Der er et yndigt land

Från Wikipedia
Der er et yndigt land
nationalsång iDanmark Danmark
TextAdam Gottlob Oehlenschläger, 1819
MusikHans Ernst Krøyer, 1835
Antagen1835
Melodin till Der er et yndigt land.

Der er et yndigt land är tillsammans med Kong Christian stod ved højen Mast en av Danmarks två nationalsånger. Till skillnad från den sistnämnda är denna ej officiellt antagen. Texten skrevs 1819 av Adam Gottlob Oehlenschläger, och den melodi som oftast används är av Hans Ernst Krøyer. Bland andra Carl Nielsen har gjort alternativa tonsättningar. Första strofen lyder i översättning:

Det finns ett förtjusande land
Som står med breda bokträd
Nära den salta Österstranden
Det buktar sig i backar och dälder
Och heter gamla Danmark
Och det är Frejas sal

Normalt sjungs första versen samt de fyra sista raderna på sista versen [1].


{
% 0
{ \numericTimeSignature \time 4/4 \key d \major \partial 8 d'8 | a'4. a'8 fis'4 d'4 | b'2 r4. d'8 | d''4. d''8 cis''4 b'4 | b'4 a'4 r4 a'4 | 
% 1
  cis'4. cis'8 d'4 e' | fis'4 gis'4 a'4 b'4 | a'2 gis'2 | a'2 r4. a'8 | 
  cis''4. cis''8 b'4 a'4 | a'4. d''8 d''4 fis'4 | b'4. b'8 b'4 b'4 | b'2 ais'4 r8 a'8 |
  a'4 gis'4 g'4 fis'4 | b'4(d''4.) d''8 cis''8. b'16 | b'4( a'2) cis'4 | d'2 r2 |
}
  \addlyrics {Der | er et yn -- digt | land, det | står med bre -- de | bø -- ge nær |
        sal -- ten ø -- ster -- strand, nær sal -- ten ø -- ster -- strand; det |
        bug -- ter sig i | bak -- ke, dal, det | hed -- der gam -- le | Dan -- mark, og |
        det er Fre -- jas | sal, og det er | Fre -- jas | sal }
\bar "|"
}

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]