Hoppa till innehållet

Handelshögskolan i Stockholms direktion

Från Wikipedia
Handelshögskolan i Stockholms direktion sammanträder på Sveavägen 65, Stockholm

Handelshögskolan i Stockholms direktion (engelska: the Stockholm School of Economics Board of Directors) är Handelshögskolan i Stockholms högsta verkställande organ.[1][2] Handelshögskolan i Stockholm är en privat högskola i Stockholm, grundad 1909. Direktionens ordförande är Laurent Leksell, vice ordförande är Per-Olof Söderberg.

Handelshögskolans direktions befogenhet, samt tillsättandet av ledamöter i direktionen, regleras i den så kallade Handelshögskoleresolutionen, även benämnd Resolution angående fastställande av grundstadgar för Handelshögskolan i Stockholm, Svensk författningssamling 1909:bih. 29 s.1.

Uppgift[redigera | redigera wikitext]

Direktionen ska verkställa de beslut som fattats av Handelshögskoleföreningens styrelse, som representerar Handelshögskolan i Stockholms ägare och är Handelshögskolans högsta beslutande organ. Direktionen utser bland annat rektor för, och professorer vid, högskolan[3][4].

Ledamöter[redigera | redigera wikitext]

Jacob Wallenberg (född 1956).
Sten Nordin.
Alfred Lagerheim.
Birger Ekeberg (mitten), Carl Eldh (till vänster) och kung Gustaf VI Adolf.
Knut Agathon Wallenberg.
Jacob Wallenberg (1892-1980).
Vilhelm Lundvik.
Gustaf Söderlund.
Hjalmar Mehr
Stefan Persson.

Direktionen består av fjorton ledamöter, tre suppleanter och en sekreterare[1].

Tillsättande av ledamöter[redigera | redigera wikitext]

Tillsättandet av direktionens ledamöter regleras av Handelshögskoleresolutionen, benämnd Resolution (1909:bih. 29 s.1) angående fastställande av grundstadgar för Handelshögskolan i Stockholm. Enligt denna utses ledamöterna av Handelshögskolan i Stockholms intressenter; olika intressenter har rätt att utse olika många ledamöter.[1]

Sveriges regering har rätt att utse direktionens ordförande, för en tid som regeringen bestämmer, Handelshögskoleföreningens styrelse utser fyra ledamöter, Handelshögskolans rektor är garanterad en plats, Stockholms stad utser en ledamot, professorskollegiet en ledamot, Handelshögskolans i Stockholm studentkår en ledamot för en tid som kåren bestämmer.[1]

Nuvarande ledamöter[redigera | redigera wikitext]

Nuvarande suppleanter[redigera | redigera wikitext]

Sekreterare[redigera | redigera wikitext]

Lista över ordförande (utsedda av Sveriges regering)[redigera | redigera wikitext]

Lista över vice ordförande[redigera | redigera wikitext]

Lista över skattmästare[redigera | redigera wikitext]

Lista över ledamöter utsedda av Handelshögskoleföreningen[redigera | redigera wikitext]

Lista över ledamöter utsedda Sveriges regering[redigera | redigera wikitext]

Lista över ledamöter utsedda av Stockholms stad[redigera | redigera wikitext]

Lista över ledamöter utsedda ex officio, genom sitt ämbete, som högskolans rektor[redigera | redigera wikitext]

Lista över ledamöter utsedda av professorskollegiet[redigera | redigera wikitext]

Lista över ledamöter utsedda av lektorer som inte tillhör professorskollegiet[redigera | redigera wikitext]

 • Lars Håkansson, 1987–1989
 • Erik Berglöf, 1989–1991
 • Peter Jädersten, 1991–1992
 • Alf Westelius, 1992–1993

Lista över ledamöter utsedda av Handelshögskolans i Stockholm studentkår[redigera | redigera wikitext]

 • Sven Waldenström, 1976–1977
 • Håkan Roos, 1977–1978
 • Per Åman, 1978–1979
 • Cecilia Geijer, 1979–1980
 • Sverker Littorin, 1980–1981
 • Gunnar Ahlström, 1981–1982
 • Claes-Johan Geijer, 1982–1983
 • Jan Starrsjö, 1983–1984
 • Monika Elling, 1984–1985
 • Peter Blomqvist, 1985–1986
 • Johan Othelius, 1986–1987
 • Monica Persson, 1987–1988
 • Philip Sjögren, 1988–1989
 • Peter Hägglund, 1989–1990
 • Jörgen Linse, 1990–1991
 • Micha Rosenthal, 1991–1992
 • Mattias Miksche, 1992–1993
 • Mats Rosander, 1993–1994
 • Pia Engholm, 1994–1995
 • Ola Ringdahl, 1995–1996
 • Göran Lindqvist, 1996–1997
 • Cecilia Petersson, 1997–1998
 • Björn Bengtsson, 1998–1999
 • Oskar Gunnarsson, 1999–2000
 • Carl Wallstedt, 2000–2001
 • Andreas Ingvarsson, 2001–2002
 • Niclas Dellham, 2002–2003
 • Per Erik Engström, 2003–2004
 • Golnaz Hashemzadeh, 2004–2005
 • Günther Mårder, 2005–2006
 • Martin Stenson, 2006–2007
 • Lars Engström, 2007–2008
 • Max Odéen, 2008–2009
 • Beatrice Nylund, 2009–2010
 • Hannes Palm, 2010-2011
 • Max Sihvonen, 2011-2012
 • Truls Olterman, 2012-2013
 • Jakob Rudberg, 2013-2014
 • Erik Schuss, 2014-2015
 • Max Bromée, 2015-2016
 • Alexander Winter, 2016-

Stockholm School of Economics Advisory Board[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolan i Stockholms direktion har till sitt förfogande en rådgivande församling, the Stockholm School of Economics Advisory Board. Den rådgivande församlingen består av företrädare för svenskt näringsliv och bistår högskolan i kontakter med svenska och internationella företag.

Nuvarande ledamöter[redigera | redigera wikitext]

Lista över ordförande[redigera | redigera wikitext]

Lista över ledamöter[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]