Quetiapin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel
Förpackning
En Seroquel 100 mg-tablett

Quetiapin (Seroquel, Seroquel Depot) är ett atypiskt antipsykotikum som primärt används mot Schizofreni och andra psykoser, akutbehandling av mani vid bipolär sjukdom samt underhållsbehandling av bipolär sjukdom och depression.[1] Seroquel brukar vara förhandsvalet för personer som har PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom). Studie vid användning av Seroquel visade att Seroquel var effektiv för behandling av PTSD.[2] [3] Militärer som fått PTSD har ofta fått Seroquel.[4]

Substansen framställdes av forskare från läkemedelsföretaget Astra Zeneca år 1985.[5] Seroquel har en struktur som liknar den för Klozapin.[6] Astra Zeneca var tidigare patentshavare, och Seroquel godkändes av FDA på doserna 150-750 mg per dag den 26 september 1997.[7] För högre startdos och slutdos dröjde det till 2007 (10 år senare).[8]

Patentet har dock gått ut så generiska kopior finns numera på marknaden. Seroquel var den näst mest använda neuroleptikan bland personer i Sverige 2014.[9] Seroquel har en marknadsandel på 26% i USA, vilket gör den till den mest sålda i USA.[10]

Övergripande sammanfattning[redigera | redigera wikitext]

Quetiapin är också ett ”bredspektrum-antipsykotikum” som binder till ett flertal receptorpopulationer och som förutom sin antipsykotiska effekt även är verksamt vid depressiv fas av bipolär sjukdom.

Det har en kort halveringstid och en hög dissociation från dopamin D2-receptorerna, men kan trots detta ges en gång per dag, företrädesvis till kvällen.

Det har effekt på såväl positiva som negativa symtom och saknar i stort EPS. En nackdel är viktökning och risk för metabolt syndrom.[11]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, quetiapin demonstrerade standard effektivitet. 11-14% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och aripiprazol, och 12% mindre effektiv än paliperidon.[12]

Vanliga Quetiapin-tabletter är kortverkande, för dosen 375 milligram uppmätts halveringstiden till 6.9 timmar.[13] Doseringar vid 3 tillfällen per dag kan visa sig vara nödvändigt under behandlingens gång för uppleva effektivitet.[14]

Från studie som jämförde effekten så klarade sig Seroquel sämst bland läkemedlen, i seroquel-gruppen slutade 82% av deltagarna att äta medicinen.[15]

I en annan studie som undersökte effekten av Seroquel så återinsjuknade 27% av deltagarna i psykossjukdom inom 1 år.[16]

Seroquel depot har en längre halveringstid på 24 timmar, och är den som mest används idag.

Dosering och tillförsel[redigera | redigera wikitext]

Quetiapin återfinns som filmdragerade tabletter om 25, 100, 200 och 400 mg samt som depottabletter om 50, 200, 300 och 400 mg. De konventionella tabletterna är märkta "SEROQUEL" samt "25", "100", "200" eller "300" beroende på mängden aktiv substans i milligram.

Depottabletterna är märkta "SR" samt "50", "100", "200", "300" resp. "400".

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 person av 10 drabbas) är:

 • Sömnighet
 • Huvudvärk
 • Ökad aptit.

Andra vanliga (färre än 1 person av 10 men fler än 1 person av 100 drabbas) biverkningar kan vara:

 • Kraftlöshet
 • Blodtrycksfall
 • Svimning
 • Snabb hjärtrytm
 • Förstoppning
 • Muntorrhet
 • Matsmältningsbesvär
 • Förändringar i blod- och levervärden
 • Nästäppa
 • Ökad blodsockerhalt[17]
 • Svullnad i ben och/eller armar och smärtsamma erektioner.[18]

Den 20 juli 2016 uppdaterade FASS bipacksedlarna på Quetiapin över alla doser med att den kan innebära förhöjd självmordsrisk.[19][20] I uppdateringen framförs också att Quetiapin används för lindring av depression men att ökande självmordstankar på den ändå kan förvärra depressionen.

Har hög risk för höjda blodsockervärden.[21] [22]

Kroppsvikt[redigera | redigera wikitext]

De första 3 till 6 veckorna går 23% av användarna upp i vikt (oftast de första antal veckorna är viktuppgång kraftigast om man går upp i vikt).[23] Och under långtidsbehandling kan 37% av användare fått en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[24][25][26]

En 3%[27] eller 5% av användarna kan gå ner i vikt (förlora kroppsvikt).[28]

Vid långtidsbehandling på 6 månader med Seroquel depot rapporterade 27.5% av deltagarna en en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[29]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

I början av 2010-talet så har Astra Zeneca gått med på att betala mångmiljonbelopp till 5 500 personer i USA som begärt skadestånd relaterade till det antipsykotiska läkemedlet Seroquel. Astra Zeneca betalade omkring 55 miljoner dollar, motsvarande 370 miljoner svenska kronor, för att slippa skadeståndskraven.[30]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.fass.se/LIF/product?2&nplId=20070914000063&docType=7
 2. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27418378
 3. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16317314
 4. ^ http://www.medscape.com/viewarticle/866461
 5. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 6. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1324958/
 7. ^ https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/20639_seroquel_toc.cfm
 8. ^ http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotics/quetiapine/quetiapine-indications/
 9. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 10. ^ https://books.google.se/books?id=hBd0V7Ex8PUC&pg=PA21&lpg=PA21#v=onepage&q&f=false
 11. ^ https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 12. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 13. ^ http://www.omicsonline.org/bioequivalence-of-a-generic-quetiapine-ketipinor-in-healthy-male-volunteers-jbb.1000069.php?aid=1618
 14. ^ https://books.google.se/books?id=bKX0sTqnZp4C&pg=PA286&lpg=PA286&dq#v=onepage&q&f=false
 15. ^ http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 16. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002713/WC500164685.pdf
 17. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 18. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20030207000170&DocTypeID=3#dosage
 19. ^ http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080925000044
 20. ^ http://www.fass.se/LIF/startpage
 21. ^ http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html
 22. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 23. ^ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 24. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17474816
 25. ^ http://www.drugsdb.com/rx/seroquel/seroquel-and-weight-gain/
 26. ^ http://articles.latimes.com/2009/mar/18/nation/na-drug-study18
 27. ^ https://books.google.se/books?id=c9vTKB0MUCMC&pg=PA30&lpg=PA30&dq#v=onepage&q&f=false
 28. ^ http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html
 29. ^ https://www.researchgate.net/publication/236199349_Effectiveness_of_lurasidone_vs_quetiapine_XR_for_relapse_prevention_in_schizophrenia_A_12-month_double-blind_noninferiority_study#pf6
 30. ^ https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2010/08/05/astra-zeneca-betalar-miljoner-for-biverkningar-av-seroquel/