Genusperspektiv

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Genus, kön, även grammatiskt kön. Förenklad beskrivning av genus: Kön är den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män. Genus är den sociala skillnaden mellan kvinnor och män. Detta innebär att utifrån det 'kön' som individen föds med behandlas hon eller han olika ifrån samhället. I den moderna feministiska diskursen används begreppet genus i stället för kön för att beteckna "socialt" kön, det vill säga det som samhället enligt dess förespråkare konstruerar som kvinnlighet och manlighet. Att se något ur ett genusperspektiv är att ha denna konstruktionskaraktär i åtanke. Det kan ibland likställas med feministiskt synsätt.

Genusperspektiv används inom samhällsvetenskaplig forskning (även inom andra sektioner) för att studera skillnader mellan kvinnor och män. Ett perspektiv inom forskningen innebär en form av infallsvinkel.