Hoppa till innehållet

Hypoprogesteronism

Från Wikipedia

Hypoprogesteronism är en endokrin störning som innebär för låga nivåer progesteron. Kvinnor i fertil ålder har normalt högre värden än män.

Hypoprogesteronism hos kvinnor kan leda till ökad risk för missfall, mellanblödningar, dysmenorré och amenorré. Djurförsök på råttor har visat på samband mellan hypoprogesteronism och förhöjda nivåer fritt tyroxin (fT4).

  • Albert Meli et al, ORALLY ACTIVE PROGESTERONE COMPOSITIONS, USPTO 3284303 (514/177) 1963
  • R. Serakides et al, [Hypogonadism and thyroid function in hyper and euthyroid rats], Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. vol.52 n.6 Belo Horizonte Dec. 2000