Lista över ordförande för Handelshögskolans i Stockholm studentkår

Från Wikipedia
Sveavägen 65, Stockholm

Det här är en kronologisk lista över ordförande för Handelshögskolans i Stockholm studentkår (HHSS, engelska: Student Association of the Stockholm School of Economics, SASSE), som grundades den 11 november 1909, samma år som Handelshögskolan i Stockholm[1].

Kårordförandens uppgift[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolans i Stockholm studentkårs ordförande är medlem av, och leder arbetet i, kårstyrelsen, kårens högsta verkställande organ. Kårstyrelsen verkställer de beslut kårfullmäktige fattat och ansvarar inför fullmäktige för kårens verksamhet. Kårstyrelsen består, förutom kårordföranden, även av vice kårordföranden, skattmästaren samt ordförandena för kårens åtta utskott och utses genom direkta personval till respektive post i samband med det årliga kårvalet som hålls i december. Kårordföranden ingår också i det så kallade presidiet, som består av tre av kårstyrelsens ledamöter, kårordföranden, vice kårordföranden och skattmästaren, som anses ha särskilt centrala funktioner inom kårens ledning.

Kårordförande[redigera | redigera wikitext]

Kårordförande för Handelshögskolans i Stockholm studentkår sedan dess grundande 1909[1].

Johan Åkerman och Harald Mårtens var ordförande för kåren när den och Handelshögskolan låg i Brunkebergs hotellBrunkebergs torg 2 på Norrmalm i Stockholm.
 1. Nils Erdman, 1909–1910
 2. Isaac Cassel, 1911
 3. Sven von Heijne, 1911–1912
 4. Ivar Lindeberg, 1912–1913
 5. Einar Söderén, 1913–1914
 6. Gustaf Settergren, 1914
 7. Gustaf Löwenhard, 1915
 8. Fritz von Schwerin, 1915–1916
 9. Erik Wallberg, 1916–1917
 10. Nils Barkman, 1917
 11. Johan Åkerman (1896–1982), kårordförande 1917–1918, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet
 12. Ivar Sjöström, 1918–1919
 13. Carl Rehnsfeldt, 1919–1920
 14. Harald Mårtens (1896–1989), kårordförande 1920–1921, sjukvårdsborgarråd i Stockholms stad, ordförande för Stockholms stadskollegium
 15. Gösta Hellberg, 1921–1922
 16. Johannes Bergström, 1922–1923
 17. Josef Brenning, 1923–1924
 18. Arthur Bååthe, 1924–1925
 19. Emil Delin, 1925–1926
 20. Edvard Jonsell, 1926–1927
 21. Per Gabrielsson, 1927–1928
 22. Carl-Håkan Håkanson, 1928–1929
 23. Anders Byttner, 1929–1930
 24. Åke Nycander, 1930–1931
 25. Ebbe Jacobsson, 1931–1932
 26. Carl C:son Bonde, 1932–1933
 27. Claes Arfwedson, 1933–1934
 28. Nils Wikholm, 1934–1935
 29. Torgny Hallberg, 1935–1936
 30. Carl Dahlman, 1936–1937
 31. Åke Högman, 1937–1938
 32. Sten Larsson, 1938–1939
 33. Tage Bille, 1939–1940
 34. Sigvard Bergh, 1940–1941
 35. Åke Hjertstrand, 1941–1942
 36. Lars-Erik Sundberg, 1942–1943
 37. Curt Lestrup, 1943–1944
 38. Harald Westerlund, 1944–1945
 39. Gunnar Ericsson, 1945–1946
 40. Bertil Hedberg, 1946–1947
 41. Per Lindberg, 1947–1948
 42. Kjell Marcusson, 1948–1949
 43. Nils Fernert, 1949–1950
 44. Bengt Sjöstrand, 1950–1951
 45. Sven-Eric Runebou, 1951–1952
 46. Karl-Erik Danielsson, 1952–1953
 47. Bertil Liander, 1953–1954
 48. Sven-Åke Göransson, 1954–1955
 49. Gunnar Ingvarsson, 1955–1956
 50. Arne Wickman, 1956–1957
 51. Jerker Hannerz, 1957–1958
 52. Torbjörn Ek, 1958–1959
 53. Jacob Palmstierna (1934–2013), kårordförande 1959–1960, ledamot i Handelshögskolan i Stockholms direktion 1971–1989, koncernchef för Skandinaviska Enskilda Banken, styrelseordförande för Nordbanken, ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm 1989, mottagare av Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholms årliga pris, EFI Research Award (nu SSE Research Award) 1996
 54. Anders Henriksson, 1960–1961
 55. Lennart Grafström, 1961–1962
 56. Lars Wiberg, 1962–1963
 57. Rolf Hersson, 1963–1964
 58. Christer H:son Uggla, 1964–1965
 59. Lars E.R. Andersson, 1965–1966
 60. Stefan Melesko, 1966–1967
 61. Anders Söderström, 1967–1968
 62. Christina Hultgren, 1968–1969
 63. Lago Wernstedt, 1969–1970
 64. Wilhelm Stiernstedt, 1970–1971
 65. John Berg, 1971–1972
 66. Arne Mårtensson (född 1951), kårordförande 1972–1973, VD för Svenska Handelsbanken och dess styrelseordförande
 67. Einar Frydén, 1973–1974
 68. Linda Steneberg, 1974–1975
 69. Hans Karlander, 1975–1976
 70. Sven Waldenström, 1976–1977
 71. Håkan Roos, 1977–1978
 72. Per Åman, 1978–1979
 73. Cecilia Geijer, 1979–1980
 74. Sverker Littorin, kårordförande 1980–1981, ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm 2001, styrelseordförande och VD 2005–2008 för Medcap
 75. Gunnar Ahlström, 1981–1982
 76. Claes-Johan Geijer, 1982–1983
 77. Jan Starrsjö, 1983–1984
 78. Monika Elling, 1984–1985
 79. Peter Blomqvist, 1985–1986
 80. Johan Othelius, 1986–1987
 81. Monica Persson, 1987–1988
 82. Philip Sjögren, 1988–1989
 83. Peter Hägglund (född 1956), kårordförande 1989–1990, VD för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB 2006–2011
 84. Jörgen Linse, 1990–1991
 85. Micha Rosenthal, 1991–1992
 86. Mattias Miksche (född 1968), kårordförande 1992–1993, VD för sajten Stardoll, ägare till Posh24
 87. Mats Rosander, 1993–1994
 88. Pia Engholm, 1994–1995
 89. Ola Ringdahl (född 1972), kårordförande 1995–1996, koncernchef för Nord-Lock Group, VD för Crawford International
 90. Göran Lindqvist, 1996–1997
 91. Cecilia Pettersson Tunberger, 1997–1998
 92. Björn Bengtsson, 1998–1999
 93. Oskar Gunnarsson, 1999–2000
 94. Carl Wallstedt, 2000–2001
 95. Andreas Ingvarsson, 2001–2002
 96. Niclas Dellham, 2002–2003
 97. Per Erik Engström, 2003–2004
 98. Golnaz Hashemzadeh, 2004–2005
 99. Günther Mårder (född 1982), kårordförande 2005–2006, sparekonom på Nordnet Bank, VD för Sveriges Aktiesparares Riksförbund
 100. Martin Stensen, 2006–2007
 101. Lars Engström, 2007–2008
 102. Max Odéen, 2008–2009
 103. Beatrice Nylund, 2009–2010
 104. Hannes Palm, 2010–2011
 105. Max Sihvonen, 2011–2012
 106. Truls Olterman, 2012–2013
 107. Jakob Rudberg, 2013–2014
 108. Erik Schuss, 2014–2015
 109. Max Bromée, 2015–2016
 110. Alexander Winter, 2016–2017
 111. Sofia Arnekull, 2017–2018
 112. Rebecca Gustavsson, 2018–2019
 113. Arian Tavassoli, 2019–2020
 114. Hanna Hedlund, 2020–2021
 115. Tindra Hedlund, 2021–2022
 116. Wilma Liewendahl, 2022–2023
 117. Ryan Thomas, 2023-2024

Inspektor[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolans i Stockholm studentkår har en inspektor (tidigare kallad honorärföreståndare). Denne är Handelshögskolans i Stockholm representant i högskolans studentkår. Ursprungligen var högskolans rektor även kårens inspektor. I takt med högskolans expansion och rektors ökande arbetsuppgifter, har dock även andra anställda vid högskolan utsetts till befattningen under de senaste decennierna[1].

Carl Hallendorff, Handelshögskolans i Stockholm första rektor (1909-1929), utsågs 1909 till kårens första hororärföreståndare (Inspektor), vilket han kom att vara i 20 år.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]