Könsdifferentiering

Från Wikipedia

Könsdifferentiering är en process hos tvåkönade arter när ett embryo antingen utvecklas till hane/man eller hona/kvinna. Könsdifferentieringen konstituerar det genetiska könet, differentieringen av könskörtlarna, utvecklingen av yttre och inre könsorgan, samt differentieringen av hjärnan och hypotalamus.[1]

Hos människan inleds könsdifferentieringen med den könsbestämning som könskromosomerna avgör, en könsbestämning som leder till att embryot antingen bildar testiklar eller äggstockar som könskörtlar. Innan dess är embryot och dess utveckling könsoberoende, och alla embryon har müllerska gångar, wolffska gångar och förstadium till könskörtlar (urgonader). Urgonaden bildas i femte veckan.

Könsdifferentieringen hos embryot beror i synnerhet på könskromosomerna, men också på andra hormonella och genetiska faktorer.[2]

I och med könsbestämningen bildar pojkfoster leydigceller och sertoliceller i testiklarna, vilka producerar testosteron och anti-müllerskt hormon (AMH). AMH tillbakabildar de müllerska gångarna, och testosteron vidareutvecklar de wolffska gångarna till de inre könsorganen.

Flickfoster kommer å andra sidan att i avsaknad av testosteron tillbakabilda de wolffska gångarna, och i avsaknad av AMH utveckla de müllerska gångarna till inre könsorgan.

Det finns flera medfödda sjukdomar som kan rubba denna utveckling, däribland androgenokänslighet och andra intersexuella tillstånd. Könsdifferentieringen under fostertiden påverkas också av moderns endokrina status, samt av eventuella läkemedel hon tar.[3]

Den primära könsdifferentieringen slutförs under fostertiden, då de primära könskarakteristika är färdigutvecklade. I och med puberteten utvecklas de sekundära könskarakteristika.[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.gfmer.ch/Books/Reproductive_health/Human_sexual_differentiation.html
  2. ^ Sobel, Vivian, Yuan-Shan Zhu, and Julianne Imperato-McGinley. "Fetal hormones and sexual differentiation." Obstetrics and gynecology clinics of North America 31.4 (2004): 837-856.
  3. ^ [a b] http://www.nap.edu/html/biological_contributions/ch3.pdf