Quetiapin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel
Förpackning
En Seroquel 100 mg-tablett

Quetiapin (Seroquel) är ett atypiskt antipsykotikum som används mot schizofreni och andra psykoser, akutbehandling av mani vid bipolär sjukdom samt underhållsbehandling av bipolär sjukdom och depression.[1]

Substansen framställdes av forskare från läkemedelsföretaget Astra Zeneca år 1985.[2] Seroquel har en struktur som liknar den för Klozapin.[3] Astra Zeneca var tidigare patenthavare, och Seroquel godkändes av FDA på doserna 150-750 mg per dag den 26 september 1997.[4] För högre startdos och slutdos dröjde det till 2007 (10 år senare).[5] Patentet har dock gått ut så generiska kopior finns numera på marknaden. Seroquel var den näst mest använda neuroleptikan bland personer i Sverige 2014.[6] Seroquel har en marknadsandel på 26% i USA, vilket gör den till den mest sålda i USA.[7]

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Quetiapin är ett ”bredspektrum-antipsykotikum” som binder till ett flertal receptorpopulationer.

Det har en kort halveringstid och en hög dissociation från dopamin D2-receptorerna.

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, quetiapin demonstrerade standard effektivitet. 11-14% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och aripiprazol, och 12% mindre effektiv än paliperidon.[8]

Vanliga Quetiapin-tabletter är kortverkande, för dosen 375 milligram uppmätts halveringstiden till 6.9 timmar.[9] Doseringar vid 3 tillfällen per dag kan visa sig vara nödvändigt under behandlingens gång för uppleva effektivitet.[10]

Från studie som jämförde effekten så klarade sig Seroquel sämst bland läkemedlen, i seroquel-gruppen slutade 82% av deltagarna att äta medicinen.[11]

I en annan studie som undersökte effekten av Seroquel så återinsjuknade 27% av deltagarna i psykossjukdom inom 1 år.[12]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 person av 10 drabbas) är:

 • Sömnighet
 • Huvudvärk
 • Ökad aptit.

Andra vanliga (färre än 1 person av 10 men fler än 1 person av 100 drabbas) biverkningar kan vara:

 • Kraftlöshet
 • Blodtrycksfall
 • Svimning
 • Snabb hjärtrytm
 • Förstoppning
 • Muntorrhet
 • Matsmältningsbesvär
 • Förändringar i blod- och levervärden
 • Nästäppa
 • Ökad blodsockerhalt[13]
 • Svullnad i ben och/eller armar och smärtsamma erektioner.[14]

Quetiapin saknar i stort extrapyramidala bieffekter (EPS). En nackdel är viktökning och risk för metabolt syndrom.[15]

Den 20 juli 2016 uppdaterade FASS bipacksedlarna på Quetiapin över alla doser med att den kan innebära förhöjd självmordsrisk.[16][17] I uppdateringen framförs också att Quetiapin används för lindring av depression men att ökande självmordstankar på den ändå kan förvärra depressionen.

Har hög risk för höjda blodsockervärden.[18] [19]

Kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

De första 3 till 6 veckorna går 23% av användarna upp i vikt (oftast de första antal veckorna är viktuppgång kraftigast om man går upp i vikt).[20] Och under långtidsbehandling kan 37% av användare fått en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[21][22][23]

En 3%[24] eller 5% av användarna kan gå ner i vikt (förlora kroppsvikt).[25]

Vid långtidsbehandling på 6 månader med Seroquel depot rapporterade 27.5% av deltagarna en en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[26]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

I början av 2010-talet så har Astra Zeneca gått med på att betala mångmiljonbelopp till 5 500 personer i USA som begärt skadestånd relaterade till det antipsykotiska läkemedlet Seroquel. Astra Zeneca betalade omkring 55 miljoner dollar, motsvarande 370 miljoner svenska kronor, för att slippa skadeståndskraven.[27]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.fass.se/LIF/product?2&nplId=20070914000063&docType=7
 2. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 3. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1324958/
 4. ^ https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/20639_seroquel_toc.cfm
 5. ^ http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotics/quetiapine/quetiapine-indications/
 6. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 7. ^ https://books.google.se/books?id=hBd0V7Ex8PUC&pg=PA21&lpg=PA21#v=onepage&q&f=false
 8. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 9. ^ http://www.omicsonline.org/bioequivalence-of-a-generic-quetiapine-ketipinor-in-healthy-male-volunteers-jbb.1000069.php?aid=1618
 10. ^ https://books.google.se/books?id=bKX0sTqnZp4C&pg=PA286&lpg=PA286&dq#v=onepage&q&f=false
 11. ^ http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 12. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002713/WC500164685.pdf
 13. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 14. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20030207000170&DocTypeID=3#dosage
 15. ^ https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 16. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080925000044
 17. ^ http://www.fass.se/LIF/startpage
 18. ^ http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html
 19. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 20. ^ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 21. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17474816
 22. ^ http://www.drugsdb.com/rx/seroquel/seroquel-and-weight-gain/
 23. ^ http://articles.latimes.com/2009/mar/18/nation/na-drug-study18
 24. ^ https://books.google.se/books?id=c9vTKB0MUCMC&pg=PA30&lpg=PA30&dq#v=onepage&q&f=false
 25. ^ http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html
 26. ^ https://www.researchgate.net/publication/236199349_Effectiveness_of_lurasidone_vs_quetiapine_XR_for_relapse_prevention_in_schizophrenia_A_12-month_double-blind_noninferiority_study#pf6
 27. ^ https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2010/08/05/astra-zeneca-betalar-miljoner-for-biverkningar-av-seroquel/