Paliperidon

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel
Invega förpackning 9 mg

Paliperidon (såld under varunamnet Invega) är ett atypiskt antipsykotikum.

Paliperidon marknadsförs som behandling av schizofreni och bipolär mani. Om Invega tas ihop med mat ökar upptaget av medicinen.[1]

Paliperidon utvecklades av läkemedelsföretaget Janssen-Cilag. Invega är en depottablett, som använder OROS-systemet för att tillåta dosering en gång dagligen. Xeplion (paliperidonpalmitat) är en långverkande depåinjektion av paliperidon som verkar i en månad och som är godkänd för användning i EU.

Medicinen är receptbelagd. Paliperidon är den aktiva 9-hydroxymetaboliten av risperidon och ges i något högre dos än modersubstansen. Det är tveksamt om paliperidon har några fördelar jämfört med risperidon ur effekt- eller biverkningssynpunkt. Patentet har gått ut, och generika börjar komma med substansen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Paliperidon (Invega) uvecklades första gången i delstaten Telangana i Indien vid ett Mylan laboratorium.[2]

Paliperidon blev godkänd av FDA den 19 december 2006.[3] [4] Men sedan 27 april 2007 fick den användas under längre stunder.[3] Sedan den 11 april 2011 fick den behandla tonåringar.

Kemiskt sett är paliperidon den primära aktiva metaboliten av det äldre antipsykotiska medlet risperidon (paliperidon är 9-hydroxirisperidon det vill säga risperidon med en extra hydroxylgrupp). Även om dess specifika verkningsmekanism är okänd, antas det att paliperidon och risperidon verkar via liknande, om inte samma vägar.

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, paliperidon var rankad femte. Den demonstrerade standard-hög effektivitet. 10-14% mer effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol, 11% mindre effektiv än risperidon (4:e), och 43% mindre effektiv än klozapin (1:a).[5]

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Utefter sedd receptorprofil har Paliperidon nedsatt affinitet till 5-HT2A-receptorn, med låg affinitet. Och det ägnats högre affinitet till serotoninreceptorn 5-HT2C, vilket dess affinitet till 5-HT2C är flera gånger högre än hos 5-HT2A-receptorn. Paliperidon har hög affinitet för den adrenerga receptorn - Alfa1A. Och är betydelsefull för alfa2 “site”.[6]

Bland dopaminreceptorerna blockerar det mest dopamin D4-receptorn.

Men något som uttrycker Paliperidon också är att den binder ovanligt högt till dopamin D5-receptorn än vad som setts med all annan antipsykotika (D5 är en dopamin D1-liknande receptorsubtyp.[7] Dopamin D5-receptorn tillhör D1-receptorfamiljen).[8]

Till muskarina kolinerga receptorer har Paliperidon nedsatt affinitet liksom nedsatt affinitet till histaminreceptorerna.[9][10]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Skiljer sig dock i biverkningsprofil. Skillnaden är att Invega inte ger risk för bröstömhet på grund av hormoninverkan som på Risperdal och tycks ha lägre diabetesrisk.

Enligt FASS är de vanligaste biverkningarna:[11]

 • svårigheter att somna eller sova utan avbrott
 • parkinsonism
 • rastlöshet
 • känsla av trötthet eller mindre alert
 • huvudvärk
 • hyperprolaktinemi

Till vanliga biverkningar hör:

 • viktökning, ökad aptit
 • viktnedgång, minskad aptit
 • yrsel
 • dyskinesi
 • skakningar
 • dimsyn
 • förlängt QT-intervall
 • förändrat blodtryck
 • halsont
 • hosta
 • täppt i näsan
 • smärta i övre delen av buken
 • kräkningar, illamående
 • förstoppning
 • diarré
 • magbesvär
 • torr mun
 • tandvärk
 • ökade nivåer av levertransaminaser i blodet
 • klåda, utslag
 • ben- eller muskelvärk, ryggsmärta, ledsmärta
 • uteblivna menstruationsperioder
 • förkylningssymtom, bihåleinflammation
 • feber, svaghet, trötthet
 • sexuella biverkningar, såsom erektil dysfunktion.

Viktökningsuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Ungdomar kan gå upp i vikt under behandling med Invega.[12]

I en 6 veckors studie för schizofreni rapporterade 9% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer (dosering av invega: 9-12 mg per dag). För deltagare som fick placebo rapporterade 5% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%.[13] Vid långstidsbehandling på 6 månader för schizofreni rapporterade 20% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer (genomsnittlig dosering av invega: 10.8 mg per dag). För deltagare som fick placebo rapporterade 12% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%.[13]

Förlängt QT-intervall[redigera | redigera wikitext]

Paliperidon hör till de läkemedel som kan leda till förlängt QT-intervall.[14]

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Mat ökar upptaget av Invega av typen ER OROS depottablett. Mat som till exempel en vanlig frukost ökade exponeringen för Paliperidon upp till 50-60%, dock så påverkades inte halveringstiden signifikant. Effekten berodde troligen på en försening i transiteringen av ER OROS-formuleringen i den övre delen av GI-kanalen, vilket resulterar i ökad absorption (upptag).[1]

Halveringstiden av paliperidon är 24 timmar.[1]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Tidigare beslutade Läkemedelsförmånsnämnden att paliperidon inte får ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel på grund av "dess höga kostnad och det inte har bättre effekt än billigare konkurrentpreparat", men 2009 beviljades tillståndet till högkostnadsskydd.[15]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Scientific_Discussion/human/000746/WC500034928.pdf
 2. ^ http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/263/2/022020/pdf
 3. ^ [a b] https://www.drugs.com/history/invega.html
 4. ^ http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2006/021999s000_TOC.cfm
 5. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 6. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4488186/
 7. ^ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.01003/full
 8. ^ https://www.nature.com/articles/s41598-020-59011-5
 9. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4488186/
 10. ^ https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40268-015-0092-x
 11. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20060513000038
 12. ^ http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/PediatricAdvisoryCommittee/UCM343580.pdf
 13. ^ [a b] http://www.janssencns.com/invega/schizophrenia/safety-and-tolerability/weight-change
 14. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160817063943/http://www.invega.com/side-effects-schizophrenia-treatment. Läst 9 maj 2017. 
 15. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20060513000021&DocTypeID=7&UserTypeID=2