Debatten om Nya Slussen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Planområdet för "Nya Slussen" enligt Stockholms stadsbyggnadskontor.

Debatten om Nya Slussen omfattar den kritiska argumenteringen beträffande det planerade bygget av Nya Slussen i Stockholm. Projektet Nya Slussen har skapat en omfattande debatt bland allmänheten och i media, såväl för som emot stadens nybyggnadsplaner. Det har även framkommit ett antal alternativa idéer om Slussens framtida utformning.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Nya Slussen
"Renovera Slussen", november 2014.

Anledning till att bygga en ny slussenanläggning, alternativt reparera/restaurera den befintliga från 1935, är omfattande skador i konstruktionen. Stora delar av Slussen sjunker långsamt på grund av bristfällig pålning som utfördes 1934. Det var den för Sverige nya frankipålningen som sedermera skulle visa sig undermålig, och förorsakade tidigt sättningar i anläggningens sydöstra del.[1] Sedan mitten av 1990-talet har konstruktionen ständigt lagats samt stöttas och förstärks med provisoriska stålbalkar.

Planprocessen för en ny slussenanläggning inleddes med en idétävling i början av 1990-talet. Kring millennieskiftet 2000 togs frågan upp på nytt av Stockholms förvaltningar och efter flera arkitekttävlingar beslutade stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt trafik- och renhållningsnämnden att förslaget från arkitektfirmorna Foster+Partners med Berg Arkitektkontor skulle utgöra grunden för det fortsatta arbetet.[2][3] Den 12 december 2011 godkände den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus detaljplanen för Nya Slussen som vann laga kraft den 27 september 2013.[4]

Debattinlägg[redigera | redigera wikitext]

Ny syn på Slussen[redigera | redigera wikitext]

I januari 2009 presenterade arkitekt Torsten Westman (stadsbyggnadsdirektör i Stockholm åren 1973-1985) tillsammans med arkitekterna Kjell Forshed, Svante Forsström, Ulla Joneborg samt stadsplaneraren och före detta stadsbyggnadsborgarrådet Monica Andersson ett alternativt förslag för Slussens framtida utformning. Utan formellt uppdrag eller ersättning lade dessa fram ett motförslag ”Ny syn på Slussen”.

Den bärande idén var att dra tunnelbanan under Söderström, ta bort tunnelbanestationerna Slussen och Gamla Stan och ersätta med en gemensam station mellan dessa två stationer. De menade ”…att stadens styresmän- och kvinnor skall besinna sig och inte missa chansen att ge den nya Slussen en utformning som i likhet med den uttjänta klöverbladslösningen skall ge heder åt beslutsfattarna för en lång framtid.”[5]

Trots att förslaget inte deltog i den formella arkitekttävlingen utreddes möjligheterna att gräva ner tunnelbanan. Förslaget förkastades eftersom det skulle innebära att delar av den tunnelbanans mest trafikerade delar skulle få stängas av i omgångar. Förslaget skulle dessutom medföra kostnader på 7-12 miljarder kronor utöver själva kostnaden för ombyggnaden av Slussen.

I samband med diskussionerna kring Nya Slussen kritiserade bland annat Stockholms Socialdemokrater med Carin Jämtin att delar av den planerade bebyggelsen skulle skymma vyn över Stockholms inlopp.[6] Kritiken medförde att ett av kvarteren inte kommer att uppföras och att den övriga bebyggelsens utförande studeras på nytt.

Rädda Slussen[redigera | redigera wikitext]

Uppropet "Rädda Slussen" startades av Konstakademiens ledamöter den 23 mars 2010 och hade 2014 samlat drygt 7900 namnunderskrifter.[7]

Slussen plan B[redigera | redigera wikitext]

"Slussen plan B"

Arbetsgruppen "Slussen plan B" (med "plan A" avses Nya Slussen) bildades i december 2012 och gav ett alternativt förslag till ombyggnad och modernisering av Slussenområdet. "Slussen plan B" är en ideell arbetsgrupp bestående av arkitekter, konstruktörer, trafikplanerare, vattenexperter och ekonomer.[8][9]

Förslaget skulle enligt arbetsgruppen ha inneburit en mindre ombyggnad som utgår ifrån gällande detaljplaner med bevarad treklöverlösning. "Slussen plan B" uppgavs vara genomförbar på fyra år istället för Nya Slussens åtta år och kosta mindre än hälften: tre miljarder 840 miljoner kronor jämfört med Nya Slussens nio miljarder 115 miljoner kronor. I förslaget saknas även de byggnader som annars skulle skymma utsikten mot vattnet och bussterminalens placering skulle inte förändras.[9] Förslaget har kritiserats på ett antal punkter i en detaljerad genomgång av nätverket Yimby.[10]

Den 9 december 2014 tilldelades ”Slussen plan B” ett pris av Stockholms Arkitektförening, en lokalförening av Sveriges Arkitekter. I motiveringen till priset anges bland annat att ”Slussen plan B-lösningen gjort konsekvenser läsbara för trafik, miljö, klimat, kulturvärden och stadsbild, och inte minst för samhällsekonomisk påverkan” samt att ”pristagarna lyckats initiera ett samtal som verkligen påverkar redan långt gångna planer”.[11]

Stöd för "Nya Slussen"[redigera | redigera wikitext]

Den 2 februari 2015 framlade en oberoende expertgrupp sin rapport. Bland rapportens slutsatser var: ”Efter att vi genomfört vår granskning finner vi att besluten om projekt Slussen i huvudsak vilar på rättsvisande bedömningar och att beslutsunderlag och beslut tagits på relevanta grunder”. Vidare konstaterade gruppen att en renovering av den befintliga anläggningen (exempelvis enligt ”Slussen Plan B”) är ”svårgenomförbar” och att ”minst 85 % av anläggningen måste rivas och återuppbyggas för att överleva i hundra år”.[12]

Nätverket Yimby har granskat motförslagen i en serie kritiska artiklar[13]. Angående expertgruppen som granskade slussenprojektet under december 2014 och januari 2015, menar Yimby bland annat: "Resultatet av granskningen kan sammanfattas som att projektet är sunt, att rekonstruktion är otänkbart, att det finns brister, liksom att prislappen kommer att öka."[14]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Ny Teknik: ”Slussen har aldrig varit bra”, publicerad 2013-09-26.
 2. ^ Stockholms stadsbyggnadskontor, detaljplan DNR 2005-08976-54, planbeskrivning av den 2011-09-02 (rev), s. 5
 3. ^ Stockholms stad: Foster+Partners och Berg Arkitektkontors vinnande tävlingsbidrag, publicerad 16 april 2009.
 4. ^ Enligt detaljplanedokumenten från den 27 september 2013.
 5. ^ Uppgift enligt ”Ny syn på Slussen”
 6. ^ Uppgift enligt Sveriges Radio 2010-06-21
 7. ^ ”Upprop: Rädda Slussen.”. Arkiverad från originalet den 16 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150216190055/http://upprop.nu/smek. Läst 14 februari 2015. 
 8. ^ Slussen plan B.
 9. ^ [a b] http://www.svd.se/nyheter/stockholm/kritiker-lanserar-plan-b_7747424.svd
 10. ^ http://www.yimby.se/2013/01/slussen-plan-b--en-analys_1397.html
 11. ^ Svenska Dagbladet: Slussen plan B fick pris, publicerad 9 december 2014.
 12. ^ Dagens Nyheter: Expertgruppen: Rimligt med ny detaljplan, publicerad 2 februari 2015.
 13. ^ ”Slussenmyter - YIMBY Stockholm”. YIMBY Stockholm. http://www.yimby.se/tag/Slussenmyter. Läst 9 november 2017. 
 14. ^ Yimby: Nya Slussen: utredd, granskad, godkänd, publicerad 3 februari 2015.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]