosage
 4. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 5. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080925000044
 6. ^ http://www.fass.se/LIF/startpage
 7. ^ http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html
 8. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 9. ^ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 10. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17474816
 11. ^ http://www.drugsdb.com/rx/seroquel/seroquel-and-weight-gain/
 12. ^ http://articles.latimes.com/2009/mar/18/nation/na-drug-study18
 13. ^ https://books.google.se/books?id=c9vTKB0MUCMC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=ziprasidone+weight+loss&source=bl&ots=RT4XzUMUlk&sig=-32WvbwTZjajrl8TnHXV-dNPlPk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi25Lbh96HOAhWiK5oKHZuFDR84FBDoAQg_MAU#v=onepage&q=ziprasidone%20weight%20loss&f=false
 14. ^ http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html