Karin Karlsbro

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Karin Karlsbro


Mandatperiod
2019–2024
Innehar befattningen
Tillträdde befattningen 
2 juli 2019
Valkrets Sverige

Mandatperiod
2014 (ersättare)
Valkrets Stockholms län
Ordförande i
Ej ordförande i något utskott

Född 23 september 1970 (51 år)
Roslags-Bro, Stockholms län
Politiskt parti Liberalerna
Alma mater Stockholms universitet
Webbplats karinkarlsbro.eu

Karin Sonja Charlotta Karlsbro, född 23 september 1970 i Roslags-Bro i Stockholms län,[1] är en svensk politiker (liberal). Sedan 2019 är hon Europaparlamentariker för Liberalerna.[2]

I Europaparlamentet tillhör Karlsbro den liberala partigruppen Renew Europe, som är parlamentets tredje största.[3] Hon är gruppledare för Renew Europe i Internationella handelsutskottet (INTA), ledamot av utskottet för mänskliga rättigheter (DROI) och ersättare i miljöutskottet (ENVI). Hon är också vice ordförande i delegationen till Belarus.[4]

Karlsbro har tidigare haft flertalet förtroendeposter för Liberalerna i Stockholm och Norrtälje samt i Liberalernas nätverksorganisationer. Hon är adjungerad i Liberalernas partistyrelse och ordförande för det rikstäckande nätverket Gröna Liberaler. Åren 1995–1997 var hon ordförande i Liberala ungdomsförbundet.[5]

Mellan åren 2000–2006 var hon kanslichef för Liberalernas riksdagskansli. Under Alliansregeringen 2006–2010 var hon stabschef hos dåvarande integrationsminister Nyamko Sabuni.[5]

Karlsbro har tidigare varit verksam som hållbarhetschef inom fastighetsbranschen, och har drivit eget företag.[6]

Karlsbro har tre barn.[5]

Tidiga år[redigera | redigera wikitext]

Karin Karlsbro är uppvuxen i Drottningdal, en by i Norrtälje kommun.[7] Hon innehar en juridisk examen från Stockholms universitet. 2015 studerade hon internationella relationer vid London School of Economics.[6]

Karlsbro har uttryckt att hon har haft med sig det politiska engagemanget hemifrån, där hennes föräldrar ofta var aktiva i samhällsfrågor.[7] Karlsbro var även tidigt engagerad i föreningslivet. Som barn var hon aktiv i SMU, Svenska Missionsförbundets Ungdom, och har kommenterat att det tidigt gav henne ett internationellt perspektiv på aktuella händelser.[8]

När hon i tonåren engagerade sig politiskt i Liberalernas ungdomsförbund var det enligt egen utsago mycket tack vare hennes erfarenheter från aktivism i föreningslivet.[8]

Ordförande i Liberala Ungdomsförbundet[redigera | redigera wikitext]

Åren 1995 -1997 var Karlsbro förbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet. Hon blev enhälligt nominerad till posten av förbundets valberedning i maj 1995, och under förbundskongressen i juni samma år valdes hon officiellt till ordförande.[9] Inför sitt tillträde hade Karlsbro bland annat profilerat sig med en vilja att öka det politiska deltagandet och engagemanget hos ungdomar.[10] Karlsbro var även tidigt engagerad i att förnya det dåvarande Folkpartiet, och uppmuntrade bland annat partiet att ta fler politiska initiativ och stärka liberalismen.[11] Karlsbro arbetade även redan innan sitt tillträde som ordförande i LUF -  i rollen som vice ordförande-  med att Folkpartiet skulle profilera sig tydligare i EU- och internationella frågor.[12]

Karlsbro drev fortsatt som ungdomsförbundets ordförande frågan om att fördjupa EU-samarbetet och inflytandet i Sverige. Hon var också aktiv i att förespråka ett svenskt medlemskap i NATO. Under Karlsbros ordförandetid blev det även LUF:s officiella ståndpunkt i NATO-frågan.[13]

Under ordförandeskapstiden låg mycket politiskt fokus i frågor rörande det forna Jugoslavien. Karlsbro och LUF markerade ofta missnöje med svensk hantering av Balkan-frågan. Karlsbro kallade det “regeringens osynliga Bosnien-politik”, och ansåg att svensk hantering visade initiativlöshet och otydlighet.[14] Karlsbro menade att bristen på internationell uppbackning och samverkan var ett misslyckande även andra aktörers sida, som bland annat FN.[15]

Under ett besök i Bosnien 1996 stoppades Karlsbro, tillsammans med andra liberala representanter, av nationell polis. Gruppen kvarhölls och polisen krävde att söka igenom väskor och att beslagta filmer som gruppen hade tagit bland annat när de träffat aktivister i landet. Karlsbro uttryckte efter resan stark oro att det var uppenbart dåligt ställt med mänskliga fri- och rättigheter i landet.[16]

Yrkesliv[redigera | redigera wikitext]

Kanslichef Folkpartiets riksdagskansli[redigera | redigera wikitext]

Karin Karlsbro var kanslichef på Folkpartiets riksdagskansli från år 2000. Vid valet 2002 fick Folkpartiet 13,3 % av rösterna, vilket innebar att partiets riksdagsmandat ökade från 17 till 48 stycken. Karlsbro fick i rollen som kanslichef ansvar för den stora omorganiseringen som krävdes i och med ökningen i kansligruppens storlek.[17]

Hon innehade tjänsten till år 2006, då Folkpartiet vid riksdagsvalet blev en del av alliansregeringen.[18]

Stabschef på regeringskansliet[redigera | redigera wikitext]

Mellan 2006–2010 arbetade Karlsbro som politiskt sakkunnig och stabschef för statsrådet Nyamko Sabuni, dåvarande integrationsminister för Folkpartiet.[5] Från och med i januari 2007 hörde Karlsbro till de första anställda på det nylanserade integrations- och jämställdhetsdepartementet, under Sabunis ledning.

Under tiden i regeringskansliet arbetade Karlsbro främst med jämställdhetsfrågor. Till dessa hörde alliansens satsningar mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och hedersförtryck. Flertalet satsningar gjordes även mot barnäktenskap och arrangerade äktenskap.

Karlsbro deltog i att ta fram en handlingsplan för att bekämpa våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, vilken lanserades i november 2007.[19]

Gruppledare, kommunfullmäktige Norrtälje 2014–2018[redigera | redigera wikitext]

Under mandatperioden 2014–2018 var Karlsbro gruppledare för Liberalerna i Norrtälje kommun. Profilerade frågor som hon arbetade med för kommunens räkning var bland annat skolan, jämställdhet, integration och miljö. Hon valde vid mandatperiodens slut att inte kandidera igen till nästföljande period.[20]

Övriga uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Inför riksdagsvalet 2014 innehade Karlsbro uppdraget som miljöpolitisk talesperson för Liberalerna. Hon var aktiv i valkampanjen och deltagande i flera delar av Liberalernas valarbete. I riksdagsvalet blev hon ersättare och tjänstgjorde som statsrådsersättare för integrationsminister Erik Ullenhag under perioden 9 september–3 oktober 2014, ett uppdrag som avslutades i samband med att regeringen Löfven tillträdde.[21][22] Efter valet tillträdde Karlsbro som ordförande för Gröna Liberaler, ett rikstäckande nätverk inom Liberalerna med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor.[6]

Karlsbro var även egenföretagare mellan 2010 och 2015. På det egna konsultföretaget arbetade hon med rättsliga frågor och kommunikation. I september 2015 tillträdde hon som hållbarhetschef hos branschorganisationen Fastighetsägarna, där hon arbetade till 2019.[6]

Karlsbro innehade även posten som första vice ordförande för Liberalerna i Stockholms län, vilken avslutades 2019 i samband med hennes tillträde till Europaparlamentet.[23]

Europaparlamentariker[redigera | redigera wikitext]

Valkampanjen 2019 Europaparlamentet[redigera | redigera wikitext]

Karlsbro blev i 29 mars 2019 i ett sent skede utsedd till Liberalernas förstanamn till Europaparlamentsvalet.[24] Liberalernas kampanj skedde under sloganen “Ja till Europa”. Bland de prioriterade frågorna fanns bland annat ett stärkt Europasamarbete i frågor som migration, klimat, säkerhet och arbetsmarknad.[25]

På valdagen i maj 2019 fick Karlsbro sammanlagt 15826 personkryss, motsvarande 9,2% av Liberalernas totala röster. Procentuellt var Karlsbro därmed den sjunde mest kryssade svenska parlamentarikern.[26]

Europaparlamentariker[redigera | redigera wikitext]

Karlsbro innehar under mandatperioden 2019-2024 Liberalernas enda mandat i Europaparlamentet. Hon tillhör den liberala partigruppen Renew Europe, som är parlamentets tredje största. I gruppen sitter även Centerpartiets ledamöter, tillsammans med bland andra Svenska folkpartiet, Danska Venstre och franska Renaissance (fd En marche).

Karlsbro var redan innan sitt tillträde i Europaparlamentet en stor förespråkare för att EU skulle ställa högre krav på medlemsstaterna i frågor om rättigheter för medborgare och rättsstatens principer.[27] Hon har fortsatt i parlamentet varit aktiv i arbetet för kravet på att rättsstatens principer ska efterlevas i samtliga EU:s medlemsstater.[28] Bland annat har hon varit en stark kritiker av Viktor Orbán och utvecklingen i Ungern, och förespråkat möjligheten att dra in finansiellt EU-stöd som sanktion.[29]

Karlsbro är även en aktiv förespråkare för sexuell och reproduktiv hälsa, och har vid flertalet tillfällen kritiserat bland annat det polska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) för inskränkningar i aborträtten.[30] Under Europadagen i maj 2020 startade Karlsbro kampanjen #VärderingarnasEuropa till förmån för den polska kvinnorättsorganisationen Federa, som arbetar för sexuella och reproduktiva rättigheter i Polen.[31]

De stora protesterna i Belarus i samband med landets regeringsval 2020 har också blivit en prioriterad fråga för Karlsbro. I rollen som vice ordförande för Delegationen med EU:s kontakter med Belarus har hon vid flertalet tillfällen markerat mot den Belarusiska regimen, och uppmuntrat EU och dess medlemsländer att ta till åtgärder.[32]

En annan prioriterad fråga för Karlsbro i Europaparlamentet är ineffektivitet i EU-förvaltningen. Hon har bland annat varit aktiv med att ifrågasätta parlamentets sessioner som sker i Strasbourg. Karlsbro har kommenterat att de “[...] slösar på EU-medborgarnas skattemedel, [...] tar onödig tid från politiker och tjänstemän och [...] skapar klimatutsläpp från totalt onödiga resor”.[33]

I oktober 2020 blev Karin Karlsbro utsedd till den svenska MEP:en med näst störst inflytande i Europaparlamentet av ett oberoende influence index som publiceras av Vote Watch Europe.[34]

Utskottsarbete[redigera | redigera wikitext]

Karlsbro är ordinarie ledamot i utskottet för internationell handel (INTA). I utskottet innehar hon rollen som gruppledare för Renew Europes tolv utskottsmedlemmar.[35] Hon är även skuggrapportör för handelsavtalen med Vietnam och Australien-Nya Zeeland.[36]

Karlsbro var därmed ansvarig förhandlare för gruppen gällande frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, vilket röstades igenom i Europaparlamentet i början av 2020. Avtalet var det första i sitt slag mellan EU och Vietnam, och avskaffade bland annat 99% av tullarna för båda sidor. Det slutgiltiga avtalet var även villkorat bland annat med åtaganden om att stärka rättigheter för arbetare, och åtaganden för miljön som att Vietnam ska leva upp till Parisavtalet.[37]

I handelsutskottet är Karlsbro även sedan mars 2020 ansvarig för att koordinera arbetet med en Carbon Border Adjustment Mechanism (klimattullar). Mekanismen är ett förslag från Europakommissionen om att varor som importeras till EU ska beskattas för koldioxidutsläpp på samma sätt som varor som producerats inom EU. När ett förslag lanseras från kommissionen kommer hon därmed att vara ansvarig för att leda dess behandling i INTA.[38]

Karlsbro är även skuggrapportör för FLEGT, EU:s ramverk för hållbar handel. Bland annat har hon inkommit med yttranden om EU:s roll i att skydda och återställa världens skogar.[39]

Karlsbro är även ledamot i Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter (DROI). I utskottet för Miljö, Folkhälsa och Matsäkerhet (ENVI) har Karlsbro rollen som ersättande ledamot.[36]

Övriga parlamentariska uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Karin Karlsbro är vice ordförande i Europaparlamentets delegation för kontakter med Belarus. Karlsbro är ledamot i den europaparlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina. Hon är även medlem i den parlamentariska församlingen Euronest. [4]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sveriges befolkning 1970: Karlsbro, Karin Sonja Charlotta
 2. ^ Karin Karlsbro, europarl.europa.eu, läst 2019-12-30
 3. ^ ”The political groups” (på engelska). The political groups. https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation/political-groups. Läst 30 oktober 2020. 
 4. ^ [a b] ”Karins uppdrag i parlamentet”. Karin Karlsbro. https://karinkarlsbro.eu/karins-uppdrag-i-parlamentet/. Läst 30 oktober 2020. 
 5. ^ [a b c d] ”Om Karin”. Karin Karlsbro. https://karinkarlsbro.eu/om-karin/. Läst 30 oktober 2020. 
 6. ^ [a b c d] ”Karin Karlsbro”. Linkedin. Läst 14 maj 2019.
 7. ^ [a b] ”Karin Karlsbros pappa avslöjade rysk spion”. Expressen. 15 maj 2019. https://www.expressen.se/nyheter/qs/l-toppens-pappa-avslojade-rysk-spion/. Läst 6 november 2020. 
 8. ^ [a b] ”Nya Dagen”. Nya Dagen. 23 januari 1996. 
 9. ^ ”KARIN KARLSBRO NY LUF-ORDFÖRANDE”. Tidningarnas Telegrambyrå. 12 juni 1995. 
 10. ^ ”Trolig LUF-bas lovar ligga i”. Svenska Dagbladet. 12 maj 1995. 
 11. ^ ”Karin Karlsbro”. Svenska Dagbladet. 19 februari 1995. 
 12. ^ ”Fp behöver ny start anser LUF”. Svenska Dagbladet. 31 januari 1995. 
 13. ^ ”"Sverige bör gå med i Nato"”. Svenska Dagbladet. 15 september 1996. 
 14. ^ ”Hård kritik mot FN:s agerande i Bosnien”. Göteborgs-posten. 16 juli 1995. 
 15. ^ ”Unga liberaler fick ny bas”. Helsingborgs dagblad. 13 juni 1995. 
 16. ^ ”Svenska liberaler togs av polis i Bosnien”. Svenska Dagbladet. 26 maj 1996. 
 17. ^ ”Pusslet blir större och större”. nu. 12 mars 2003. 
 18. ^ ”Regeringens skrivelse 2007/08:103 Kommittéberättelse 2008”. https://www.regeringen.se/contentassets/88357116210a441fa4705760030c6555/kommitteberattelse-2008-skr.-200708103. Läst 6 november 2020. 
 19. ^ ”Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer”. https://www.regeringen.se/49b70c/contentassets/bc62728a94904029aca939ce937238e2/handlingsplan-for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-samt-vald-i-samkonade-relationer-skr.-20070839. Läst 5 november 2020. 
 20. ^ Carlsson, Reidar (15 januari 2018). ”Reidar Carlsson: Kan Robert Beronius ge Liberalerna i Norrtälje en tydligare profil?”. norrteljetidning.se. https://www.norrteljetidning.se/artikel/reidar-carlsson-kan-robert-beronius-ge-liberalerna-i-norrtalje-en-tydligare-profil. Läst 6 november 2020. 
 21. ^ Protokoll 2014/15:1 Måndagen den 29 september (§§ 2 och 3), Sveriges riksdags webbplats. Läst 3 augusti 2021.
 22. ^ Protokoll 2014/15:6 Fredagen den 3 oktober (§ 4), Sveriges riksdags webbplats. Läst 3 augusti 2021.
 23. ^ ut, Av Johan Manell | 29 mars 2019 kl 2:00 | 0 kommentarer Skriv (29 mars 2019). ”Karlsbro nytt toppnamn för L”. Altinget: rikspolitik. https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/karlsbro-nytt-toppnamn-for-l. Läst 6 november 2020. 
 24. ^ ”Karin Karlsbro vald till toppkandidat till EU-valet”. Liberalerna. 29 mars 2019. https://www.liberalerna.se/nyheter/karin-karlsbro-vald-till-toppkandidat-till-eu-valet/. Läst 6 november 2020. 
 25. ^ ”EU-valet 2019”. Liberalerna. https://www.liberalerna.se/europa/. Läst 6 november 2020. 
 26. ^ ”Personröster - Val 2019”. data.val.se. https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/rike/personroster.html#idL. Läst 6 november 2020. 
 27. ^ Törnwall, Mikael (20 april 2019). ””Länder ska på sikt kunna uteslutas ur EU””. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/lander-ska-pa-sikt-kunna-uteslutas-ur-eu. Läst 6 november 2020. 
 28. ^ ”DEBATT: Sluta dalta med länder i EU som missköter sig”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/Qoz3gV. Läst 6 november 2020. 
 29. ^ ”DEBATT: Varför vill SD ge svenska skattepengar till Orbán?”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/debatt/varfor-vill-sd-ge-svenska-skattepengar-till-orban/. Läst 6 november 2020. 
 30. ^ ””Fördöm den polska regeringen och dra in EU-bidragen!””. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2020-04-27/fordom-den-polska-regeringen-och-dra-in-eu-bidragen. Läst 6 november 2020. 
 31. ^ ”Karin Karlsbro”. www.facebook.com. https://www.facebook.com/karlsbroliberal/posts/2863438667044916. Läst 6 november 2020. 
 32. ^ ”Karin Karlsbro 15 Sep 2020 plenary speech on Situation in Belarus - YouTube”. www.youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=iflqveLfbAc. Läst 6 november 2020. 
 33. ^ www.na.se (2 juli 2020). ”KARIN KARLSBRO (L): Sverige måste börja förhandla på riktigt – kräv att flyttkarusellen till Strasbourg stoppas”. na.se. https://www.na.se/artikel/karin-karlsbro-l-sverige-maste-borja-forhandla-pa-riktigt-krav-att-flyttkarusellen-till-strasbourg-stoppas. Läst 6 november 2020. 
 34. ^ ”Influence Index 2020: Most Influential Swedish MEPs” (på amerikansk engelska). VoteWatch. https://www.votewatch.eu/blog/influence-index-2020-most-influential-swedish-meps/. Läst 6 november 2020. 
 35. ^ ”Ledamöter | Hem | INTA | Utskott | Europaparlamentet”. www.europarl.europa.eu. https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/inta/home/members. Läst 6 november 2020. 
 36. ^ [a b] ”Karins uppdrag i parlamentet”. Karin Karlsbro. https://karinkarlsbro.eu/karins-uppdrag-i-parlamentet/. Läst 6 november 2020. 
 37. ^ ”Karin Karlsbro kommenterar EUs handelsavtal med Vietnam”. Liberalerna. 12 februari 2020. https://www.liberalerna.se/nyheter/karin-karlsbro-kommenterar-eus-handelsavtal-med-vietnam/. Läst 6 november 2020. 
 38. ^ ”Karin Karlsbro får en ledande roll i EU:s arbete för att stoppa koldioxidläckage”. Liberalerna. 11 mars 2020. https://www.liberalerna.se/nyheter/karin-karlsbro-far-en-ledande-roll-i-eus-arbete-for-att-stoppa-koldioxidlackage/. Läst 6 november 2020. 
 39. ^ ”YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över EU:s roll när det gäller att skydda och återställa världens skogar (2019/2156(INI))”. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/INTA-AD-648523_SV.pdf. Läst 3 november 2020. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Företrädare:
Fredrik Malmberg
Liberala ungdomsförbundets ordförande
1995–1997
Efterträdare:
Erik Ullenhag