Riksmötet 2018/2019

Från Wikipedia

Riksmötet 2018/2019
Talmän
Riksdagens talmanAndreas Norlén (M)
Första vice talmanÅsa Lindestam (S)
Andra vice talmanLotta Johnsson Fornarve (V)
Tredje vice talmanKerstin Lundgren (C)
Ledamöter
Antal ledamöter349 (Lista)
Politiska grupper
(vid öppnandet)
Partier:
 •      V (28)
 •      S (100)
 •      MP (16)
 •      SD (62)
 •      L (20)
 •      C (31)
 •      M (70)
 •      KD (22)
Riksmötets varaktighet
24 september 2018–10 september 2019[1]
(351 dagar)
◄ 2017/20182019/2020 ►
Redigera Wikidata

Riksmötet 2018/19 var Sveriges riksdags verksamhetsår 2018–2019. Det påbörjades vid riksmötets öppnande den 25 september 2018[2] och pågick till fram till riksmötets öppnande 10 september 2019.[3]

Talmanspresidiet[redigera | redigera wikitext]

Talman Första vice talman Andra vice talman Tredje vice talman
Andreas Norlén (M) Åsa Lindestam (S) Lotta Johnsson Fornarve (V) Kerstin Lundgren (C)

Val av talmän[redigera | redigera wikitext]

Val av talmän ägde rum den 24 september. Valet av första vice talman skedde med acklamation.[4]

Val av talman[4]
Kandidat Parti Röster
Andreas Norlén M 203
Åsa Lindestam S 145
Totalt 348
Val av andra vice talman[4]
Kandidat Parti Röstomgång
1 2 3
Lotta Johnsson Fornarve V 147 149 149
Björn Söder SD 80 82 82
Blanka röstsedlar 121 116 117
Totalt 348 347 348

Lotta Johnsson Fornarve valdes efter den tredje röstomgången.

Val av tredje vice talman[4]
Kandidat Parti Röster
Kerstin Lundgren C 272
Björn Söder SD 69
Blanka röstsedlar 7
Totalt 348

Händelser och beslut i urval[redigera | redigera wikitext]

2018[redigera | redigera wikitext]

 • 9 september: Val till riksdagen.
 • 24 september: Riksdagens första sammanträde. På dagordningen står upprop av riksdagsledamöterna och val av talmanspresidium. (se ovan)
 • 25 september: Sveriges konung Carl XVI Gustaf öppnar riksmötet.[2] Öppnandet sker utan någon regeringsförklaring, då det föregåtts av en statsministeromröstning som resulterat i att Stefan Löfven fällts med 142 (S+V+MP) ja-röster och 204 (M+SD+C+KD+L) nej-röster. 3 ledamöter var frånvarande vid denna omröstning.[5]
 • 2 oktober: Val av ledamöter i riksdagens samtliga utskott.[6]
 • 9 oktober: Anmälan om presidier för riksdagens utskott samt EU-nämnden. Se nedan för mer detaljer.[7]
 • 24 oktober: Miljöpartiets ena språkrör Gustav Fridolin annonserar sin avgång.[8]
 • 14 november: Riksdagen avslår talmannens förslag att utse Ulf Kristersson till statsminister med 195 röster mot (S+C+V+L+MP) och 154 röster för godkännande (M+SD+KD).[9] Utfallet är det första i sitt slag sedan enkammarriksdagens införande 1971 och innebär att talmannen måste fortsätta regeringssonderingarna.[10]
 • 15 november: Regeringen överlämnar sin budgetproposition för år 2019 till riksdagen.[11]
 • 21 november: Riksdagen röstar igenom ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap i Sverige.[12]
 • 12 december: Riksdagen bifaller Moderaternas och Kristdemokraternas reservation mot Finansutskottets förslag att bifalla regeringens budgetproposition för år 2019 med 153 röster för (M+SD+KD), 141 röster mot (S+V+MP) och 48 avstående (C+L) .[13]
 • 14 december: Riksdagen avslår talmannens förslag att utse Stefan Löfven till statsminister med 200 röster mot (M+SD+C+KD+L) och 116 röster för godkännande (S+MP). Vänsterpartiets med sina 28 riksdagsledamöter avstod i omröstningen.[14]

2019[redigera | redigera wikitext]

 • 18 januari: Riksdagen bifaller talmannens förslag att utse Stefan Löfven till statsminister med 115 röster för (S+MP) och 153 röster emot (M+SD+KD samt 1 ledamot från C) samt 77 ledamöter som avstår (V+L samt övriga ledamöter C) och 4 frånvarande.[15] Eftersom färre än hälften av riksdagens ledamöter röstade nej har riksdagen därmed godkänt talmannens förslag.[16]
 • 21 januari: Regeringen Stefan Löfven II tillträder vid en särskild konselj för regeringsskifte.[16] Den komplicerade regeringsbildningen fullföljs tack vare Januariavtalet, en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Den politik regeringen ska föra presenteras för riksdagen i regeringsförklaringen.[17]
 • 30 januari: Första partiledardebatten efter regeringsbildningen hålls.[16]
 • 14 februari: Valnämnden meddelar att den avslutat behandlingen av samtliga överklaganden som gäller riksdagsvalet, och att valresultatet står fast.[18]
 • Februari: Utskottet och EU-nämnden väljer vice ordförande. Formellt får utskotten utse så många vice ordförande som de anser att det behövs; för första gången sedan valet 2006 utses fler än en vice ordförande. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna får någon eller några poster som vice ordförande.[19]
 • 4–11 mars: Liberalerna ber riksdagsledamot Emma Carlsson Löfdahl att lämna sitt riksdagsuppdrag efter en mediegranskning om hennes kostnadsersättningar. Carlsson Löfdahl väljer den 11 mars att lämna Liberalerna, men sitter kvar i riksdagen som vilde.[20]
 • 13 mars: Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas. Beslutet var en del av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som riksdagen röstade igenom i december 2018.[21]
 • 27 mars: Riksdagsstyrelsen beslutar att renovera Ledamotshuset vid Mynttorget, en av riksdagens fastigheter som rymmer många kontor för riksdagsledamöterna och deras staber.[22]
 • 24 april: Statens servicecenter får ny roll i att erbjuda statlig service på lokal nivå.[23]
 • 4 maj: Per Bolund tar över som språkrör för Miljöpartiet efter Gustav Fridolin.[24]
 • 15 maj: Riksdagen utser Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant till nya justitieombudsmän.[25]
 • 16–28 maj: 42 ledamöter från Moderaterna begär att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).[26] Bakgrunden var att Ann-Marie Begler skilts från uppdraget som generaldirektör för Försäkringskassan, och Strandhäll lämnat motstridiga uppgifter om orsaken till förflyttningen. Vid omröstningen den 28 maj röstar 172 ledamöter för en misstroendeförklaring (M+SD+KD+L), 113 mot (S+MP) och 59 avstod från att rösta (C+V) medan 5 ledamöter var frånvarande.[27][28] Eftersom färre än hälften av riksdagens ledamöter röstade nej har riksdagen därmed avslagit förslaget att uttala misstroende mot ministern..
 • maj: Riksdagen uppmärksammar 100-årsjubileet av det första beslutet om allmän och lika rösträtt, som fattades den 24 maj 2019. Jubileet firas med utställningar i riksdagen och runt om i landet.[29][30][31]
 • 4 juni: Riksdagen beslutar om lagändringar i plan- och bygglagen för att göra det lättare att få bygga altaner. Förslaget är ett av de första som bygger på Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, och får därför ett visst utrymme i medierna trots att det har relativt begränsad samhällspåverkan.[32]
 • 18 juni: Riksdagen beslutar om vårändringsbudgeten, vilken med stöd av regeringens samarbetspartier C och L samt stöd av V vinner över den övriga oppositionens budgetförslag. Därmed återställs en del, men långt ifrån alla, budgetförslag som M+KD drev igenom den 12 december 2018 (se ovan).[33]

Särskilda debatter[redigera | redigera wikitext]

Nästan hälften av alla debatter i kammaren gäller ärenden som riksdagen ska besluta om, så kallade ärendedebatter. Men det ordnas också debatter där inga beslut fattas. Nedan finns en sammanställning av dessa. Referensen innehåller länk till det riksdagsprotokoll där debatten finns dokumenterad.

Allmänpolitiska debatter[redigera | redigera wikitext]

Datum Ref.
16 oktober 2018 [34]
17 oktober 2018 [35]
18 oktober 2018 [36]

Budgetdebatter[redigera | redigera wikitext]

Ämne Datum Ref.
Förslag till statsbudget för 2019 15 november 2018 [37]

Riksdagens sammansättning[redigera | redigera wikitext]

Se även: Riksdagsvalet i Sverige 2018
Mandatfördelningen i riksdagen under perioden
25 september 2018 t.o.m. 24 mars 2019 fr.o.m. 25 mars 2019[38]
En schematisk bild över mandatfördelningen i riksdagen.
Schematisk bild över mandatfördelningen i riksdagen.
En schematisk bild över mandatfördelningen i riksdagen.
Schematisk bild över mandatfördelningen i riksdagen.
F Parti PB Mandat F Parti PB Mandat
  Socialdemokraterna S 100   Socialdemokraterna S 100
  Moderaterna M 70   Moderaterna M 70
  Sverigedemokraterna SD 62   Sverigedemokraterna SD 62
  Centerpartiet C 31   Centerpartiet C 31
  Vänsterpartiet V 28   Vänsterpartiet V 28
  Kristdemokraterna KD 22   Kristdemokraterna KD 22
  Liberalerna L 20   Liberalerna L 19
  Miljöpartiet MP 16   Miljöpartiet MP 16
    utan partibeteckning 1
  Totalt 349   Totalt 349

Utskottspresidier[redigera | redigera wikitext]

Listan avser presidiernas sammansättning som de meddelades den 9 oktober.[7]

Utskott Ordförande Vice ordförande
KU Hans Ekström (S) Marta Obminska (M)
FiU Elisabeth Svantesson (M) Fredrik Olovsson (S)
SkU Jörgen Hellman (S) Per Åsling (C)
JuU Fredrik Lundh Sammeli (S) Andreas Carlson (KD)
CU Emma Hult (MP) Larry Söder (KD)
UU Hans Wallmark (M) Kenneth G. Forslund (S)
FöU Niklas Karlsson (S) Beatrice Ask (M)
SfU Johan Forssell (M) Rikard Larsson (S)
SoU Acko Ankarberg Johansson (KD)[39] Kristina Nilsson (S)
KrU Christer Nylander (L) Vasiliki Tsouplaki (V)
UbU Matilda Ernkrans (S) Roger Haddad (L)
TU Jens Holm (V) Anders Åkesson (C)
MJU Kristina Yngwe (C) Maria Gardfjell (MP)
NU Lars Hjälmered (M) Jennie Nilsson (S)
AU Anna Johansson (S) Gulan Avci (L)

Nyckelpersoner i partierna[redigera | redigera wikitext]

Partiledare[redigera | redigera wikitext]

Gruppledare[redigera | redigera wikitext]

Partisekreterare[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Riksmöten och mandatperioder, Riksdagens öppna data-portal, läs online, läst: 17 januari 2021.[källa från Wikidata]
 2. ^ [a b] Riksdagens protokoll 2018/19:3 [1]
 3. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Protokoll 2019/20:2 Tisdagen den 10 september Protokoll 2019/20:2 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-2019202-tisdagen-den-10-september_H7092. Läst 5 december 2019. 
 4. ^ [a b c d] Riksdagens protokoll 2018/19:1 [2]
 5. ^ Riksdagens protokoll 2018/19:2 [3]
 6. ^ Riksdagens protokoll 2018/19:5 [4]
 7. ^ [a b] Riksdagens protokoll 2018/19:6 [5]
 8. ^ SVT nyheter: Gustav Fridolin avgår i förtid, publicerad 24 oktober 2018 [6]
 9. ^ Riksdagens protokoll 2018/19:16 [7]
 10. ^ SVT nyheter: Kristersson (M) nedröstad i riksdagen, publicerad 14 november 2018 [8]
 11. ^ Sveriges riksdag: Budgetproposition för 2019, Proposition 2018/19:1 [9]
 12. ^ Riksdagens protokoll 2018/19:19 [10]
 13. ^ Riksdagens protokoll 2018/19:27 [11]
 14. ^ Riksdagens protokoll 2018/19:29 [12]
 15. ^ ”Voteringsprotokoll Statsministeromröstning 2019-01-18, votering nr 100” (pdf). Sveriges riksdag. 19 januari 2019. Arkiverad från originalet den 9 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210709183251/https://riksdagen.se/globalassets/20.-val-2018/voteringsprotokoll_statsministeromrostning_20190118.pdf. Läst 30 juni 2021. 
 16. ^ [a b c] ”Sverige har fått en ny regering”. Sveriges riksdag. 22 januari 2019. Arkiverad från originalet den 9 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210709182124/https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/jan/22/sverige-har-fatt-en-ny-regering/. Läst 30 juni 2021. 
 17. ^ ”Regeringsförklaring den 21 januari 2019”. Sveriges regering. 21 januari 2019. https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/. Läst 30 juni 2021. 
 18. ^ ”Resultatet av riksdagsvalet står fast”. Sveriges riksdag. 14 februari 2019. Arkiverad från originalet den 9 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210709181401/https://riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2019/feb/14/resultatet-av-riksdagsvalet-star-fast/. Läst 30 juni 2021. 
 19. ^ ”Förändringar i ordförandeposter i flera utskott”. Sveriges riksdag. mars 2019. Arkiverad från originalet den 9 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210709181331/https://riksdagen.se/sv/valet-2018/forandringar-i-ordforandeposter-i-flera-utskott/. Läst 30 juni 2021. 
 20. ^ ”Emma Carlsson Löfdahl lämnar Liberalerna”. Sveriges Radio P4 Jönköping. 11 mars 2019. https://sverigesradio.se/artikel/7171870. Läst 30 juni 2021. 
 21. ^ ”Beslut: Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas (SkU15)”. Sveriges riksdag. 13 mars 2019. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/avskaffad-skattereduktion-for-fackforeningsavgift_H601SkU15. Läst 30 juni 2021. 
 22. ^ ”Klartecken för renovering av ledamotshuset”. Sveriges riksdag. 27 mars 2019. Arkiverad från originalet den 10 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210710014528/https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/mar/29/klartecken-for-renovering-av-ledamotshuset/. Läst 30 juni 2021. 
 23. ^ ”Beslut: Statens servicecenter får ny roll i att erbjuda statlig service på lokal nivå (KU35)”. Sveriges riksdag. 24 april 2019. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/samlad-struktur-for-tillhandahallande-av-lokal_H601KU35. Läst 30 juni 2021. 
 24. ^ Wicklén, Johan (4 maj 2019). ”Per Bolund nytt språkrör i Miljöpartiet”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-rostar-miljopartiet-om-per-bolund. Läst 22 augusti 2020. 
 25. ^ ”KU föreslår Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant som nya justitieombudsmän”. Sveriges riksdag. 2 maj 2019. Arkiverad från originalet den 9 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210709181621/https://www.riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2019/maj/2/ku-foreslar-katarina-pahlsson-och-per-lennerbrant-som-nya-justitieombudsman/. Läst 30 juni 2021. 
 26. ^ ”Ledamöter begär misstroendeförklaring mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)”. Sveriges riksdag. 16 maj 2019. Arkiverad från originalet den 9 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210709181604/https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/maj/16/ledamoter-begar-misstroendeforklaring-mot-socialforsakringsminister-annika-strandhall-s/. Läst 30 juni 2021. 
 27. ^ ”Ingen misstroendeförklaring mot socialförsäkringsministern”. Sveriges riksdag. 28 maj 2019. https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/maj/28/ingen-misstroendeforklaring-mot-socialforsakringsministern/. Läst 30 juni 2021. 
 28. ^ ”Voteringsprotokoll Misstroendeomröstning 2019-05-28, votering nr 700” (pdf). Sveriges riksdag. 28 maj 2019. https://www.riksdagen.se/globalassets/01.-aktuellt/201819/voteringsprotokoll-misstroendeforklaring-2019-05-28.pdf. Läst 30 juni 2021. 
 29. ^ ”Allmän och lika rösträtt – hundra år sedan historiskt riksdagsbeslut”. Sveriges riksdag. 24 maj 2019. Arkiverad från originalet den 9 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210709181849/https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/maj/24/allman-och-lika-rostratt--hundra-ar-sedan-historiskt-riksdagsbeslut/. Läst 30 juni 2021. 
 30. ^ ”Demokratifirande på Gotland”. Sveriges riksdag. 28 maj 2019. Arkiverad från originalet den 9 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210709182224/https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/maj/28/demokratifirande-pa-gotland/. Läst 30 juni 2021. 
 31. ^ ”Demokratifirande i Värmland”. Sveriges riksdag. 27 augusti 2019. Arkiverad från originalet den 9 juli 2021. https://web.archive.org/web/20210709181750/https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/aug/27/demokratifirande-i-varmland/. Läst 30 juni 2021. 
 32. ^ ”Större frihet att bygga altaner”. Sveriges riksdag. 4 juni 2019. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/storre-frihet-att-bygga-altaner_H601CU19. Läst 30 juni 2021. 
 33. ^ ”Beslut: Riksdagen sa ja till regeringens vårändringsbudget för 2019 (FiU21)”. Sveriges riksdag. 18 juni 2019. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/varandringsbudget-for-2019_H601FiU21. Läst 30 juni 2021. 
 34. ^ Riksdagens protokoll 2017/18:7 [13]
 35. ^ Riksdagens protokoll 2017/18:8 [14]
 36. ^ Riksdagens protokoll 2017/18:9 [15]
 37. ^ Riksdagens protokoll 2018/19:17 [16]
 38. ^ Uppdaterad 18 juni 2019
 39. ^ Sveriges riksdag: Acko Ankarberg Johansson (KD). [17] I riksdagens protokoll från den 9 oktober stod nämligen inte Ankarberg Johansson som Socialutskottets ordförande, utan posten framstod som vakant.
 40. ^ Råde, Olle (4 maj 2019). ”Märta Stenevi ny partisekreterare för Miljöpartiet”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/malmopolitikern-marta-stenevi-ny-partisekreterare-for-miljopartiet. Läst 22 augusti 2020.