Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndrom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Müllersk agenesi
latin: agenesis uteri/vaginae
Kvinna med MRKH
Klassifikation och externa resurser
ICD-10 Q51.0, Q52.0
ICD-9 626.0
OMIM 158330
DiseasesDB 8390

MRKH, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndrom, eller Müllersk agenesi, är ett medfött syndrom som drabbar en av cirka 4 500 kvinnor. Syndromet innebär att vissa organ i livmoderstrakten inte har utvecklats under fosterstadiet, att de Müllerska gångarna drabbats av agenesi. Kvinnor med MRKH har kromosomtypen 46XX, yttre könsorgan samt fungerande äggstockar.

Det finns två subtyper av MRKH. Typ I kallas för den typiska formen, men typ II är vanligare.

Diagnos[redigera | redigera wikitext]

Syndromet upptäcks oftast då menstruation uteblir trots att alla yttre tecken tyder på att patienten är könsmogen. Blodprover visar att även hormonnivåerna är som hos en könsmogen kvinna. Vid ultraljudsundersökning syns det att livmoder och inre vagina är förkrympta, missbildade eller ickeexisterande.

Symptom[redigera | redigera wikitext]

Äggstockarna hos kvinnor med MRKH fungerar normalt, producerar ägg och hormoner såsom alla andras. I vissa fall uppstår dock godartade tumörer och polycystiskt ovariesyndrom, hos såväl typ I som typ II.

Hos typ I[redigera | redigera wikitext]

MRKH av typ I berör endast livmoder och inre vagina (2/3 av hela vaginan). Dessa är förkrympta, missbildade eller ickeexisterande; äggledare är däremot intakta.

Hos typ II[redigera | redigera wikitext]

Typ II ger dels samma symptom som typ I, men innebär i regel en del andra problem också. Äggledarna är inte alltid utvecklade.

40-60% av patienterna har njurproblem. Den ena eller båda njurarna kan saknas eller sitta på fel ställe. Hästskonjure förekommer. Omkring 20% har problem med övre delen av ryggraden. Patienten kan ha skolios eller Klippel-Feils syndrom, eller så är ryggraden asymmetrisk eller ihopväxt. 10-25% har nedsatt hörsel på grund av missformningar i mellanörat. Mer eller mindre allvarliga problem med fingrar och tår förekommer. Hjärtproblem har också rapporterats, men det är ovanligare.

De värsta fallen av MRKH, där allvarliga symptom inom många olika områden uppvisas, kallas för MURCS association. Ofta skiljer men inte på MURCS association och MRKH typ II.

Orsak[redigera | redigera wikitext]

Trots att MRKH-syndromet finns så väl beskrivet vet man väldigt lite om dess orsak. Man vet att syndromet beror på att vissa anlag inte utvecklar de organ som de borde utveckla.

Man har inte funnit något som tyder på att en moder skulle kunna påverka huruvida hennes barn får MRKH genom att göra/undvika något speciellt under graviditeten.

I och med att MRKH kraftigt hämmar fertiliteten uteslöt man länge genetikens inblandning och lät bli att undersöka familjehistoria. Således är det fortfarande svårt att se om det finns genetiska samband, men vid närmare efterforskningar har man funnit att i fler än 20% av fallen finns MURCS-liknande åkommor i patientens släkt. Det handlar då om problem med hörsel, skelett och/eller njurar och förekommer hos både män och kvinnor.

Man tror att avsaknad av inre fortplantningsorgan hos kvinnor skulle kunna vara bara en av många yttringar hos ett ärftligt syndrom.

Det är ännu oklart vilka gener som ligger bakom syndromet.

Behandling[redigera | redigera wikitext]

MRKH behöver inte betyda att man måste genomgå någon behandling. För dem som vill få en längre vagina så finns det några olika alternativ som kan göra det lättare kunna ha vaginalt samlag.

Det är också viktigt att man får hjälp att hantera beskedet. Kvinnor som diagnostiseras med MRKH kan exempelvis börjar tvivla på sin kvinnlighet eller får en förändrad självbild. Diagnosen kan skapa många frågor kring den egna kroppen och det som statistiskt anses vara "normalt" och det som anses önskvärt för kvinnliga kroppar[1]. Detta är något att ta hänsyn till när man väljer behandling och under behandlingen.

Operation[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera olika operationstekniker för att skapa eller förlänga en vagina. Exempelvis kan en öppning skapas kirurgiskt. Hud kan tas från exempelvis låret och av den sys en liten påse som sedan sys fast i den nya slidan. Detta har vissa nackdelar. Lubrikation blir i princip omöjlig och det finns exempel på kvinnor som fått behåring inuti slidan, men resultatet är ofta bestående. Det kan också vara mentalt påfrestande att genomgå operation och eftervård[2][3]. Det finns även andra operationsalternativ, så som Vecchietti metoden som kombinerar titthålskirurgi och tänjning.


Tänjning[redigera | redigera wikitext]

Med hjälp av en stav tänjs slidan manuellt. Detta måste göras regelbundet och kan vara krävande[2]. Fördelen är att det blir ett mer naturligt resultat med fungerade lubrikation. Samma resultat kan nås genom regelbundet samlag. Om man däremot inte tänjer tillräckligt ofta så kan slidan bli mer ytlig igen. Vissa kvinnor väljer också att tänja mindre regelbundet[2].

Sexualitet och fertilitet[redigera | redigera wikitext]

Kvinnor med MRKH kan ha sex. Penetrationssex kan man i vissa fall ha, så länge man är varsam är det till och med bra, då det tänjer ut vaginan. Däremot är det ganska svårt att få barn. Många väljer att adoptera, men det är också möjligt att skaffa biologiska barn med hjälp av en surrogatmamma. Det är inte lagligt i Sverige, så många par åker utomlands istället.

Andra namn på syndromet[redigera | redigera wikitext]

CAUV - Congenital Absence of the Uterus and Vagina (medfödd avsaknad av livmoder och vagina).

MA - Müllerian Aplasia (avsaknad av livmoder och inre vagina).

GRES - Genital Renal Ear Syndrome (könsorgan-njure-öra-syndrom).

MURCS association - Müllerian duct aplasia, Renal dysplasia and Cervical Somite anomalies (avsaknad av det som i fosterstadiet ska utvecklas till de inre fortplantningsorganen, vävnadsförändringar hos njure samt underligheter hos det segment som utvecklas till övre delen av ryggraden).

Rokitansky sequence (följd) - en annan benämning för MRKH typ I.

Benämningen GRES kan användas även när man talar om MRKH- eller MURCS-likanande symptom hos män.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Beskrivningen av MRKH som ett syndrom görs först av fyra olika män under arton- och nittonhundratalet. De hette Mayer, Rokitansky, Küster och Hauser och syndromet har döpts efter dem.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Guntram, Lisa (2013). ”"Differently normal" and "normally different": Negotiations of female embodiment in women's accounts of 'atypical sex' development”. Social Science and Medicine 98: sid. 232-238. doi:10.1016/j.socscimed.2013.09.018. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.09.018. 
  2. ^ [a b c] Guntram, L.. ”Creating, maintaining and questioning (hetero)relational normality in narratives about vaginal reconstruction” (på en). Feminist Theory 14 (1): sid. 105–121. doi:10.1177/1464700112468573. http://fty.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1464700112468573. Läst 8 februari 2017. 
  3. ^ Guntram, L.. ”Creating, maintaining and questioning (hetero)relational normality in narratives about vaginal reconstruction” (på en). Feminist Theory 14 (1): sid. 105–121. doi:10.1177/1464700112468573. https://doi.org/10.1177/1464700112468573. Läst 26 januari 2017. 
  • Daniel Guerrier, Thomas Mouchel, Laurent Pasquier och Isabelle Pellerin, The Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (congenital absence of uterus and vagina) – phenotypic manifestations and genetic approaches, publicerad i Journal of Negative Results in BioMedicine 27 januari 2006
  • Karine Morcel, Laure Camborieux, Programme de Recherches sur les Aplasies Müllériennes (PRAM) and Daniel Guerrier, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome, publicerad i Orphanet Journal of Rare Diseases 14 mars 2007
  • Keri Fischer, Richard H. Esham and Ian Thosneycroft, Scoliosis Associater With Typical Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome, publicerad i Southern Medical Journal februari 2000, Johnson City.
  • M. Chandiramani, C. A. Gardiner, C. J. H. Padfield och S. E. Ikhena, Mayer – Rokitansky – Kuster – Hauser syndrome, publicerad i Journal of Obstetrics and Gynaecology oktober 2006.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]