Fosterdöd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Fosterdöd
latin: fetus mortus, mors fetalis,[1] partus immaturus
Klassifikation och externa resurser
ICD-10 P95
MedlinePlus 002304
eMedicine topic list
MeSH engelsk

Fosterdöd eller perinatal död innebär att ett foster dör i livmodern efter graviditetsveckan 22 eller föds så tidigt att den inte kan överleva. Neonatal fosterdöd innebär att barnet dör inom 28 dager efter födseln.[2] Fosterdöd ska skiljas från missfall som innebär att embryot dör innan graviditetsvecka 22, för tidig födsel då fostret överlever, och plötslig spädbarnsdöd.

Fosterdöd innebär intrauterin fosterdöd, när fostret dör i livmodern, eller att fostret dör strax efter förlossning.[3] Fosterdöd kan också ske intrapartalt, det vill säga under själva förlossningen.[4]

Fosterdöd kan bero på att modern insjuknar i en infektion, problem med moderkakan och navelsträngen, och missbildningar.[2] Risken för fosterdöd ökar om modern är över 35 år gammal, om hon är överviktig, om hon röker,[2] får graviditetsdiabetes, preeklampsi eller hypertoni.[4]

Fosterdöd kan märkas genom att fostret slutar röra sig och sparkas. Fosterdöden fastställs genom att man inte kan märka hjärtljud hos fostret, med ultraljud.[4]

Orsaker[redigera | redigera wikitext]

Fosterdöd kan orsakas av rhesus-inkompatibilitet, en orsak som nästintill försvunnit i västvärlden sedan vaccin tagits fram mot detta. Kunskaper om kvävning under förlossning har lett till att denna orsak till fosterdöd, som tidigare var vanlig, också minskat avsevärt och numera inte är någon vanlig orsak till intrapartal fosterdöd. Tidig fosterdöd, fosterdöd innan vecka 28, beror i ungefär 20% av fallen på att modern får en infektion. Förtidig avlossning av moderkakan och missbildningar står för vardera 15%. Återstoden är idiopatiska, det vill säga att man inte kunnat fastställa en orsak till fosterdöden.[5]

Ju längre framskriden graviditet innan fosterdöden, desto oftare hittas ingen orsak.[5]

Fosterdöd sker ofta när fostret är mycket litet för sin ålder. Fosterdöd är vanligare vid tvilling- och trillingfödsel. Förutom fetma, rökning och hög ålder, är det vanligare om modern har låg inkomst, att hon har sköldkörtelsjukdom, njursjukdom, diabetes innan graviditeten eller SLE. Kvinnor som lidit av infertilitet och därför befruktats genom reproduktiv teknologi har en ökad förekomst av fosterdöd.[5]

Psykiska konsekvenser[redigera | redigera wikitext]

Att vara med om fosterdöd betraktas numera som en psykisk kris, och det uppskattas att omkring 20-30% av mödrarna upplever något slag av allvarlig psykisk påverkan efter en sådan händelse.[6] Fosterdöd kan leda till att modern drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), i synnerhet om det psykiska stödet efter händelsen varit dåligt och troligen om kvinnan övertalas till att se på och röra vid det döda fostret. Risken för PTSD ökar om hon blir gravid snabbt efter fosterdöden.[7] Det finns också en risk för depression och ångeststörningar.[8]

Studier tyder på att fäder och mödrar sörjer på olika sätt, och att de fäder som sörjer är mer benägna att känna skamkänslor och skuldkänslor än mödrarna.[9]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://finto.fi/mesh/sv/page/D005313
  2. ^ [a b c] http://www.spadbarnsfonden.se/Page.asp?PageId=447
  3. ^ http://www.fosterdod.fi/svenska/svenska/information/definition/
  4. ^ [a b c] http://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course06235/published/1326903328208/resourceId/6018140/content/infoweb/node-3136834/Temadagen-studentarbete.pdf
  5. ^ [a b c] Fretts, Ruth C. "Etiology and prevention of stillbirth." American journal of obstetrics and gynecology 193.6 (2005): 1923-1935.
  6. ^ Radestad, Ingela, et al. "Psychological complications after stillbirth—influence of memories and immediate management: population based study." BMJ 312.7045 (1996): 1505-1508.
  7. ^ Turton, P., et al. "Incidence, correlates and predictors of post-traumatic stress disorder in the pregnancy after stillbirth." The British Journal of Psychiatry 178.6 (2001): 556-560.
  8. ^ Hughes, Patricia M., Penelope Turton, and Chris DH Evans. "Stillbirth as risk factor for depression and anxiety in the subsequent pregnancy: cohort study." BMJ: British Medical Journal 318.7200 (1999): 1721.
  9. ^ Barr, Peter. "Negative self‐conscious emotion and grief: An actor–partner analysis in couples bereaved by stillbirth or neonatal death." Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice 85.3 (2012): 310-326.