Aripiprazol

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel för Aripiprazol
Förpackning som innehåller generiskt Aripiprazol, 15 mg.

Aripiprazol (Abilify) är ett neuroleptikum. Det är ett atypiskt antipsykotikum som kallats för dopaminstabiliserare[1] eller "tredje generationens neuroleptika".

Den används huvudsakligen vid schizofreni och andra psykoser samt vid svår bipolär sjukdom.

Medicinen blev godkänd av amerikanska myndigheten FDA för behandling av akut mani, blandade episoder av bipolär sjukdom samt vid schizofreni hos ungdomar 13-17 år gamla.

Aripiprazol godkändes först i USA av FDA i slutet på 2002.[2]

Medlet utvecklades av läkemedelsföretaget Otsuka 1988[3] i Japan och marknadsförs i Sverige av Bristol-Myers Squibb. Abilify kom till Sverige 2004.[4] Det blev godkänt i Sverige den 8 juni 2004 och 2 dagar senare ingick det i läkemedelsförmånerna.[5]

Aripiprazol är efter Risperdal den vanligaste neuroleptika bland personer i Sverige.[6]

Accepterande och godkännande[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol utvecklades på eget initiativ av Otsuka år 1988 enligt Yukio Kobayashi (chef för Otsuka).[7]

Under 1999 var aripiprazol inne på klinisk prövning fas III.[8] Vid Fas II och Fas III fanns ungefär 5000 deltagare.[9]

Otsuka hade rapporterat Abilify på en kongress om neuro farmakoterapi den 3 september 2000.[10] Den 15 november 2002, godkände FDA (USA) abilify först och på tablettstyrkorna: 2mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg och 30 mg.[11] Abilify kom sedan till Australien och ingick sedan 21 maj 2003.[12]

Abilify kom till Sverige under 2004[13], nationellt godkänd 8 juni 2004 och 2 dagar senare ingick Abilify i läkemedelsförmånerna.[14] Oralt sönderfallande tablett är godkänd sedan 7 juni 2006.[15] Den intramuskulära injektionsformen av Abilify är godkänd sedan 20 september 2006.[16]

Farmakologisk verkan[redigera | redigera wikitext]

Verkningsmekanism för Abilify fungerar så att den binder till flera olika receptorer på ytan av nervcellerna i hjärnan. Detta påverkar de signaler som överförs mellan hjärncellernas så kallade signalsubstanser; kemiska ämnen som gör det möjligt för nervcellerna att kommunicera med varandra men som främst stimulerar aktivitet och normaliserar all dopaminaktivitet. [17]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol har 75 timmar som halveringstid[18], vilket är betydligt längre än de flesta andra atypiska neuroleptika. Dosering 1 gång per dag räcker.[19]

För personer med schizofreni var Aripiprazol inte riktigt lika bra eller effektiv som på en nivå för Olanzapin. Aripiprazol hade likvärdig effektivitet som med Risperdal. Aripiprazol var något bättre än Ziprasidon, dock förekom mer viktökning bland aripiprazolbehandlade.[20]

Doser som överskrider 10 milligram visade ingen signifikant förbättring hos flesta ungdomar som använde medlet.[21]

Biverkningar och terapeutisk profil[redigera | redigera wikitext]

Biverkningar för aripiprazol inkluderar akatisi (hälften så vanligt som vid medicinering med Haldol, men dubbelt så vanligt som utan medicinering), andra extrapyramidala symptom (hälften så vanligt jämfört med Haldol). Aripiprazol saknar Haldols förebyggande effekt mot utbrott av mani.

Ett antal av användarna får svårare att tänka klart, klartänkande påverkas.[22] [23]

Huvudvärk, insomnia och mani rapporteras i samma utsträckning som för patienter som inte behandlas med något antipsykotikum. Jämfört med Haldol-behandling ger aripiprazol mindre risk för problem med muskelstelhet.[24]

Med Abilify var dyspepsi och illamående vanligare än bland användare med Ziprasidon.[25]

Vanliga biverkningar är:

 • Akatisi
 • huvudvärk
 • ovanlig trötthet eller svaghet
 • illamående
 • kräkningar
 • en obekväm känsla i magen
 • förstoppning
 • sömnsvårigheter
 • rastlöshet
 • täppt i näsan
 • sömnighet
 • skakningar
 • dimsyn.

Ovanliga biverkningar är:

 • Okontrollerbara ryckningar eller hoppande rörelser
 • darrningar och kramper.

Några kan känna yrsel, särskilt när de stiger upp från liggande eller sittande position eller kan uppleva hjärtklappning.

Enligt FASS (svenska läkemedelsuppslagsverket) är diabetes en vanlig biverkning (det kan drabba 1 av 10).[26] Man kan drabbas av för högt blodsocker.

Bristol-Myers Squibb skulle kolla upp diabetes-risk angående Abilify i samband med att den kom till Sverige juni 2004.[27]

Ökningar av blodsockervärden kan inträffa med Abilify. [28] [29] [30]

Viktuppgång[redigera | redigera wikitext]

Viktuppgång märks bland atypiska neuroleptika. Vid jämförelse med Seroquel och Ziprasidon bland nyinsjuknade personer var det 45 % av aripiprazol behandlade som hade 7 % ökning av vikten.[31][32]

För behandling av unga personer med schizofreni , drygt 6 månader, en 32.8 % av dessa användare fick 7 % ökning i vikten. [33] Viktuppgång är vanligare bland ungdomar (unga personer) än något äldre personer. Enligt uppgifter som bland annat mottogs av FDA, fick bland vuxna användare med Abilify, 69 av 852 personer (8.1 %) signifikant viktökning.[34]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2004/06/08/lakemedel-som-stabiliserar-dopamin-godkant-mot-schizofreni/
 2. ^ http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/obdetail.cfm?Appl_No=021436&TABLE1=OB_Rx
 3. ^ http://www.prnewswire.com/news-releases/bristol-myers-squibb-and-otsuka-announce-commercialization-agreement-for-aripiprazole-74479187.html
 4. ^ http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2004/06/08/lakemedel-som-stabiliserar-dopamin-godkant-mot-schizofreni/
 5. ^ http://www.tlv.se/upload/beslut/bes_040609_abilify.pdf
 6. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 7. ^ http://www.prnewswire.com/news-releases/bristol-myers-squibb-and-otsuka-announce-commercialization-agreement-for-aripiprazole-74479187.html
 8. ^ http://www.prnewswire.com/news-releases/bristol-myers-squibb-and-otsuka-announce-commercialization-agreement-for-aripiprazole-74479187.html
 9. ^ http://www.prnewswire.com/news-releases/bristol-myers-squibb-and-otsuka-announce-commercialization-agreement-for-aripiprazole-74479187.html
 10. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16049859
 11. ^ https://www.drugs.com/availability/generic-abilify.html
 12. ^ http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/foi-disc-log-2012-13/$File/FOI%2030-1213%20Document%202%20-%20As%20released.pdf
 13. ^ http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2004/06/08/lakemedel-som-stabiliserar-dopamin-godkant-mot-schizofreni/
 14. ^ http://www.tlv.se/upload/beslut/bes_040609_abilify.pdf
 15. ^ https://www.drugs.com/availability/generic-abilify.html
 16. ^ https://www.drugs.com/availability/generic-abilify.html
 17. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002755/WC500156106.pdf
 18. ^ http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf
 19. ^ http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf
 20. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 21. ^ http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf
 22. ^ http://www.mvbcn.org/shop/images/Abilify.pdf
 23. ^ http://www.everydayhealth.com/drugs/abilify
 24. ^ http://www.abilify.se/se/vardpersonal/tolerabilitet-/-sakerhet/tolerabilitet--sakerhet---ny/
 25. ^ http://www.la-press.com/redirect_file.php?fileId=3361&filename=2474-JCNSD-Ziprasidone-Hydrocloride:-What-Role-in-the-Management-of-Schizophrenia.pdf&fileType=pdf
 26. ^ http://www.fass.se/LIF/product?nplId=20040607006245
 27. ^ http://www.tlv.se/upload/beslut/bes_040609_abilify.pdf
 28. ^ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603012.html
 29. ^ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603012.html
 30. ^ http://drug-data.com/drugs/A/abilify.html
 31. ^ https://www.researchgate.net/publication/264986041_Comparison_of_metabolic_effects_of_aripiprazole_quetiapine_and_ziprasidone_after_12_weeks_of_treatment_in_first_treated_episode_of_psychosis
 32. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25151200
 33. ^ https://www.abilifyhcp.com/schizophrenia/adolescent/safety.aspx
 34. ^ http://medlibrary.org/lib/rx/meds/aripiprazole-5/page/4/

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia