Campus Sveavägen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Handelshögskolan i Stockholms huvudbyggnad ligger på Sveavägen 65, Stockholm

Handelshögskolan i Stockholms, en privat högskola grundad 1909, verksamhet i Stockholms kommun är koncentrerad till ett område sydöst om parken Observatorielunden i stadsdelen Vasastan i Stockholms innerstad, där högskolan äger flera fastigheter längs gatorna Sveavägen, Kungstensgatan, Bertil Ohlins gata, Saltmätargatan och Holländargatan.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Campus Sveavägen ligger vid Sveavägen i Stockholms innerstad

Det område söder om Observatorielunden i Vasastan i Stockholm där Handelshögskolans lokaler ligger, var fram till 1960-talet ett innerstadsuniversitetsområde. Teknologiska institutets, föregångare till Kungl. Tekniska högskolan, huvudbyggnad låg där fram tills , då det flyttade till nya lokaler vid Valhallavägen på Östermalm under 1920-talet. Stockholms högskolas, föregångare till Stockholms universitet, huvudbyggnad låg där till 1970-talet, då man flyttade till Frescati i de norra delarna av Stockholms kommun.

Handelshögskolan i Stockholm låg från sitt grundande 1909 i Brunkebergs hotellBrunkebergstorg 2 i Stockholm, men flyttade 1926 till en nyuppförd byggnad i fastigheten Sandgropen 7 på Sveavägen 65. Initiativtagare till den nya byggnaden, liksom finansiär till en stor del av projektet, var Knut Agathon Wallenberg, ägare av och direktör för Stockholms Enskilda Bank (föregångare till dagens SEB).

Handelshögskolans verksamhet i området har sedan dess expanderat i området, bland annat genom förvärvet av största delen av kvarteret Luftspringaren mellan gatorna Holländargatan, Saltmätargatan och Rådmangatan. Detta förvärv inkluderade bland annat Stockholms högskolas gamla kårhus, vilket blivit känt i media genom Kårhusockupationen under Majrevolten i Sverige 1968.

Handelshögskolan har även förvärvat en fastighet på Sveavägen 63, var dess företag IFL vid Handelshögskolan i Stockholm har sina lokaler.

Gator[redigera | redigera wikitext]

Sveavägen[redigera | redigera wikitext]

Kungstenstrappan förbinder två delar av Kungstensgatan, från Saltmätargatan upp mot Holländargatan.

Handelshögskolan i Stockholms huvudbyggnad ligger på Sveavägen 65. Högskolans forskning bedrivs huvudsakligen vid Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), som även det ligger i huvudbyggnaden på Sveavägen 65. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB, ett företag som ägs av högskolan och bedriver fortbildning för chefer, ligger på Sveavägen 63 i Stockholm.

Holländargatan, Saltmätargatan och Rådmansgatan[redigera | redigera wikitext]

En stor del av Handelshögskolans forskning är koncentrerad till kvarteret Luftspringaren mellan Holländargatan, Rådmansgatan och Saltmätargatan, även en del undervisning bedrivs där, bland annat i representations- och föreläsningssalen Stora salen.

Kungstensgatan[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolans i Stockholm studentkårs lokaler ligger vid Kungstensgatan 35. Kungstenstrappan, en del av Kungstensgatan, förbinder högskolans lokaler vid Holländargatan med de vid Saltmätargatan.

Bertil Ohlins gata[redigera | redigera wikitext]

Den del av Saltmätargatan som ligger norr om Kungstensgatan ändrade 2013 namn till Bertil Ohlins gata. Gatan är uppkallad efter Bertil Ohlin, professor vid Handelshögskolan i Stockholm 1929-1965, grundare av Stockholmsskolan (en inriktning inom nationalekonomi), ledare för Folkpartiet 1944-1967 och mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (även kallat Nobelpriset i ekonomi) 1977.

Lista över institutioner på Campus Sveavägen[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolan i Stockholms undervisning bedrivs vid sex institutioner belägna på Campus Sveavägen.

  • Institutionen för finansiell ekonomi
  • Institutionen för företagande och ledning
  • Institutionen för juridik, språk och ekonomisk statistik
  • Institutionen för marknadsföring och strategi
  • Institutionen för nationalekonomi
  • Institutionen för redovisning och finansiering

Lista över forskningsinstitut på Campus Sveavägen[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolan i Stockholms forskning bedrivs vid forskningsinstitut, en stor del av vilka är belägna på Campus Sveavägen.

Stockholm School of Economics Institute for Research (tidigare Ekonomiska forskningsinstitutet, EFI) är Handelshögskolan i Stockholms största institut. Det fungerar som en paraplyorganisation och koordinerar verksamheten för 12 av Handelshögskolans forskningscentra, belägna på högskolans institutioner. Genom SIR kommer en stor del av forskningsverksamheten vid högskolan att ha en matrisorganisation, där enskilda forskningscentra lyder dels under en institution och dels under SIR.
Institutet är en privat ideell stiftelse som bedriver forskning angående ledarskap. CASLs direktör är Ingalill Holmberg, professor.
Institutet bedriver ekonomisk forskning angående länderna i Öst- och Centraleuropa och dessas övergång från statskapitalistiska till privatkapitalistiska samhällssystem[1]. SITE:s direktör är Torbjörn Becker[2][3].
Institutet är ett samarbete mellan fem skolor i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Konstfack, Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Etablerades för att förse studenter från medlemsuniversiteten med utbildning och inom tillämpad entreprenörskap. Erbjuder akademiskt godkända kurser i entreprenörskap samt ett brett urval av föreläsningar, seminarier och evenemang
Institutet grundades 1992 och bedriver forskning angående Japan och dess ekonomi. Institutet var det första forskningsinstitutet i Europa specialiserat på forskning med inriktning mot Japans ekonomi och affärsliv. EIJS:s direktör är Marie Söderberg.
Institutet grundades 1929 (tidigare Institutet för ekonomisk-historisk forskning, EHF, 1929-2006). Det bedriver forskning inom nationalekonomi, historia och sociologi med särskild tonvikt på den svenska ekonomin och dess betydelse för utvecklingen av hela samhället. Institutets chef är ekonomie doktor Erik Lakomaa.

Lista över företag på Campus Sveavägen[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolan i Stockholm äger företag, av vilka vissa är belägna på Campus Sveavägen.

Företaget bedriver utbildning, rådgivning och utvecklingsverksamhet inom områdena ledarskap, administration, ekonomi, teknologi, forskning och företagsamhet. Företaget bildades genom att stiftelsen Institutet för företagsledning (IFL), vilken sedan 1960-talet varit knuten till Handelshögskolan, fusionerades med Handelshögskolans fortbildningsverksamhet HHS Executive Education 2004. VD är Ingrid Engström, styrelseordförande är Karl-Olof Hammarkvist.
Företaget är en inkubator för nybildade företag, som stödjer och utvecklar entreprenörers affäridéer och hjälper företag i tidiga skeden av sin verksamhet. Det bedriver även konsult- och informations verksamhet. Företaget grundades 2001 och är delvis finansierat genom donationer från Familjen Erling-Perssons stiftelse. VD är Jan Samuelsson, styrelseordförande är Karl-Olof Hammarkvist

Kommunikationer[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolan i Stockholms lokaler på Campus Sveavägen kan nås via Rådmansgatans tunnelbanestation längs den gröna linjen i Stockholms tunnelbana.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [https://web.archive.org/web/20140714225945/http://www.hhs.se/SITE/AboutUs/Pages/MissionStatement.aspx ”Arkiverade kopian”]. Arkiverad från [http://www.hhs.se/SITE/AboutUs/Pages/MissionStatement.aspx originalet] den 14 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140714225945/http://www.hhs.se/SITE/AboutUs/Pages/MissionStatement.aspx. Läst 19 juli 2014. 
  2. ^ [https://web.archive.org/web/20140714224730/http://www.hhs.se/SITE/Staff/Pages/ResearchersAtSITE.aspx ”Arkiverade kopian”]. Arkiverad från [http://www.hhs.se/SITE/Staff/Pages/ResearchersAtSITE.aspx originalet] den 14 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140714224730/http://www.hhs.se/SITE/Staff/Pages/ResearchersAtSITE.aspx. Läst 19 juli 2014. 
  3. ^ [https://web.archive.org/web/20140714174004/http://www.hhs.se/SITE/Staff/Pages/TorbjornBecker.aspx ”Arkiverade kopian”]. Arkiverad från [http://www.hhs.se/SITE/Staff/Pages/TorbjornBecker.aspx originalet] den 14 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140714174004/http://www.hhs.se/SITE/Staff/Pages/TorbjornBecker.aspx. Läst 19 juli 2014.