De sjukas smörjelse

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
De sjukas smörjelse (detalj från Rogier van der Weydens ”De sju sakramenten”, 1445)

De sjukas smörjelse, även kallad sista smörjelsen, är ett av de sju sakramenten i framför allt Romersk-katolska kyrkan och de olika ortodoxa kyrkorna.

Bruket att smörja sjuka och döende med olja (chrisma) finns omtalat i Jakobs brev 5:14f. i Nya Testamentet och sägs där hjälpa den sjuke samt förmedla syndernas förlåtelse. I västkyrkan kom smörjelsen under medeltiden att alltmer bli till en dödsberedelse, varav benämningen "sista smörjelsen" som alltsedan 1970-talet blivit mindre vanlig.

Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.
— Jakobs brev 5:14-15.

Reformationen avskaffade vanligen de sjukas smörjelse.